Tháng Thứ Ngày Họ và Tên Chức vụ
01/2022 Thứ 5  13/01/2022 Nguyễn Sĩ Hùng  Giám đốc
02/2022  Thứ 5  10/02/2022 Nguyễn Sĩ Hùng  Giám đốc
3/2022  Thứ 5 10/3/2022 Nguyễn Sĩ Hùng  Giám đốc
4/2022  Thứ 5  14/4/2022  Nguyễn Sĩ Hùng  Giám đốc
5/2022  Thứ 5 12/5/2022 Nguyễn Sĩ Hùng  Giám đốc
6/2022 Thứ 5 09/6/2022  Nguyễn Sĩ Hùng Giám đốc

 

 – Thời gian tiếp công dân:

+ Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút

+ Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

- Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang, Đường N2, Quảng trường Hùng Vương, ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.