LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 8/2020

KHUNG GIỜ THỨ 2 27/07/2020 THỨ 3 28/07/2020 THỨ 4 29/07/2020 THỨ 5 30/07/2020 THỨ 6 31/07/2020 THỨ 7 01/08/2020 CHỦ NHẬT 02/08/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Hoan lạc vô song T29 PTQ – Hoan lạc vô song T30 PTQ – Hoan lạc vô song T31 PTQ – Hoan lạc vô song T32 PTQ – Hoan lạc vô song T33 PTQ – Hoan lạc vô song T34 PTQ – Hoan lạc vô song T35
7:05 (PL 21:35) PTQ – Xin chào tuổi 20 T22 PTQ – Xin chào tuổi 20 T23 PTQ – Xin chào tuổi 20 T24 PTQ – Xin chào tuổi 20 T25 PTQ – Xin chào tuổi 20 T26 PTQ – Xin chào tuổi 20 T27
8:35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T32 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T33 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T34 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T36 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T37 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T38
12:00 PVN – Nước mắt chảy ngược T14 PVN – Nước mắt chảy ngược T15 PVN – Nước mắt chảy ngược T16 PVN – Nước mắt chảy ngược T17 PVN – Nước mắt chảy ngược T18 PVN – Nước mắt chảy ngược T19 PVN – Nước mắt chảy ngược T20
12:45 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T9 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T10 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T11 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T12 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T13 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T14 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T15
14:00 PVN – Huyền thoại mẹ T1 PVN – Huyền thoại mẹ T2 (Hết) PVN – Hồi chuông màu da cam T1 PVN – Hồi chuông màu da cam T2 (Hết) PVN – Bến nước mười ba T20 PVN – Bến nước mười ba T21 PVN – Bến nước mười ba T22
16:25 PTQ – Thanh vân chí T60 PTQ – Thanh vân chí T61 PTQ – Thanh vân chí T62 PTQ – Thanh vân chí T63 PTQ – Thanh vân chí T64 PTQ – Thanh vân chí T65 PTQ – Thanh vân chí T66
17:30 PTQ – Thủy hử T15 PTQ – Thủy hử T16 PTQ – Thủy hử T17 PTQ – Thủy hử T18 PTQ – Thủy hử T19 PTQ – Thủy hử T20 PTQ – Thủy hử T21
19:48 PTQ – Hoan lạc vô song T30 PTQ – Hoan lạc vô song T31 PTQ – Hoan lạc vô song T32 PTQ – Hoan lạc vô song T33 PTQ – Hoan lạc vô song T34 PTQ – Hoan lạc vô song T35 PTQ – Hoan lạc vô song T36
20:50 PVN – Cung đường bí ẩn T11 PVN – Cung đường bí ẩn T12 PVN – Cung đường bí ẩn T13 PVN – Cung đường bí ẩn T14 PVN – Cung đường bí ẩn T15 ĐĐVQ PVN – Cung đường bí ẩn T16
21:35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T23 PTQ – Xin chào tuổi 20 T24 PTQ – Xin chào tuổi 20 T25 PTQ – Xin chào tuổi 20 T26 PTQ – Xin chào tuổi 20 T27 PTQ – Xin chào tuổi 20 T28
22:45 (PL 14:00) PVN – Huyền thoại mẹ T1 PVN – Huyền thoại mẹ T2 (Hết) PVN – Hồi chuông màu da cam T1 PVN – Hồi chuông màu da cam T2 (Hết) PVN – Bến nước mười ba T20 PVN – Bến nước mười ba T21 PVN – Bến nước mười ba T22
23:30 (PL 8:35) PHQ – Siêu đầu bếp P2 T32 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T33 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T34 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T36 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T37 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T38
