LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 9/2020

KHUNG GIỜ THỨ 2 31/08/2020 THỨ 3 01/09/2020 THỨ 4 02/09/2020 THỨ 5 03/09/2020 THỨ 6 04/09/2020 THỨ 7 05/09/2020 CHỦ NHẬT 06/09/2020
5:30 (PL 19:45) PHQ – Thần y bí ẩn T27 PHQ – Thần y bí ẩn T28 PHQ – Thần y bí ẩn T29 PHQ – Thần y bí ẩn T30 (Hết) PTQ – Phủ phong phủ T1 PTQ – Phủ khai phong T2 PTQ – Phủ khai phong T3
7:05 (PL 21:35) PTQ – Mẹ kế T12 PTQ – Mẹ kế T13 PTQ – Mẹ kế T14 PTQ – Mẹ kế T15 PTQ – Mẹ kế T16 PTQ – Mẹ kế T17
8:35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T1 PTQ – Xin chào tuổi 20 T2 PTQ – Xin chào tuổi 20 T3 PTQ – Xin chào tuổi 20 T4 PTQ – Xin chào tuổi 20 T5 PTQ – Xin chào tuổi 20 T6 PTQ – Xin chào tuổi 20 T7
12:00 PVN – Tình cù lần T17 PVN – Tình cù lần T18 PVN – Tình cù lần T19 PVN – Tình cù lần T20 PVN – Tình cù lần T21 PVN – Tình cù lần T22 PVN – Tình cù lần T23
12:45 PTQ – Hãy nói  yêu em T2 PTQ – Hãy nói yêu em T3 PTQ – Hãy nói yêu em T4 PTQ – Hãy nói yêu em T5 PTQ – Hãy nói yêu em T6 PTQ – Hãy nói yêu em T7 PTQ – Hãy nói yêu em T8
14:00 PVN – Sao tháng tám phần đầu T1 PVN – Sao tháng tám phần đầu T2 (Hết) PVN – Sao tháng tám phần cuối T1 PVN – Sao tháng tám phần cuối T2 (Hết) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T16 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T17 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T18
16:25 PTQ – Long Châu truyền kỳ T21 PTQ – Long Châu truyền kỳ T22 PTQ – Long Châu truyền kỳ T23 PTQ – Long Châu truyền kỳ T24 PTQ – Long Châu truyền kỳ T25 PTQ – Long Châu truyền kỳ T26 PTQ – Long Châu truyền kỳ T27
17:30 PTQ – Thủy hử T50 PTQ – Thủy hử T51 PTQ – Thủy hử T52 PTQ – Thủy hử T53 PTQ – Thủy hử T54 PTQ – Thủy hử T55 PTQ – Thủy hử T56
19:48 PHQ – Thần y bí ẩn T28 PHQ – Thần y bí ẩn T29 PHQ – Thần y bí ẩn T30 (Hết) PTQ – Phủ phong phủ T1 PTQ – Phủ khai phong T2 PTQ – Phủ khai phong T3 PTQ – Phủ khai phong  T4
20:50 PVN – Bến nước mười ba T11 PVN – Bến nước mười ba T12 PVN – Bến nước mười ba T13 PVN – Bến nước mười ba T14 PVN – Bến nước mười ba T15 ĐĐVQ PVN – Bến nước mười ba T16
21:35 PTQ – Mẹ kế T13 PTQ – Mẹ kế T14 PTQ – Mẹ kế T15 PTQ – Mẹ kế T16 PTQ – Mẹ kế T17 PTQ – Mẹ kế T18
22:45 (PL 14:00) PVN – Sao tháng tám phần đầu T1 PVN – Sao tháng tám phần đầu T2 (Hết) PVN – Sao tháng tám phần cuối T1 PVN – Sao tháng tám phần cuối T2 (Hết) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T16 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T17 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T18
23:30 (PL 8:35) PTQ – Xin chào tuổi 20 T1 PTQ – Xin chào tuổi 20 T2 PTQ – Xin chào tuổi 20 T3 PTQ – Xin chào tuổi 20 T4 PTQ – Xin chào tuổi 20 T5 PTQ – Xin chào tuổi 20 T6 PTQ – Xin chào tuổi 20 T7
