LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 7/2022

KHUNG GIỜ THỨ 2 27/06/2022 THỨ 3 28/06/2022 THỨ 4 29/06/2022 THỨ 5 30/06/2022 THỨ 6 01/07/2022 THỨ 7 02/07/2022 CHỦ NHẬT 03/07/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T62 PTNK – Những kẻ mộng mơ T63 PTNK – Những kẻ mộng mơ T64 PTNK – Những kẻ mộng mơ T65 PTNK – Những kẻ mộng mơ T66 PTNK – Những kẻ mộng mơ T67 PTNK – Những kẻ mộng mơ T68
7:05 (PL 21:35) PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T17 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T18 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T19 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T20 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T21 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T22 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T23
8:35 PVN – Hà Nội mùa đông 46 – T1 PVN – Hà Nội mùa đông 46 – T2 (Hết) PVN – Tự thú trước bình minh T1 PVN – Tự thú trước bình minh T2 (Hết) PVN – Huyền thoại về người mẹ T1 PVN – Huyền thoại về người mẹ T2 (Hết) PVN – Ngã ba Đồng Lộc T1
11:50 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T33 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T34 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T35 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T36 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T37 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T38 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T39
12:35 PTQ – Báu vật của cha T5 PTQ – Báu vật của cha T6 PTQ – Báu vật của cha T7 PTQ – Báu vật của cha T8 PTQ – Báu vật của cha T9 PTQ – Báu vật của cha T10 PTQ – Báu vật của cha T11
14:00 PVN – Chàng trai không biết ghen T22 PVN – Chàng trai không biết ghen T23 PVN – Chàng trai không biết ghen T24 PVN – Chàng trai không biết ghen T25 PVN – Chàng trai không biết ghen T26 PVN – Chàng trai không biết ghen T27 PVN – Chàng trai không biết ghen T28
16:25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T87 (Hết) PHK – Biệt đội cơ động T1 PHK – Biệt đội cơ động T2 PHK – Biệt đội cơ động T3 PHK – Biệt đội cơ động T4 PHK – Biệt đội cơ động T5 PHK – Biệt đội cơ động T6
17:30 PTQ – Tam quốc cơ mật T31 PTQ – Tam quốc cơ mật T32 PTQ – Tam quốc cơ mật T33 PTQ – Tam quốc cơ mật T34 PTQ – Tam quốc cơ mật T35 PTQ – Tam quốc cơ mật T36 PTQ – Tam quốc cơ mật T37
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T63 PTNK – Những kẻ mộng mơ T64 PTNK – Những kẻ mộng mơ T65 PTNK – Những kẻ mộng mơ T66 PTNK – Những kẻ mộng mơ T67 PTNK – Những kẻ mộng mơ T68 PTNK – Những kẻ mộng mơ T69
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T18 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T19 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T20 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T21 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T22 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T23 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T24
22:45 (PL 14:00) PVN – Chàng trai không biết ghen T22 PVN – Chàng trai không biết ghen T23 PVN – Chàng trai không biết ghen T24 PVN – Chàng trai không biết ghen T25 PVN – Chàng trai không biết ghen T26 PVN – Chàng trai không biết ghen T27 PVN – Chàng trai không biết ghen T28
23:30 (PL 8:35) PVN – Hà Nội mùa đông 46 – T1 PVN – Hà Nội mùa đông 46 – T2 (Hết) PVN – Tự thú trước bình minh T1 PVN – Tự thú trước bình minh T2 (Hết) PVN – Huyền thoại về người mẹ T1 PVN – Huyền thoại về người mẹ T2 (Hết) PVN – Ngã ba Đồng Lộc T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hậu cung như ý truyện T87 (Hết) PHK – Biệt đội cơ động T1 PHK – Biệt đội cơ động T2 PHK – Biệt đội cơ động T3 PHK – Biệt đội cơ động T4 PHK – Biệt đội cơ động T5 PHK – Biệt đội cơ động T6
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc cơ mật T31 PTQ – Tam quốc cơ mật T32 PTQ – Tam quốc cơ mật T33 PTQ – Tam quốc cơ mật T34 PTQ – Tam quốc cơ mật T35 PTQ – Tam quốc cơ mật T36 PTQ – Tam quốc cơ mật T37