0:30 (PL 16:25) PTQ – Thanh vân chí T60 PTQ – Thanh vân chí T61 PTQ – Thanh vân chí T62 PTQ – Thanh vân chí T63 PTQ – Thanh vân chí T64 PTQ – Thanh vân chí T65 PTQ – Thanh vân chí T66
1:30  (PL17:30) PTQ – Thủy hử T15 PTQ – Thủy hử T16 PTQ – Thủy hử T17 PTQ – Thủy hử T18 PTQ – Thủy hử T19 PTQ – Thủy hử T20 PTQ – Thủy hử T21
2:15 (PL 20:50) PVN – Cung đường bí ẩn T11 PVN – Cung đường bí ẩn T12 PVN – Cung đường bí ẩn T13 PVN – Cung đường bí ẩn T14 PVN – Cung đường bí ẩn T15 ĐĐVQ PVN – Cung đường bí ẩn T16
3:30 (PL 12:00) PVN – Nước mắt chảy ngược T14 PVN – Nước mắt chảy ngược T15 PVN – Nước mắt chảy ngược T16 PVN – Nước mắt chảy ngược T17 PVN – Nước mắt chảy ngược T18 PVN – Nước mắt chảy ngược T19 PVN – Nước mắt chảy ngược T20
4:15 (PL 12:45) PDL – Giới văn phòng hoa lệ T9 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T10 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T11 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T12 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T13 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T14 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T15
KHUNG GIỜ THỨ 2 03/08/2020 THỨ 3 04/08/2020 THỨ 4 05/08/2020 THỨ 5 06/08/2020 THỨ 6 07/08/2020 THỨ 7 08/08/2020 CHỦ NHẬT 09/08/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Hoan lạc vô song T36 PTQ – Hoan lạc vô song T37 (Hết) PHQ – Thần y bí ẩn T1 PHQ – Thần y bí ẩn T2 PHQ – Thần y bí ẩn T3 PHQ – Thần y bí ẩn T4 PHQ – Thần y bí ẩn T5
7:05 (PL 21:35) PTQ – Xin chào tuổi 20 T28 PTQ – Xin chào tuổi 20 T29 PTQ – Xin chào tuổi 20 T30 PTQ – Xin chào tuổi 20 T31 PTQ – Xin chào tuổi 20 T32 PTQ – Xin chào tuổi 20 T33
8:35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T39 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T40 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T41 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T42 (Hết) PHQ – Thần tượng mất tích T1 PHQ – Thần tượng mất tích T2 PHQ – Thần tượng mất tích T3
12:00 PVN – Nước mắt chảy ngược T21 PVN – Nước mắt chảy ngược T22 PVN – Nước mắt chảy ngược T23 PVN – Nước mắt chảy ngược T24 PVN – Nước mắt chảy ngược T25 PVN – Nước mắt chảy ngược T26 PVN – Nước mắt chảy ngược T27
12:45 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T16 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T17 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T18 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T19 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T20 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T21 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T22
14:00 PVN – Bến nước mười ba T23 PVN – Bến nước mười ba T24 PVN – Bến nước mười ba T25 PVN – Bến nước mười ba T26 PVN – Bến nước mười ba T27 PVN – Bến nước mười ba T28 PVN – Bến nước mười ba T29
16:25 PTQ – Thanh vân chí T67 PTQ – Thanh vân chí T68 PTQ – Thanh vân chí T69 PTQ – Thanh vân chí T70 PTQ – Thanh vân chí T71 PTQ – Thanh vân chí T72 PTQ – Thanh vân chí T73