0:30 (PL 16:25) PTQ – Long Châu truyền kỳ T21 PTQ – Long Châu truyền kỳ T22 PTQ – Long Châu truyền kỳ T23 PTQ – Long Châu truyền kỳ T24 PTQ – Long Châu truyền kỳ T25 PTQ – Long Châu truyền kỳ T26 PTQ – Long Châu truyền kỳ T27
1:30  (PL17:30) PTQ – Thủy hử T50 PTQ – Thủy hử T51 PTQ – Thủy hử T52 PTQ – Thủy hử T53 PTQ – Thủy hử T54 PTQ – Thủy hử T55 PTQ – Thủy hử T56
2:15 (PL 20:50) PVN – Bến nước mười ba T11 PVN – Bến nước mười ba T12 PVN – Bến nước mười ba T13 PVN – Bến nước mười ba T14 PVN – Bến nước mười ba T15 ĐĐVQ PVN – Bến nước mười ba T16
3:30 (PL 12:00) PVN – Tình cù lần T17 PVN – Tình cù lần T18 PVN – Tình cù lần T19 PVN – Tình cù lần T20 PVN – Tình cù lần T21 PVN – Tình cù lần T22 PVN – Tình cù lần T23
4:15 (PL 12:45) PTQ – Hãy nói  yêu em T2 PTQ – Hãy nói yêu em T3 PTQ – Hãy nói yêu em T4 PTQ – Hãy nói yêu em T5 PTQ – Hãy nói yêu em T6 PTQ – Hãy nói yêu em T7 PTQ – Hãy nói yêu em T8
KHUNG GIỜ THỨ 2 07/09/2020 THỨ 3 08/09/2020 THỨ 4 09/09/2020 THỨ 5 10/09/2020 THỨ 6 11/09/2020 THỨ 7 12/09/2020 CHỦ NHẬT 13/09/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phủ khai phong  T4 PTQ – Phủ khai phong T5 PTQ – Phủ khai phong T6 PTQ – Phủ khai phong T7 PTQ – Phủ khai phong T8 PTQ – Phủ khai phong T9 PTQ – Phủ khai phong T10
7:05 (PL 21:35) PTQ – Mẹ kế T18 PTQ – Mẹ kế T19 PTQ – Mẹ kế T20 PTQ – Mẹ kế T21 PTQ – Mẹ kế T22 PTQ – Mẹ kế T23
8:35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T8 PTQ – Xin chào tuổi 20 T9 PTQ – Xin chào tuổi 20 T10 PTQ – Xin chào tuổi 20 T11 PTQ – Xin chào tuổi 20 T12 PTQ – Xin chào tuổi 20 T13 PTQ – Xin chào tuổi 20 T14
12:00 PVN – Tình cù lần T24 PVN – Tình cù lần T25 PVN – Tình cù lần T26 PVN – Tình cù lần T27 PVN – Tình cù lần T28 PVN – Tình cù lần T29 PVN – Tình cù lần T30 (Hết)
12:45 PTQ – Hãy nói yêu em T9 PTQ – Hãy nói yêu em T10 PTQ – Hãy nói yêu em T11 PTQ – Hãy nói yêu em T12 PTQ – Hãy nói yêu em T13 PTQ – Hãy nói yêu em T14 PTQ – Hãy nói yêu em T15
14:00 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T19 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T20 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T21 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T22 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T23 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T24 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T25
16:25 PTQ – Long Châu truyền kỳ T28 PTQ – Long Châu truyền kỳ T29 PTQ – Long Châu truyền kỳ T30 PTQ – Long Châu truyền kỳ T31 PTQ – Long Châu truyền kỳ T32 PTQ – Long Châu truyền kỳ T33 PTQ – Long Châu truyền kỳ T34
17:30 PTQ – Thủy hử T57 PTQ – Thủy hử T58 PTQ – Thủy hử T59 PTQ – Thủy hử T60 PTQ – Thủy hử T61 PTQ – Thủy hử T62 PTQ – Thủy hử T63