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T33 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T34 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T35 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T36 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T37 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T38 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T39
4:15 (PL 12:45) PTQ – Báu vật của cha T5 PTQ – Báu vật của cha T6 PTQ – Báu vật của cha T7 PTQ – Báu vật của cha T8 PTQ – Báu vật của cha T9 PTQ – Báu vật của cha T10 PTQ – Báu vật của cha T11
KHUNG GIỜ THỨ 2 04/07/2022 THỨ 3 05/07/2022 THỨ 4 06/07/2022 THỨ 5 07/07/2022 THỨ 6 08/07/2022 THỨ 7 09/07/2022 CHỦ NHẬT 10/07/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T69 PTNK – Những kẻ mộng mơ T70 PTNK – Những kẻ mộng mơ T71 PTNK – Những kẻ mộng mơ T72 PTNK – Những kẻ mộng mơ T73 PTNK – Những kẻ mộng mơ T74 PTNK – Những kẻ mộng mơ T75
7:05 (PL 21:35) PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T24 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T25 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T26 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T27 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T28 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T29 (Hết) PSGP – Bông hồng thép T1
8:35 PVN – Ngã ba Đồng Lộc T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết)
11:50 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T40 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T41 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T42 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T43 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T44 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T45 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T46
12:35 PTQ – Báu vật của cha T12 PTQ – Báu vật của cha T13 PTQ – Báu vật của cha T14 PTQ – Báu vật của cha T15 PTQ – Báu vật của cha T16 PTQ – Báu vật của cha T17 PTQ – Báu vật của cha T18
14:00 PVN – Chàng trai không biết ghen T29 PVN – Chàng trai không biết ghen T30 PVN – Chàng trai không biết ghen T31 PVN – Chàng trai không biết ghen T32 PVN – Chàng trai không biết ghen T33 PVN – Chàng trai không biết ghen T34 (Hết) PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T1
16:25 PHK – Biệt đội cơ động T7 PHK – Biệt đội cơ động T8 PHK – Biệt đội cơ động T9 PHK – Biệt đội cơ động T10 PHK – Biệt đội cơ động T11 PHK – Biệt đội cơ động T12 PHK – Biệt đội cơ động T13
17:30 PTQ – Tam quốc cơ mật T38 PTQ – Tam quốc cơ mật T39 PTQ – Tam quốc cơ mật T40 PTQ – Tam quốc cơ mật T41 PTQ – Tam quốc cơ mật T42 PTQ – Tam quốc cơ mật T43 PTQ – Tam quốc cơ mật T44
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T70 PTNK – Những kẻ mộng mơ T71 PTNK – Những kẻ mộng mơ T72 PTNK – Những kẻ mộng mơ T73 PTNK – Những kẻ mộng mơ T74 PTNK – Những kẻ mộng mơ T75 PTNK – Những kẻ mộng mơ T76
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T25 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T26 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T27 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T28 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T29 (Hết) PSGP – Bông hồng thép T1 PSGP – Bông hồng thép T2
22:45 (PL 14:00) PVN – Chàng trai không biết ghen T29 PVN – Chàng trai không biết ghen T30 PVN – Chàng trai không biết ghen T31 PVN – Chàng trai không biết ghen T32 PVN – Chàng trai không biết ghen T33 PVN – Chàng trai không biết ghen T34 (Hết) PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T1
23:30 (PL 8:35) PVN – Ngã ba Đồng Lộc T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PHK – Biệt đội cơ động T7 PHK – Biệt đội cơ động T8 PHK – Biệt đội cơ động T9 PHK – Biệt đội cơ động T10 PHK – Biệt đội cơ động T11 PHK – Biệt đội cơ động T12 PHK – Biệt đội cơ động T13
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc cơ mật T38 PTQ – Tam quốc cơ mật T39 PTQ – Tam quốc cơ mật T40 PTQ – Tam quốc cơ mật T41 PTQ – Tam quốc cơ mật T42 PTQ – Tam quốc cơ mật T43 PTQ – Tam quốc cơ mật T44