17:30 PTQ – Thủy hử T22 PTQ – Thủy hử T23 PTQ – Thủy hử T24 PTQ – Thủy hử T25 PTQ – Thủy hử T26 PTQ – Thủy hử T27 PTQ – Thủy hử T28
19:48 PTQ – Hoan lạc vô song T37 (Hết) PHQ – Thần y bí ẩn T1 PHQ – Thần y bí ẩn T2 PHQ – Thần y bí ẩn T3 PHQ – Thần y bí ẩn T4 PHQ – Thần y bí ẩn T5 PHQ – Thần y bí ẩn T6
20:50 PVN – Cung đường bí ẩn T17 PVN – Cung đường bí ẩn T18 PVN – Cung đường bí ẩn T19 PVN – Cung đường bí ẩn T20 PVN – Cung đường bí ẩn T21 ĐĐVQ PVN – Cung đường bí ẩn T22
21:35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T29 PTQ – Xin chào tuổi 20 T30 PTQ – Xin chào tuổi 20 T31 PTQ – Xin chào tuổi 20 T32 PTQ – Xin chào tuổi 20 T33 PTQ – Xin chào tuổi 20 T34
22:45 (PL 14:00) PVN – Bến nước mười ba T23 PVN – Bến nước mười ba T24 PVN – Bến nước mười ba T25 PVN – Bến nước mười ba T26 PVN – Bến nước mười ba T27 PVN – Bến nước mười ba T28 PVN – Bến nước mười ba T29
23:30 (PL 8:35) PHQ – Siêu đầu bếp P2 T39 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T40 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T41 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T42 (Hết) PHQ – Thần tượng mất tích T1 PHQ – Thần tượng mất tích T2 PHQ – Thần tượng mất tích T3
0:30 (PL 16:25) PTQ – Thanh vân chí T67 PTQ – Thanh vân chí T68 PTQ – Thanh vân chí T69 PTQ – Thanh vân chí T70 PTQ – Thanh vân chí T71 PTQ – Thanh vân chí T72 PTQ – Thanh vân chí T73
1:30  (PL17:30) PTQ – Thủy hử T22 PTQ – Thủy hử T23 PTQ – Thủy hử T24 PTQ – Thủy hử T25 PTQ – Thủy hử T26 PTQ – Thủy hử T27 PTQ – Thủy hử T28
2:15 (PL 20:50) PVN – Cung đường bí ẩn T17 PVN – Cung đường bí ẩn T18 PVN – Cung đường bí ẩn T19 PVN – Cung đường bí ẩn T20 PVN – Cung đường bí ẩn T21 ĐĐVQ PVN – Cung đường bí ẩn T22
3:30 (PL 12:00) PVN – Nước mắt chảy ngược T21 PVN – Nước mắt chảy ngược T22 PVN – Nước mắt chảy ngược T23 PVN – Nước mắt chảy ngược T24 PVN – Nước mắt chảy ngược T25 PVN – Nước mắt chảy ngược T26 PVN – Nước mắt chảy ngược T27
4:15 (PL 12:45) PDL – Giới văn phòng hoa lệ T16 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T17 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T18 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T19 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T20 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T21 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T22
KHUNG GIỜ THỨ 2 10/08/2020 THỨ 3 11/08/2020 THỨ 4 12/08/2020 THỨ 5 13/08/2020 THỨ 6 14/08/2020 THỨ 7 15/08/2020 CHỦ NHẬT 16/08/2020
5:30 (PL 19:45) PHQ – Thần y bí ẩn T6 PHQ – Thần y bí ẩn T7 PHQ – Thần y bí ẩn T8 PHQ – Thần y bí ẩn T9 PHQ – Thần y bí ẩn T10 PHQ – Thần y bí ẩn T11 PHQ – Thần y bí ẩn T12
7:05 (PL 21:35) PTQ – Xin chào tuổi 20 T34 PTQ – Xin chào tuổi 20 T35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T36 PTQ – Xin chào tuổi 20 T37 PTQ – Xin chào tuổi 20 T38 PTQ – Xin chào tuổi 20 T39
8:35 PHQ – Thần tượng mất tích T4 PHQ – Thần tượng mất tích T5 PHQ – Thần tượng mất tích T6 PHQ – Thần tượng mất tích T7 PHQ – Thần tượng mất tích T8 PHQ – Thần tượng mất tích T9 PHQ – Thần tượng mất tích T10
