Liên đoàn Lao động Bình Dương hỗ trợ nghiệp đoàn khai thác thủy sản Tiền Giang trang bị phương tiện đánh bắt xa bờ

(THTG)  Liên đoàn Lao động  tỉnh  Bình Dương vừa đến thăm và có buổi làm việc với Liên đoàn Lao  động  tỉnh  Tiền Giang.

1

 Tại  buổi  làm việc, Liên đoàn Lao  động tỉnh  Bình Dương  và Liên đoàn Lao  động  tỉnh  Tiền Giang  đã có những trao  đổi thông  tin  về tình  hình  lao  động – việc làm , phong  trào  công nhân viên chức  lao  động ở  hai  tỉnh. Liên đoàn Lao  động  tỉnh  Bình  Dương  đánh giá  cao về việc Liên đoàn Lao  động  tỉnh  Tiền Giang đã thành lập  các nghiệp  đoàn khai  thác thủy sản, vừa  giúp  người  dân  khai thác kinh tế biển, đồng  thời  góp  phần bảo  vệ chủ quyền biển đảo  Việt  Nam.

Dịp này, Liên  đoàn Lao  động  tỉnh  Bình  Dương  tặng Liên đoàn Lao  động  tỉnh  Tiền Giang 50  triệu đồng để  hỗ trợ  các nghiệp   đoàn khai  thác thủy sản Tiền Giang  trang  bị các phương  tiện  thông tin liên lạc cần thiết  cho  việc đánh  bắt, khai thác xa bờ./.

Bài và ảnh: Công Luận