19:48 PTQ – Phủ khai phong T5 PTQ – Phủ khai phong T6 PTQ – Phủ khai phong T7 PTQ – Phủ khai phong T8 PTQ – Phủ khai phong T9 PTQ – Phủ khai phong T10 PTQ – Phủ khai phong T11
20:50 PVN – Bến nước mười ba T17 PVN – Bến nước mười ba T18 PVN – Bến nước mười ba T19 PVN – Bến nước mười ba T20 PVN – Bến nước mười ba T21 ĐĐVQ PVN – Bến nước mười ba T22
21:35 PTQ – Mẹ kế T19 PTQ – Mẹ kế T20 PTQ – Mẹ kế T21 PTQ – Mẹ kế T22 PTQ – Mẹ kế T23 PTQ – Mẹ kế T24
22:45 (PL 14:00) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T19 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T20 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T21 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T22 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T23 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T24 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T25
23:30 (PL 8:35) PTQ – Xin chào tuổi 20 T8 PTQ – Xin chào tuổi 20 T9 PTQ – Xin chào tuổi 20 T10 PTQ – Xin chào tuổi 20 T11 PTQ – Xin chào tuổi 20 T12 PTQ – Xin chào tuổi 20 T13 PTQ – Xin chào tuổi 20 T14
0:30 (PL 16:25) PTQ – Long Châu truyền kỳ T28 PTQ – Long Châu truyền kỳ T29 PTQ – Long Châu truyền kỳ T30 PTQ – Long Châu truyền kỳ T31 PTQ – Long Châu truyền kỳ T32 PTQ – Long Châu truyền kỳ T33 PTQ – Long Châu truyền kỳ T34
1:30  (PL17:30) PTQ – Thủy hử T57 PTQ – Thủy hử T58 PTQ – Thủy hử T59 PTQ – Thủy hử T60 PTQ – Thủy hử T61 PTQ – Thủy hử T62 PTQ – Thủy hử T63
2:15 (PL 20:50) PVN – Bến nước mười ba T17 PVN – Bến nước mười ba T18 PVN – Bến nước mười ba T19 PVN – Bến nước mười ba T20 PVN – Bến nước mười ba T21 ĐĐVQ PVN – Bến nước mười ba T22
3:30 (PL 12:00) PVN – Tình cù lần T24 PVN – Tình cù lần T25 PVN – Tình cù lần T26 PVN – Tình cù lần T27 PVN – Tình cù lần T28 PVN – Tình cù lần T29 PVN – Tình cù lần T30 (Hết)
4:15 (PL 12:45) PTQ – Hãy nói yêu em T9 PTQ – Hãy nói yêu em T10 PTQ – Hãy nói yêu em T11 PTQ – Hãy nói yêu em T12 PTQ – Hãy nói yêu em T13 PTQ – Hãy nói yêu em T14 PTQ – Hãy nói yêu em T15
KHUNG GIỜ THỨ 2 14/09/2020 THỨ 3 15/09/2020 THỨ 4 16/09/2020 THỨ 5 17/09/2020 THỨ 6 18/09/2020 THỨ 7 19/09/2020 CHỦ NHẬT 20/09/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phủ khai phong T11 PTQ – Phủ khai phong T12 PTQ – Phủ khai phong T13 PTQ – Phủ khai phong T14 PTQ – Phủ khai phong T15 PTQ – Phủ khai phong  T16 PTQ – Phủ khai phong T17
7:05 (PL 21:35) PTQ – Mẹ kế T24 PTQ – Mẹ kế T25 PTQ – Mẹ kế T26 PTQ – Mẹ kế T27 PTQ – Mẹ kế T28 PTQ – Mẹ kế T29
8:35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T15 PTQ – Xin chào tuổi 20 T16 PTQ – Xin chào tuổi 20 T17 PTQ – Xin chào tuổi 20 T18 PTQ – Xin chào tuổi 20 T19 PTQ – Xin chào tuổi 20 T20 PTQ – Xin chào tuổi 20 T21