12:00 PVN – Nước mắt chảy ngược T28 PVN – Nước mắt chảy ngược T29 PVN – Nước mắt chảy ngược T30 PVN – Nước mắt chảy ngược T31 PVN – Nước mắt chảy ngược T32 (Hết) PVN – Tình cù lần T1 PVN – Tình cù lần T2
12:45 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T23 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T24 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T25 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T26 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T27 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T28 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T29
14:00 PVN – Bến nước mười ba T30 PVN – Bến nước mười ba T31 PVN – Bến nước mười ba T32 PVN – Bến nước mười ba T33 PVN – Bến nước mười ba T34 (Hết) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T1 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T2
16:25 PTQ – Thanh vân chí T74 (Hết) PTQ – Long Châu truyền kỳ T1 PTQ – Long Châu truyền kỳ T2 PTQ – Long Châu truyền kỳ T3 PTQ – Long Châu truyền kỳ T4 PTQ – Long Châu truyền kỳ T5 PTQ – Long Châu truyền kỳ T6
17:30 PTQ – Thủy hử T29 PTQ – Thủy hử T30 PTQ – Thủy hử T31 PTQ – Thủy hử T32 PTQ – Thủy hử T33 PTQ – Thủy hử T34 PTQ – Thủy hử T35
19:48 PHQ – Thần y bí ẩn T7 PHQ – Thần y bí ẩn T8 PHQ – Thần y bí ẩn T9 PHQ – Thần y bí ẩn T10 PHQ – Thần y bí ẩn T11 PHQ – Thần y bí ẩn T12 PHQ – Thần y bí ẩn T13
20:50 PVN – Cung đường bí ẩn T23 PVN – Cung đường bí ẩn T24 PVN – Cung đường bí ẩn T25 PVN – Cung đường bí ẩn T26 PVN – Cung đường bí ẩn T27 ĐĐVQ PVN – Cung đường bí ẩn T28
21:35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T36 PTQ – Xin chào tuổi 20 T37 PTQ – Xin chào tuổi 20 T38 PTQ – Xin chào tuổi 20 T39 PTQ – Xin chào tuổi 20 T40 (Hết)
22:45 (PL 14:00) PVN – Bến nước mười ba T30 PVN – Bến nước mười ba T31 PVN – Bến nước mười ba T32 PVN – Bến nước mười ba T33 PVN – Bến nước mười ba T34 (Hết) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T1 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T2
23:30 (PL 8:35) PHQ – Thần tượng mất tích T4 PHQ – Thần tượng mất tích T5 PHQ – Thần tượng mất tích T6 PHQ – Thần tượng mất tích T7 PHQ – Thần tượng mất tích T8 PHQ – Thần tượng mất tích T9 PHQ – Thần tượng mất tích T10
0:30 (PL 16:25) PTQ – Thanh vân chí T74 (Hết) PTQ – Long Châu truyền kỳ T1 PTQ – Long Châu truyền kỳ T2 PTQ – Long Châu truyền kỳ T3 PTQ – Long Châu truyền kỳ T4 PTQ – Long Châu truyền kỳ T5 PTQ – Long Châu truyền kỳ T6
1:30  (PL17:30) PTQ – Thủy hử T29 PTQ – Thủy hử T30 PTQ – Thủy hử T31 PTQ – Thủy hử T32 PTQ – Thủy hử T33 PTQ – Thủy hử T34 PTQ – Thủy hử T35
2:15 (PL 20:50) PVN – Cung đường bí ẩn T23 PVN – Cung đường bí ẩn T24 PVN – Cung đường bí ẩn T25 PVN – Cung đường bí ẩn T26 PVN – Cung đường bí ẩn T27 ĐĐVQ PVN – Cung đường bí ẩn T28
3:30 (PL 12:00) PVN – Nước mắt chảy ngược T28 PVN – Nước mắt chảy ngược T29 PVN – Nước mắt chảy ngược T30 PVN – Nước mắt chảy ngược T31 PVN – Nước mắt chảy ngược T32 (Hết) PVN – Tình cù lần T1 PVN – Tình cù lần T2
