Liên đoàn Lao động tỉnh họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(THTG) Chiều ngày 28/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2015.

1

            Tại  buổi họp  mặt, ông  Lê  Minh  Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ôn lại truyền thống 86 năm  ngày  thành lập  Công  đoàn Việt  Nam và 39 năm  thành  lập  Công  đoàn tỉnh Tiền Giang. Từ buổi  đầu thành lập, đến nay  Công  đoàn tỉnh Tiền Giang ngày  càng  phát  triển mạnh về số  lượng  và chất  lượng. Toàn tỉnh hiện có  trên 1.451  công  đoàn cơ  sở, các tổ chức nghiệp đoàn lao động, với trên 146 ngàn công nhân viên chức lao  động. Trong đó  có 85 ngàn công nhân lao  động  đang làm việc  trong các doanh  nghiệp .

Từ tổ chức công  đoàn, nghiệp  đoàn và Liên đoàn Lao  động ở các địa phương. Các phong trào công nhân viên chức, lao  động  được phát  động  thường  xuyên như  các phong  trào:  thi  đua yêu nước,  lao  động giỏi-  lao  động  sáng  tạo, giỏi việc nước – đảm việc nhà…Qua đó  góp  phần xây  dựng  giai  cấp  công nhân tỉnh  Tiền Giang  ngày càng  vững  mạnh./.

Bài và ảnh: Công Luận