12:00 PVN – Tôi là ngôi sao T1 PVN – Tôi là ngôi sao T2 PVN – Tôi là ngôi sao T3 PVN – Tôi là ngôi sao T4 PVN – Tôi là ngôi sao T5 PVN – Tôi là ngôi sao T6 PVN – Tôi là ngôi sao T7
12:45 PTQ – Hãy nói yêu em T16 PTQ – Hãy nói yêu em T17 PTQ – Hãy nói yêu em T18 PTQ – Hãy nói yêu em T19 PTQ – Hãy nói yêu em T20 PTQ – Hãy nói yêu em T21 PTQ – Hãy nói yêu em T22
14:00 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T26 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T27 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T28 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T29 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T30 (Hết) PVN – Cung đường bí ẩn T1 PVN – Cung đường bí ẩn T2
16:25 PTQ – Long Châu truyền kỳ T35 PTQ – Long Châu truyền kỳ T36 PTQ – Long Châu truyền kỳ T37 PTQ – Long Châu truyền kỳ T38 PTQ – Long Châu truyền kỳ T39 PTQ – Long Châu truyền kỳ T40 PTQ – Long Châu truyền kỳ T41
17:30 PTQ – Thủy hử T64 PTQ – Thủy hử T65 PTQ – Thủy hử T66 PTQ – Thủy hử T67 PTQ – Thủy hử T68 PTQ – Thủy hử T69 PTQ – Thủy hử T70
19:48 PTQ – Phủ khai phong T12 PTQ – Phủ khai phong T13 PTQ – Phủ khai phong T14 PTQ – Phủ khai phong T15 PTQ – Phủ khai phong  T16 PTQ – Phủ khai phong T17 PTQ – Phủ khai phong T18
20:50 PVN – Bến nước mười ba T23 PVN – Bến nước mười ba T24 PVN – Bến nước mười ba T25 PVN – Bến nước mười ba T26 PVN – Bến nước mười ba T27 ĐĐVQ PVN – Bến nước mười ba T28
21:35 PTQ – Mẹ kế T25 PTQ – Mẹ kế T26 PTQ – Mẹ kế T27 PTQ – Mẹ kế T28 PTQ – Mẹ kế T29 PTQ – Mẹ kế T30
22:45 (PL 14:00) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T26 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T27 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T28 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T29 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T30 (Hết) PVN – Cung đường bí ẩn T1 PVN – Cung đường bí ẩn T2
23:30 (PL 8:35) PTQ – Xin chào tuổi 20 T15 PTQ – Xin chào tuổi 20 T16 PTQ – Xin chào tuổi 20 T17 PTQ – Xin chào tuổi 20 T18 PTQ – Xin chào tuổi 20 T19 PTQ – Xin chào tuổi 20 T20 PTQ – Xin chào tuổi 20 T21
0:30 (PL 16:25) PTQ – Long Châu truyền kỳ T35 PTQ – Long Châu truyền kỳ T36 PTQ – Long Châu truyền kỳ T37 PTQ – Long Châu truyền kỳ T38 PTQ – Long Châu truyền kỳ T39 PTQ – Long Châu truyền kỳ T40 PTQ – Long Châu truyền kỳ T41
1:30  (PL17:30) PTQ – Thủy hử T64 PTQ – Thủy hử T65 PTQ – Thủy hử T66 PTQ – Thủy hử T67 PTQ – Thủy hử T68 PTQ – Thủy hử T69 PTQ – Thủy hử T70
2:15 (PL 20:50) PVN – Bến nước mười ba T23 PVN – Bến nước mười ba T24 PVN – Bến nước mười ba T25 PVN – Bến nước mười ba T26 PVN – Bến nước mười ba T27 ĐĐVQ PVN – Bến nước mười ba T28
3:30 (PL 12:00) PVN – Tôi là ngôi sao T1 PVN – Tôi là ngôi sao T2 PVN – Tôi là ngôi sao T3 PVN – Tôi là ngôi sao T4 PVN – Tôi là ngôi sao T5 PVN – Tôi là ngôi sao T6 PVN – Tôi là ngôi sao T7