4:15 (PL 12:45) PDL – Giới văn phòng hoa lệ T23 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T24 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T25 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T26 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T27 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T28 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T29
KHUNG GIỜ THỨ 2 17/08/2020 THỨ 3 18/08/2020 THỨ 4 19/08/2020 THỨ 5 20/08/2020 THỨ 6 21/08/2020 THỨ 7 22/08/2020 CHỦ NHẬT 23/08/2020
5:30 (PL 19:45) PHQ – Thần y bí ẩn T13 PHQ – Thần y bí ẩn T14 PHQ – Thần y bí ẩn T15 PHQ – Thần y bí ẩn T16 PHQ – Thần y bí ẩn T17 PHQ – Thần y bí ẩn T18 PHQ – Thần y bí ẩn T19
7:05 (PL 21:35) PTQ – Xin chào tuổi 20 T40 (Hết) PTQ – Mẹ kế T1 PTQ – Mẹ kế T2 PTQ – Mẹ kế T3 PTQ – Mẹ kế T4 PTQ – Mẹ kế T5
8:35 PHQ – Thần tượng mất tích T11 PHQ – Thần tượng mất tích T12 PHQ – Thần tượng mất tích T13 PHQ – Thần tượng mất tích T14 PHQ – Thần tượng mất tích T15 PHQ – Thần tượng mất tích T16 PHQ – Thần tượng mất tích T17
12:00 PVN – Tình cù lần T3 PVN – Tình cù lần T4 PVN – Tình cù lần T5 PVN – Tình cù lần T6 PVN – Tình cù lần T7 PVN – Tình cù lần T8 PVN – Tình cù lần T9
12:45 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T30 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T31 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T32 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T33 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T34 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T35 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T36
14:00 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T3 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T4 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T5 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T6 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T7 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T8 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T9
16:25 PTQ – Long Châu truyền kỳ T7 PTQ – Long Châu truyền kỳ T8 PTQ – Long Châu truyền kỳ T9 PTQ – Long Châu truyền kỳ T10 PTQ – Long Châu truyền kỳ T11 PTQ – Long Châu truyền kỳ T12 PTQ – Long Châu truyền kỳ T13
17:30 PTQ – Thủy hử T36 PTQ – Thủy hử T37 PTQ – Thủy hử T38 PTQ – Thủy hử T39 PTQ – Thủy hử T40 PTQ – Thủy hử T41 PTQ – Thủy hử T42
19:48 PHQ – Thần y bí ẩn T14 PHQ – Thần y bí ẩn T15 PHQ – Thần y bí ẩn T16 PHQ – Thần y bí ẩn T17 PHQ – Thần y bí ẩn T18 PHQ – Thần y bí ẩn T19 PHQ – Thần y bí ẩn T20
20:50 PVN – Cung đường bí ẩn T29 PVN – Cung đường bí ẩn T30 (Hết) PVN – Bến nước mười ba T1 PVN – Bến nước mười ba T2 PVN – Bến nước mười ba T3 ĐĐVQ PVN – Bến nước mười ba T4
21:35 PTQ – Mẹ kế T1 PTQ – Mẹ kế T2 PTQ – Mẹ kế T3 PTQ – Mẹ kế T4 PTQ – Mẹ kế T5 PTQ – Mẹ kế T6
22:45 (PL 14:00) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T3 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T4 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T5 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T6 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T7 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T8 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T9
