Mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Khí tượng thế giới

(THTG) Ngày 22/3, tại cụm công nghiệp Trung An,  Sở Tài  nguyên và  Môi  trường  tỉnh  Tiền  Giang  phối  hợp  với  Ủy ban  nhân  dân thành  phố  Mỹ Tho  tổ chức lễ mít  tinh hưởng  ứng  Ngày  Nước thế giới 22/3 và Khí tượng  thế giới 23/3.

1

Ảnh: Phi Phụng

          Đến dự lễ mít  tinh có trên 300 đại biểu  là công  nhân lao  động tại khu công nghiệp Mỹ Tho,  cụm công nghiệp  Trung  An, đoàn viên trường  Đại học Tiền Giang  và Sở Tài  nguyên Môi  trường  tỉnh  Tiền Giang. Chủ  đề  Ngày  Nước  thế giới  năm 2017 được Liên Hiệp Quốc chọn là “Nước thải”. Nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và hiệu quả, với các thông điệp truyền thông: Tiết kiệm và tái sử dụng nước thải để tránh lãng phí, cải thiện vòng tuần hoàn nước cho các sinh vật sống. Chủ đề Ngày Khí tượng thế giới năm 2017, được Tổ chức Khí tượng thế giới lựa chọn là “Hiểu biết về mây”, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của mây trong chu trình vòng tuần hoàn nước, điều tiết khí hậu và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về mây.

Sau  lễ  mít  tinh, các đại biểu diễu  hành  trên các tuyến đường quanh  khu  công  nghiệp   Mỹ Tho  và cụm công  nghiệp  Trung  An, để tuyên truyền, hưởng ứng  về Ngày  Nước thế giới  và Ngày  Khí  tượng thế giới ./.

Công Luận