Mít tinh tuần hành giảm bạo lực với trẻ em

(THTG) Ngày 28/7, tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang diễn ra lễ mít tinh tuần hành vận động giảm thiểu bạo lực gia đình đối với trẻ em  năm 2014

1

Lễ mít tinh tuần hành có sự tham gia của đông đảo nhân dân trên địa bàn thành phố Mỹ Tho và có sự tham gia của Bà Lý Nhã Kỳ – Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ phát triển giáo dục y tế Việt Nam.

Vấn đề trẻ em do hoàn cảnh gia đình phải lao động kiếm sống sớm, trẻ em bị bóc lột sức lao động, bị bạo lực gia đình vẫn hàng ngày xảy ra trên cả nước nói chung và tại tỉnh Tiền Giang nói riêng.

2

Lễ mít tinh, tuần hành vận động gỉảm thiểu bạo lực với trẻ em là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội về chăm lo cho trẻ em. Phòng chống bạo lực của xã hội và gia đình với trẻ em. Nâng cao nhận thức, ý thức về quyền trẻ em để thay đổi hành vi bạo lực đối với trẻ em là trách nhiệm của mỗi người dân và toàn xã hội. Tại lễ mít tinh tuần hành đã có những phần quà dành cho trẻ em trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

Thu Thủy