23:30 (PL 8:35) PHQ – Thần tượng mất tích T11 PHQ – Thần tượng mất tích T12 PHQ – Thần tượng mất tích T13 PHQ – Thần tượng mất tích T14 PHQ – Thần tượng mất tích T15 PHQ – Thần tượng mất tích T16 PHQ – Thần tượng mất tích T17
0:30 (PL 16:25) PTQ – Long Châu truyền kỳ T7 PTQ – Long Châu truyền kỳ T8 PTQ – Long Châu truyền kỳ T9 PTQ – Long Châu truyền kỳ T10 PTQ – Long Châu truyền kỳ T11 PTQ – Long Châu truyền kỳ T12 PTQ – Long Châu truyền kỳ T13
1:30  (PL17:30) PTQ – Thủy hử T36 PTQ – Thủy hử T37 PTQ – Thủy hử T38 PTQ – Thủy hử T39 PTQ – Thủy hử T40 PTQ – Thủy hử T41 PTQ – Thủy hử T42
2:15 (PL 20:50) PVN – Cung đường bí ẩn T29 PVN – Cung đường bí ẩn T30 (Hết) PVN – Bến nước mười ba T1 PVN – Bến nước mười ba T2 PVN – Bến nước mười ba T3 ĐĐVQ PVN – Bến nước mười ba T4
3:30 (PL 12:00) PVN – Tình cù lần T3 PVN – Tình cù lần T4 PVN – Tình cù lần T5 PVN – Tình cù lần T6 PVN – Tình cù lần T7 PVN – Tình cù lần T8 PVN – Tình cù lần T9
4:15 (PL 12:45) PDL – Giới văn phòng hoa lệ T30 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T31 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T32 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T33 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T34 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T35 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T36
KHUNG GIỜ THỨ 2 24/08/2020 THỨ 3 25/08/2020 THỨ 4 26/08/2020 THỨ 5 27/08/2020 THỨ 6 28/08/2020 THỨ 7 29/08/2020 CHỦ NHẬT 30/08/2020
5:30 (PL 19:45) PHQ – Thần y bí ẩn T20 PHQ – Thần y bí ẩn T21 PHQ – Thần y bí ẩn T22 PHQ – Thần y bí ẩn T23 PHQ – Thần y bí ẩn T24 PHQ – Thần y bí ẩn T25 PHQ – Thần y bí ẩn T26
7:05 (PL 21:35) PTQ – Mẹ kế T6 PTQ – Mẹ kế T7 PTQ – Mẹ kế T8 PTQ – Mẹ kế T9 PTQ – Mẹ kế T10 PTQ – Mẹ kế T11
8:35 PHQ – Thần tượng mất tích T18 PHQ – Thần tượng mất tích T19 PHQ – Thần tượng mất tích T20 PHQ – Thần tượng mất tích T21 PHQ – Thần tượng mất tích T22 PHQ – Thần tượng mất tích T23 PHQ – Thần tượng mất tích T24 (Hết)
12:00 PVN – Tình cù lần T10 PVN – Tình cù lần T11 PVN – Tình cù lần T12 PVN – Tình cù lần T13 PVN – Tình cù lần T14 PVN – Tình cù lần T15 PVN – Tình cù lần T16
12:45 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T37 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T38 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T39 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T40 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T41 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T42 (Hết) PTQ – Hãy nói anh yêu em T1
14:00 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T10 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T11 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T12 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T13 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T14 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T15 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T16
