Lừa đảo bằng thư điện tử đã lấy đi 214 triệu USD trong năm 2014

Theo số liệu khiếu nại nhận được của FBI, lừa đảo bằng thư điện tử đã đánh cắp 214 triệu USD của 2.126 người trong năm 2014 và chủ yếu nhằm vào những đối tác cung ứng hàng hóa từ nước ngoài và sử dụng thanh toán bằng chuyển khoản.

 Lừa đảo bằng thư điện tử đã lấy đi 214 triệu USD trong năm qua
Lừa đảo bằng thư điện tử đã lấy đi 214 triệu USD trong năm qua

Theo FBI thì lừa đảo qua thư điện tử có tính chất toàn cầu với phạm vi và nạn nhân thuộc nhiều quốc gia. Trong năm 2014, nạn nhân của lừa đảo bằng thư điện tử có mặt ở tất cả các bang của Mỹ và ở 45 nước khác. Hơn nữa, trong 2.126 nạn nhân có 1.198 nạn nhân ở Mỹ và 928 nạn nhân thuộc quốc gia khác.

Nạn nhân của lừa đảo qua thư điện tử cũng trải rộng từ các doanh nghiệp nhỏ đến các hãng lớn và bao gồm nhiều lĩnh vực mua bán hàng hóa như may mặc, đồ gỗ, thức ăn hay dược phẩm.

Dựa vào các khiếu nại từ năm 2009, FBI cũng đưa ra ba phiên bản phổ biến của lừa đảo qua thư điện tử và đặt tên cho loại hình lừa đảo này là BEC (Business E-mail Compromise).

Kịch bản thứ nhất của BEC là khi một doanh nhân, người thường có quan hệ chặt chẽ với người bán hàng, yêu cầu chuyển khoản thanh toán cho một đơn hàng với tài khoản khác để phục vụ lừa đảo. Yêu cầu có thể thực hiện qua điện thoại, fax hay email và được làm giống như một yêu cầu chính thức của hãng để nạn nhân không hề hay biết.

Kịch bản khác là tội phạm mạng đánh cắp hoặc điều khiển được tài khoản thư điện tử của một người có vị trí cao trong doanh nghiệp như của giám đốc điều hành (CEO) hay giám đốc tài chính (CFO). Tội phạm sẽ dùng tài khoản thư điện tử này để gửi yêu cầu đến một người trong công ty, thường là người chịu trách nhiệm xử lý việc này, yêu cầu thực hiện chuyển khoản đến một tài khoản lừa đảo với những lý do thay đổi tài khoản rất hợp lý.

Kịch bản thứ ba là tài khoản của nhân viên bị tội phạm xâm hại. Tội phạm sẽ gửi yêu cầu chuyển khoản đến danh sách các khách hàng và yêu cầu chuyển khoản thanh toán đơn hàng đến một tài khoản khác. Trường hợp này thường khó phát hiện cho đến khi nhận được khiếu nại của nạn nhân.

Theo FBI thì họ tin rằng số lượng nạn nhân và số tiền bị đánh cắp sẽ còn tiếp tục tăng. Việc nhận dạng được hình thức lừa đảo hay thận trọng hơn trong thay đổi thông tin trong tài khoản thanh toán luôn không thừa và hạn chế được mình sẽ là nạn nhân của loại tội phạm này.