4:15 (PL 12:45) PTQ – Hãy nói yêu em T16 PTQ – Hãy nói yêu em T17 PTQ – Hãy nói yêu em T18 PTQ – Hãy nói yêu em T19 PTQ – Hãy nói yêu em T20 PTQ – Hãy nói yêu em T21 PTQ – Hãy nói yêu em T22
KHUNG GIỜ THỨ 2 21/09/2020 THỨ 3 22/09/2020 THỨ 4 23/09/2020 THỨ 5 24/09/2020 THỨ 6 25/09/2020 THỨ 7 26/09/2020 CHỦ NHẬT 27/09/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phủ khai phong T18 PTQ – Phủ khai phong T19 PTQ – Phủ khai phong T20 PTQ – Phủ khai phong T21 PTQ – Phủ khai phong T22 PTQ – Phủ khai phong T23 PTQ – Phủ khai phong T24
7:05 (PL 21:35) PTQ – Mẹ kế T30 PTQ – Mẹ kế T31 PTQ – Mẹ kế T32 PTQ – Mẹ kế T33 PTQ – Mẹ kế T34 PTQ – Mẹ kế T35
8:35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T22 PTQ – Xin chào tuổi 20 T23 PTQ – Xin chào tuổi 20 T24 PTQ – Xin chào tuổi 20 T25 PTQ – Xin chào tuổi 20 T26 PTQ – Xin chào tuổi 20 T27 PTQ – Xin chào tuổi 20 T28
12:00 PVN – Tôi là ngôi sao T8 PVN – Tôi là ngôi sao T9 PVN – Tôi là ngôi sao T10 PVN – Tôi là ngôi sao T11 PVN – Tôi là ngôi sao T12 PVN – Tôi là ngôi sao T13 PVN – Tôi là ngôi sao T14
12:45 PTQ – Hãy nói yêu em T23 PTQ – Hãy nói yêu em T24 PTQ – Hãy nói yêu em T25 PTQ – Hãy nói yêu em T26 PTQ – Hãy nói yêu em T27 PTQ – Hãy nói yêu em T28 PTQ – Hãy nói yêu em T29
14:00 PVN – Cung đường bí ẩn T3 PVN – Cung đường bí ẩn T4 PVN – Cung đường bí ẩn T5 PVN – Cung đường bí ẩn T6 PVN – Cung đường bí ẩn T7 PVN – Cung đường bí ẩn T8 PVN – Cung đường bí ẩn T9
16:25 PTQ – Long Châu truyền kỳ T42 PTQ – Long Châu truyền kỳ T43 PTQ – Long Châu truyền kỳ T44 PTQ – Long Châu truyền kỳ T45 PTQ – Long Châu truyền kỳ T46 PTQ – Long Châu truyền kỳ T47 PTQ – Long Châu truyền kỳ T48
17:30 PTQ – Thủy hử T71 PTQ – Thủy hử T72 PTQ – Thủy hử T73 PTQ – Thủy hử T74 PTQ – Thủy hử T75 PTQ – Thủy hử T76 PTQ – Thủy hử T77
19:48 PTQ – Phủ khai phong T19 PTQ – Phủ khai phong T20 PTQ – Phủ khai phong T21 PTQ – Phủ khai phong T22 PTQ – Phủ khai phong T23 PTQ – Phủ khai phong T24 PTQ – Phủ khai phong T25
20:50 PVN – Bến nước mười ba T29 PVN – Bến nước mười ba T30 PVN – Bến nước mười ba T31 PVN – Bến nước mười ba T32 PVN – Bến nước mười ba T33 ĐĐVQ PVN – Bến nước mười ba T34 (Hết)
21:35 PTQ – Mẹ kế T31 PTQ – Mẹ kế T32 PTQ – Mẹ kế T33 PTQ – Mẹ kế T34 PTQ – Mẹ kế T35 PTQ – Mẹ kế T36
22:45 (PL 14:00) PVN – Cung đường bí ẩn T3 PVN – Cung đường bí ẩn T4 PVN – Cung đường bí ẩn T5 PVN – Cung đường bí ẩn T6 PVN – Cung đường bí ẩn T7 PVN – Cung đường bí ẩn T8 PVN – Cung đường bí ẩn T9
23:30 (PL 8:35) PTQ – Xin chào tuổi 20 T22 PTQ – Xin chào tuổi 20 T23 PTQ – Xin chào tuổi 20 T24 PTQ – Xin chào tuổi 20 T25 PTQ – Xin chào tuổi 20 T26 PTQ – Xin chào tuổi 20 T27 PTQ – Xin chào tuổi 20 T28