16:25 PTQ – Long Châu truyền kỳ T14 PTQ – Long Châu truyền kỳ T15 PTQ – Long Châu truyền kỳ T16 PTQ – Long Châu truyền kỳ T17 PTQ – Long Châu truyền kỳ T18 PTQ – Long Châu truyền kỳ T19 PTQ – Long Châu truyền kỳ T20
17:30 PTQ – Thủy hử T43 PTQ – Thủy hử T44 PTQ – Thủy hử T45 PTQ – Thủy hử T46 PTQ – Thủy hử T47 PTQ – Thủy hử T48 PTQ – Thủy hử T49
19:48 PHQ – Thần y bí ẩn T21 PHQ – Thần y bí ẩn T22 PHQ – Thần y bí ẩn T23 PHQ – Thần y bí ẩn T24 PHQ – Thần y bí ẩn T25 PHQ – Thần y bí ẩn T26 PHQ – Thần y bí ẩn T27
20:50 PVN – Bến nước mười ba T5 PVN – Bến nước mười ba T6 PVN – Bến nước mười ba T7 PVN – Bến nước mười ba T8 PVN – Bến nước mười ba T9 ĐĐVQ PVN – Bến nước mười ba T10
21:35 PTQ – Mẹ kế T7 PTQ – Mẹ kế T8 PTQ – Mẹ kế T9 PTQ – Mẹ kế T10 PTQ – Mẹ kế T11 PTQ – Mẹ kế T12
22:45 (PL 14:00) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T10 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T11 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T12 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T13 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T14 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T15 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T16
23:30 (PL 8:35) PHQ – Thần tượng mất tích T18 PHQ – Thần tượng mất tích T19 PHQ – Thần tượng mất tích T20 PHQ – Thần tượng mất tích T21 PHQ – Thần tượng mất tích T22 PHQ – Thần tượng mất tích T23 PHQ – Thần tượng mất tích T24 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Long Châu truyền kỳ T14 PTQ – Long Châu truyền kỳ T15 PTQ – Long Châu truyền kỳ T16 PTQ – Long Châu truyền kỳ T17 PTQ – Long Châu truyền kỳ T18 PTQ – Long Châu truyền kỳ T19 PTQ – Long Châu truyền kỳ T20
1:30  (PL17:30) PTQ – Thủy hử T43 PTQ – Thủy hử T44 PTQ – Thủy hử T45 PTQ – Thủy hử T46 PTQ – Thủy hử T47 PTQ – Thủy hử T48 PTQ – Thủy hử T49
2:15 (PL 20:50) PVN – Bến nước mười ba T5 PVN – Bến nước mười ba T6 PVN – Bến nước mười ba T7 PVN – Bến nước mười ba T8 PVN – Bến nước mười ba T9 ĐĐVQ PVN – Bến nước mười ba T10
3:30 (PL 12:00) PVN – Tình cù lần T10 PVN – Tình cù lần T11 PVN – Tình cù lần T12 PVN – Tình cù lần T13 PVN – Tình cù lần T14 PVN – Tình cù lần T15 PVN – Tình cù lần T16
4:15 (PL 12:45) PDL – Giới văn phòng hoa lệ T37 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T38 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T39 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T40 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T41 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T42 (Hết) PTQ – Hãy nói anh yêu em T1
KHUNG GIỜ THỨ 2 31/08/2020 THỨ 3 01/09/2020 THỨ 4 02/09/2020 THỨ 5 03/09/2020 THỨ 6 04/09/2020 THỨ 7 05/09/2020 CHỦ NHẬT 06/09/2020
5:30 (PL 19:45) PHQ – Thần y bí ẩn T27 PHQ – Thần y bí ẩn T28 PHQ – Thần y bí ẩn T29 PHQ – Thần y bí ẩn T30 PHQ – Thần y bí ẩn T31 PHQ – Thần y bí ẩn T32 PHQ – Thần y bí ẩn T33
7:05 (PL 21:35) PTQ – Mẹ kế T12 PTQ – Mẹ kế T13 PTQ – Mẹ kế T14 PTQ – Mẹ kế T15 PTQ – Mẹ kế T16 PTQ – Mẹ kế T17
