Liên hoan Múa quốc tế 2017 tại Ninh Bình

Liên hoan Múa quốc tế 2017 sẽ diễn ra tại tỉnh Ninh Bình vào tháng 9/2017.

Một tiết mục trong Liên hoan Múa quốc tế lần thứ I – Ảnh VGP

Liên hoan Múa quốc tế được tổ chức 3 năm một lần với thành phần tham dự là các đơn vị biểu diễn nghệ thuật Múa chuyên nghiệp tiêu biểu của các vùng lãnh thổ, quốc gia trên thế giới và những đơn vị nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp của Việt Nam.

Liên hoan Múa quốc tế lần thứ I được tổ chức tại Huế vào tháng 4/2014 với 37 tiết mục múa dân gian, múa hiện đại đa sắc màu, mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia.

Liên hoan Múa quốc tế 2017 sẽ hội tụ các đơn vị biểu diễn nghệ thuật múa tiêu biểu trong nước và nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là cơ hội để giới thiệu những giá trị độc đáo của nghệ thuật múa Việt Nam; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam với khách du lịch và bạn bè quốc tế; là cơ hội để nghệ thuật múa Việt Nam tiếp cận, giao lưu, trao đổi, học hỏi những tinh hoa nghệ thuật múa thế giới. Đồng thời, cũng là dịp để các nhà quản lý, các nghệ sĩ múa Việt Nam có cơ sở khách quan nhìn nhận, đánh giá thực trạng nghệ thuật múa Việt Nam hiện nay.

Nguồn Chính phủ