Miễn cước bưu gửi góp ý văn kiện Đại hội Đảng

Từ 15/9 đến 31/10/2015, Bưu điện Việt Nam sẽ miễn cước chuyển phát tất cả các bưu gửi của nhân dân đóng góp ý kiến về các dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội  lần thứ XII của Đảng.

Miễn cước chuyển bưu gửi góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Ảnh: VGP/Hiền Minh.

Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam cũng miễn cước chuyển phát các bưu gửi, bưu phẩm, bưu kiện có nội dung là văn kiện và tài liệu phục vụ Đại hội Đảng.

Địa chỉ nơi nhận: Ban Tuyên giáo Trung ương, số 2B, Hoàng Văn Thụ, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tại các điểm phục vụ của bưu điện, đặc biệt tại các điểm bưu điện văn hóa xã trên toàn quốc, Bưu điện Việt Nam yêu cầu cần tiếp tục lưu trữ các tài liệu có đăng tải nội dung toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 để tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân dễ dàng tìm hiểu, tiếp nhận nội dung và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo.

Các đơn vị cũng cần bố trí nhân viên đón tiếp chu đáo nhân dân đến đọc, tìm hiểu thông tin về Đại hội XII của Đảng; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin liên quan đến Đại hội cho mọi tầng lớp nhân dân.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, Bưu điện Việt Nam yêu cầu các đơn vị niêm yết công khai thông tin miễn cước phí chuyển phát bưu gửi có nội dung  góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo chính trị để người dân biết và sử dụng dịch vụ.

Việc nhận gửi, khai thác, vận chuyển và phát trả phải thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, an toàn tuyệt đối.

Tất cả các bưu gửi có chứa tài liệu liên quan đến phục vụ Đại hội sẽ được đóng dấu ưu tiên chuyển phát lên trên mặt chính của bưu gửi.

Nguồn Chính phủ