8:35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T1 PTQ – Xin chào tuổi 20 T2 PTQ – Xin chào tuổi 20 T3 PTQ – Xin chào tuổi 20 T4 PTQ – Xin chào tuổi 20 T5 PTQ – Xin chào tuổi 20 T6 PTQ – Xin chào tuổi 20 T7
12:00 PVN – Tình cù lần T17 PVN – Tình cù lần T18 PVN – Tình cù lần T19 PVN – Tình cù lần T20 PVN – Tình cù lần T21 PVN – Tình cù lần T22 PVN – Tình cù lần T23
12:45 PTQ – Hãy nói anh yêu em T2 PTQ – Hãy nói anh yêu em T3 PTQ – Hãy nói anh yêu em T4 PTQ – Hãy nói anh yêu em T5 PTQ – Hãy nói anh yêu em T6 PTQ – Hãy nói anh yêu em T7 PTQ – Hãy nói anh yêu em T8
14:00 PVN – Sao tháng tám phần đầu T1 PVN – Sao tháng tám phần đầu T2 (Hết) PVN – Sao tháng tám phần cuối T1 PVN – Sao tháng tám phần cuối T2 (Hết) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T17 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T18 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T18
16:25 PTQ – Long Châu truyền kỳ T21 PTQ – Long Châu truyền kỳ T22 PTQ – Long Châu truyền kỳ T23 PTQ – Long Châu truyền kỳ T24 PTQ – Long Châu truyền kỳ T25 PTQ – Long Châu truyền kỳ T26 PTQ – Long Châu truyền kỳ T27
17:30 PTQ – Thủy hử T50 PTQ – Thủy hử T51 PTQ – Thủy hử T52 PTQ – Thủy hử T53 PTQ – Thủy hử T54 PTQ – Thủy hử T55 PTQ – Thủy hử T56
19:48 PHQ – Thần y bí ẩn T28 PHQ – Thần y bí ẩn T29 PHQ – Thần y bí ẩn T30 PHQ – Thần y bí ẩn T31 PHQ – Thần y bí ẩn T32 PHQ – Thần y bí ẩn T33 PHQ – Thần y bí ẩn T34
20:50 PVN – Bến nước mười ba T11 PVN – Bến nước mười ba T12 PVN – Bến nước mười ba T13 PVN – Bến nước mười ba T14 PVN – Bến nước mười ba T15 ĐĐVQ PVN – Bến nước mười ba T16
21:35 PTQ – Mẹ kế T13 PTQ – Mẹ kế T14 PTQ – Mẹ kế T15 PTQ – Mẹ kế T16 PTQ – Mẹ kế T17 PTQ – Mẹ kế T18
22:45 (PL 14:00) PVN – Sao tháng tám phần đầu T1 PVN – Sao tháng tám phần đầu T2 (Hết) PVN – Sao tháng tám phần cuối T1 PVN – Sao tháng tám phần cuối T2 (Hết) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T17 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T18 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T18
23:30 (PL 8:35) PTQ – Xin chào tuổi 20 T1 PTQ – Xin chào tuổi 20 T2 PTQ – Xin chào tuổi 20 T3 PTQ – Xin chào tuổi 20 T4 PTQ – Xin chào tuổi 20 T5 PTQ – Xin chào tuổi 20 T6 PTQ – Xin chào tuổi 20 T7
0:30 (PL 16:25) PTQ – Long Châu truyền kỳ T21 PTQ – Long Châu truyền kỳ T22 PTQ – Long Châu truyền kỳ T23 PTQ – Long Châu truyền kỳ T24 PTQ – Long Châu truyền kỳ T25 PTQ – Long Châu truyền kỳ T26 PTQ – Long Châu truyền kỳ T27
1:30  (PL17:30) PTQ – Thủy hử T50 PTQ – Thủy hử T51 PTQ – Thủy hử T52 PTQ – Thủy hử T53 PTQ – Thủy hử T54 PTQ – Thủy hử T55 PTQ – Thủy hử T56
2:15 (PL 20:50) PVN – Bến nước mười ba T11 PVN – Bến nước mười ba T12 PVN – Bến nước mười ba T13 PVN – Bến nước mười ba T14 PVN – Bến nước mười ba T15 ĐĐVQ PVN – Bến nước mười ba T16
3:30 (PL 12:00) PVN – Tình cù lần T17 PVN – Tình cù lần T18 PVN – Tình cù lần T19 PVN – Tình cù lần T20 PVN – Tình cù lần T21 PVN – Tình cù lần T22 PVN – Tình cù lần T23
4:15 (PL 12:45) PTQ – Hãy nói anh yêu em T2 PTQ – Hãy nói anh yêu em T3 PTQ – Hãy nói anh yêu em T4 PTQ – Hãy nói anh yêu em T5 PTQ – Hãy nói anh yêu em T6 PTQ – Hãy nói anh yêu em T7 PTQ – Hãy nói anh yêu em T8