0:30 (PL 16:25) PTQ – Long Châu truyền kỳ T42 PTQ – Long Châu truyền kỳ T43 PTQ – Long Châu truyền kỳ T44 PTQ – Long Châu truyền kỳ T45 PTQ – Long Châu truyền kỳ T46 PTQ – Long Châu truyền kỳ T47 PTQ – Long Châu truyền kỳ T48
1:30  (PL17:30) PTQ – Thủy hử T71 PTQ – Thủy hử T72 PTQ – Thủy hử T73 PTQ – Thủy hử T74 PTQ – Thủy hử T75 PTQ – Thủy hử T76 PTQ – Thủy hử T77
2:15 (PL 20:50) PVN – Bến nước mười ba T29 PVN – Bến nước mười ba T30 PVN – Bến nước mười ba T31 PVN – Bến nước mười ba T32 PVN – Bến nước mười ba T33 ĐĐVQ PVN – Bến nước mười ba T34 (Hết)
3:30 (PL 12:00) PVN – Tôi là ngôi sao T8 PVN – Tôi là ngôi sao T9 PVN – Tôi là ngôi sao T10 PVN – Tôi là ngôi sao T11 PVN – Tôi là ngôi sao T12 PVN – Tôi là ngôi sao T13 PVN – Tôi là ngôi sao T14
4:15 (PL 12:45) PTQ – Hãy nói yêu em T23 PTQ – Hãy nói yêu em T24 PTQ – Hãy nói yêu em T25 PTQ – Hãy nói yêu em T26 PTQ – Hãy nói yêu em T27 PTQ – Hãy nói yêu em T28 PTQ – Hãy nói yêu em T29
KHUNG GIỜ THỨ 2 21/09/2020 THỨ 3 22/09/2020 THỨ 4 23/09/2020 THỨ 5 24/09/2020 THỨ 6 25/09/2020 THỨ 7 26/09/2020 CHỦ NHẬT 27/09/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phủ khai phong T25 PTQ – Phủ khai phong T26 PTQ – Phủ khai phong T27 PTQ – Phủ khai phongT28 PTQ – Phủ khai phong T29 PTQ – Phủ khai phongT30 PTQ – Phủ khai phongT31
7:05 (PL 21:35) PTQ – Mẹ kế T36 PTQ – Mẹ kế T37 PTQ – Mẹ kế T38 PTQ – Mẹ kế T39 PTQ – Mẹ kế T40 (Hết) PHQ – Thần y bí ẩn 1
8:35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T29 PTQ – Xin chào tuổi 20 T30 PTQ – Xin chào tuổi 20 T31 PTQ – Xin chào tuổi 20 T32 PTQ – Xin chào tuổi 20 T33 PTQ – Xin chào tuổi 20 T34 PTQ – Xin chào tuổi 20 T35
12:00 PVN – Tôi là ngôi sao T15 PVN – Tôi là ngôi sao T16 PVN – Tôi là ngôi sao T17 PVN – Tôi là ngôi sao T18 PVN – Tôi là ngôi sao T19 PVN – Tôi là ngôi sao T20 PVN – Tôi là ngôi sao T21
12:45 PTQ – Hãy nói yêu em T30 PTQ – Hãy nói yêu em T31 PTQ – Hãy nói yêu em T32 PTQ – Hãy nói yêu em T33 PTQ – Hãy nói yêu em T34 PTQ – Hãy nói yêu em T35 PTQ – Hãy nói yêu em T36
14:00 PVN – Cung đường bí ẩn T10 PVN – Cung đường bí ẩn T11 PVN – Cung đường bí ẩn T12 PVN – Cung đường bí ẩn T13 PVN – Cung đường bí ẩn T14 PVN – Cung đường bí ẩn T15 PVN – Cung đường bí ẩn T16
16:25 PTQ – Long Châu truyền kỳ T49 PTQ – Long Châu truyền kỳ T50 PTQ – Long Châu truyền kỳ T51 PTQ – Long Châu truyền kỳ T52 PTQ – Long Châu truyền kỳ T53 PTQ – Long Châu truyền kỳ T54 PTQ – Long Châu truyền kỳ T55
17:30 PTQ – Thủy hử T78 PTQ – Thủy hử T79 PTQ – Thủy hử T80 PTQ – Thủy hử T81 PTQ – Thủy hử T82 PTQ – Thủy hử T83 PTQ – Thủy hử T84
19:48 PTQ – Phủ khai phong T26 PTQ – Phủ khai phong T27 PTQ – Phủ khai phongT28 PTQ – Phủ khai phong T29 PTQ – Phủ khai phongT30 PTQ – Phủ khai phongT31 PTQ – Phủ khai phong T32
