Lựa chọn nhà thầu tư vấn Dự án Cảng trung chuyển than ĐBSCL

Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với đơn vị tư vấn để hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển than khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Ảnh minh họa
Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm việc lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện nội dung công việc trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Việc xây dựng Dự án Cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long nhằm bảo đảm cung cấp than cho các Trung tâm Điện lực: Duyên Hải, Long Phú và Sông Hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều dự án trong các Trung tâm này đang được xây dựng: Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 MR (lần lượt đưa vào vận hành trong giai đoạn 2015 – 2018); Long Phú 1, Sông Hậu 1 (đưa vào vận hành giai đoạn 2018-2020).

Nguồn Chính phủ