20:50 PVN – Bản lĩnh công tử T1 PVN – Bản lĩnh công tử T2 PVN – Bản lĩnh công tử T3 PVN – Bản lĩnh công tử T4 PVN – Bản lĩnh công tử T5 ĐĐVQ PVN – Bản lĩnh công tử T6
21:35 PTQ – Mẹ kế T37 PTQ – Mẹ kế T38 PTQ – Mẹ kế T39 PTQ – Mẹ kế T40 (Hết) PHQ – Thần y bí ẩn 1 PHQ – Thần y bí ẩn 2
22:45 (PL 14:00) PVN – Cung đường bí ẩn T10 PVN – Cung đường bí ẩn T11 PVN – Cung đường bí ẩn T12 PVN – Cung đường bí ẩn T13 PVN – Cung đường bí ẩn T14 PVN – Cung đường bí ẩn T15 PVN – Cung đường bí ẩn T16
23:30 (PL 8:35) PTQ – Xin chào tuổi 20 T29 PTQ – Xin chào tuổi 20 T30 PTQ – Xin chào tuổi 20 T31 PTQ – Xin chào tuổi 20 T32 PTQ – Xin chào tuổi 20 T33 PTQ – Xin chào tuổi 20 T34 PTQ – Xin chào tuổi 20 T35
0:30 (PL 16:25) PTQ – Long Châu truyền kỳ T49 PTQ – Long Châu truyền kỳ T50 PTQ – Long Châu truyền kỳ T51 PTQ – Long Châu truyền kỳ T52 PTQ – Long Châu truyền kỳ T53 PTQ – Long Châu truyền kỳ T54 PTQ – Long Châu truyền kỳ T55
1:30  (PL17:30) PTQ – Thủy hử T78 PTQ – Thủy hử T79 PTQ – Thủy hử T80 PTQ – Thủy hử T81 PTQ – Thủy hử T82 PTQ – Thủy hử T83 PTQ – Thủy hử T84
2:15 (PL 20:50) PVN – Bản lĩnh công tử T1 PVN – Bản lĩnh công tử T2 PVN – Bản lĩnh công tử T3 PVN – Bản lĩnh công tử T4 PVN – Bản lĩnh công tử T5 ĐĐVQ PVN – Bản lĩnh công tử T6
3:30 (PL 12:00) PVN – Tôi là ngôi sao T15 PVN – Tôi là ngôi sao T16 PVN – Tôi là ngôi sao T17 PVN – Tôi là ngôi sao T18 PVN – Tôi là ngôi sao T19 PVN – Tôi là ngôi sao T20 PVN – Tôi là ngôi sao T21
4:15 (PL 12:45) PTQ – Hãy nói yêu em T30 PTQ – Hãy nói yêu em T31 PTQ – Hãy nói yêu em T32 PTQ – Hãy nói yêu em T33 PTQ – Hãy nói yêu em T34 PTQ – Hãy nói yêu em T35 PTQ – Hãy nói yêu em T36
KHUNG GIỜ THỨ 2 28/09/2020 THỨ 3 29/09/2020 THỨ 4 30/09/2020 THỨ 5 01/10/2020 THỨ 6 02/10/2020 THỨ 7 03/10/2020 CHỦ NHẬT 04/10/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Phủ khai phong T32 PTQ – Phủ khai phong T33 PTQ – Phủ khai phong T34 PTQ – Phủ khai phong T35 PTQ – Phủ khai phong T36 PTQ – Phủ khai phong T37 PTQ – Phủ khai phong T38
7:05 (PL 21:35) PHQ – Thần y bí ẩn 2 PHQ – Thần y bí ẩn 3 PHQ – Thần y bí ẩn 4 PHQ – Thần y bí ẩn 5 PHQ – Thần y bí ẩn 6 PHQ – Thần y bí ẩn 7
8:35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T36 PTQ – Xin chào tuổi 20 T37 PTQ – Xin chào tuổi 20 T38 PTQ – Xin chào tuổi 20 T39 PTQ – Xin chào tuổi 20 T40 (Hết) PTQ – Hoan lạc vô song T1 PTQ – Hoan lạc vô song T2
12:00 PVN – Tôi là ngôi sao T22 PVN – Tôi là ngôi sao T23 PVN – Tôi là ngôi sao T24 PVN – Tôi là ngôi sao T25 PVN – Tôi là ngôi sao T26 PVN – Tôi là ngôi sao T27 PVN – Tôi là ngôi sao T28 (Hết)
12:45 PTQ – Hãy nói yêu em T37 PTQ – Hãy nói yêu em T38 PTQ – Hãy nói yêu em T39 PTQ – Hãy nói yêu em T40 PTQ – Hãy nói yêu em T41 PTQ – Hãy nói yêu em T42 (Hết) PTQ – Ông trùm đá quý T1
14:00 PVN – Cung đường bí ẩn T17 PVN – Cung đường bí ẩn T18 PTQ – Hãy nói yêu em T40 PVN – Cung đường bí ẩn T20 PVN – Cung đường bí ẩn T21 PVN – Cung đường bí ẩn T22 PVN – Cung đường bí ẩn T23
16:25 PTQ – Long Châu truyền kỳ T56 PTQ – Long Châu truyền kỳ T57 PTQ – Hãy nói yêu em T41 PTQ – Long Châu truyền kỳ T59 PTQ – Long Châu truyền kỳ T60 PTQ – Long Châu truyền kỳ T61 PTQ – Long Châu truyền kỳ T62 (Hết)
17:30 PTQ – Thủy hử T85 PTQ – Thủy hử T86 (Hết) PTQ – Hãy nói yêu em T42 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T2 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T3 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T4 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T5
19:48 PTQ – Phủ khai phong T33 PTQ – Phủ khai phong T34 PTQ – Hãy nói yêu em T43 PTQ – Phủ khai phong T36 PTQ – Phủ khai phong T37 PTQ – Phủ khai phong T38 PTQ – Phủ khai phong T39
20:50 PVN – Bản lĩnh công tử T7 PVN – Bản lĩnh công tử T8 PTQ – Hãy nói yêu em T44 PVN – Bản lĩnh công tử T10 PVN – Bản lĩnh công tử T11 ĐĐVQ PVN – Bản lĩnh công tử T12
21:35 PHQ – Thần y bí ẩn 3 PHQ – Thần y bí ẩn 4 PTQ – Hãy nói yêu em T45 PHQ – Thần y bí ẩn 6 PHQ – Thần y bí ẩn 7 PHQ – Thần y bí ẩn 8
22:45 (PL 14:00) PVN – Cung đường bí ẩn T17 PVN – Cung đường bí ẩn T18 PTQ – Hãy nói yêu em T46 PVN – Cung đường bí ẩn T20 PVN – Cung đường bí ẩn T21 PVN – Cung đường bí ẩn T22 PVN – Cung đường bí ẩn T23
23:30 (PL 8:35) PTQ – Xin chào tuổi 20 T36 PTQ – Xin chào tuổi 20 T37 PTQ – Hãy nói yêu em T47 PTQ – Xin chào tuổi 20 T39 PTQ – Xin chào tuổi 20 T40 (Hết) PTQ – Hoan lạc vô song T1 PTQ – Hoan lạc vô song T2
0:30 (PL 16:25) PTQ – Long Châu truyền kỳ T56 PTQ – Long Châu truyền kỳ T57 PTQ – Hãy nói yêu em T48 PTQ – Long Châu truyền kỳ T59 PTQ – Long Châu truyền kỳ T60 PTQ – Long Châu truyền kỳ T61 PTQ – Long Châu truyền kỳ T62 (Hết)
1:30  (PL17:30) PTQ – Thủy hử T85 PTQ – Thủy hử T86 (Hết) PTQ – Hãy nói yêu em T49 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T2 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T3 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T4 PTQ – Ỷ thiên đồ long ký – T5
2:15 (PL 20:50) PVN – Bản lĩnh công tử T7 PVN – Bản lĩnh công tử T8 PTQ – Hãy nói yêu em T50 PVN – Bản lĩnh công tử T10 PVN – Bản lĩnh công tử T11 ĐĐVQ PVN – Bản lĩnh công tử T12
3:30 (PL 12:00) PVN – Tôi là ngôi sao T22 PVN – Tôi là ngôi sao T23 PTQ – Hãy nói yêu em T51 PVN – Tôi là ngôi sao T25 PVN – Tôi là ngôi sao T26 PVN – Tôi là ngôi sao T27 PVN – Tôi là ngôi sao T28 (Hết)
4:15 (PL 12:45) PTQ – Hãy nói yêu em T37 PTQ – Hãy nói yêu em T38 PTQ – Hãy nói yêu em T52 PTQ – Hãy nói yêu em T40 PTQ – Hãy nói yêu em T41 PTQ – Hãy nói yêu em T42 (Hết) PTQ – Ông trùm đá quý T1