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T40 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T41 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T42 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T43 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T44 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T45 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T46
4:15 (PL 12:45) PTQ – Báu vật của cha T12 PTQ – Báu vật của cha T13 PTQ – Báu vật của cha T14 PTQ – Báu vật của cha T15 PTQ – Báu vật của cha T16 PTQ – Báu vật của cha T17 PTQ – Báu vật của cha T18
KHUNG GIỜ THỨ 2 11/07/2022 THỨ 3 12/07/2022 THỨ 4 13/07/2022 THỨ 5 14/07/2022 THỨ 6 15/07/2022 THỨ 7 16/07/2022 CHỦ NHẬT 17/07/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T76 PTNK – Những kẻ mộng mơ T77 PTNK – Những kẻ mộng mơ T78 PTNK – Những kẻ mộng mơ T79 PTNK – Những kẻ mộng mơ T80 PTNK – Những kẻ mộng mơ T81 PTNK – Những kẻ mộng mơ T82
7:05 (PL 21:35) PSGP – Bông hồng thép T2 PSGP – Bông hồng thép T3 PSGP – Bông hồng thép T4 PSGP – Bông hồng thép T5 PSGP – Bông hồng thép T6 PSGP – Bông hồng thép T7 PSGP – Bông hồng thép T8
8:35 PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại PVN – Cát bụi hè đường T1 PVN – Cát bụi hè đường T2 (Hết)
11:50 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T47 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T48 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T49 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T50 (Hết) PHQ – Kẻ thứ ba T1 PHQ – Kẻ thứ ba T2 PHQ – Kẻ thứ ba T3
12:35 PTQ – Báu vật của cha T19 PTQ – Báu vật của cha T20 PTQ – Báu vật của cha T21 PTQ – Báu vật của cha T22 PTQ – Báu vật của cha T23 PTQ – Báu vật của cha T24 PTQ – Báu vật của cha T25
14:00 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T2 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T3 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T4 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T5 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T6 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T7 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T8
16:25 PHK – Biệt đội cơ động T14 PHK – Biệt đội cơ động T15 PHK – Biệt đội cơ động T16 PHK – Biệt đội cơ động T17 PHK – Biệt đội cơ động T18 PHK – Biệt đội cơ động T19 PHK – Biệt đội cơ động T20
17:30 PTQ – Tam quốc cơ mật T45 PTQ – Tam quốc cơ mật T46 PTQ – Tam quốc cơ mật T47 PTQ – Tam quốc cơ mật T48 PTQ – Tam quốc cơ mật T49 PTQ – Tam quốc cơ mật T50 PTQ – Tam quốc cơ mật T51
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T77 PTNK – Những kẻ mộng mơ T78 PTNK – Những kẻ mộng mơ T79 PTNK – Những kẻ mộng mơ T80 PTNK – Những kẻ mộng mơ T81 PTNK – Những kẻ mộng mơ T82 PTNK – Những kẻ mộng mơ T83
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PSGP – Bông hồng thép T3 PSGP – Bông hồng thép T4 PSGP – Bông hồng thép T5 PSGP – Bông hồng thép T6 PSGP – Bông hồng thép T7 PSGP – Bông hồng thép T8 PSGP – Bông hồng thép T9
22:45 (PL 14:00) PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T2 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T3 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T4 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T5 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T6 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T7 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T8
23:30 (PL 8:35) PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại PVN – Cát bụi hè đường T1 PVN – Cát bụi hè đường T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PHK – Biệt đội cơ động T14 PHK – Biệt đội cơ động T15 PHK – Biệt đội cơ động T16 PHK – Biệt đội cơ động T17 PHK – Biệt đội cơ động T18 PHK – Biệt đội cơ động T19 PHK – Biệt đội cơ động T20
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc cơ mật T45 PTQ – Tam quốc cơ mật T46 PTQ – Tam quốc cơ mật T47 PTQ – Tam quốc cơ mật T48 PTQ – Tam quốc cơ mật T49 PTQ – Tam quốc cơ mật T50 PTQ – Tam quốc cơ mật T51
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T47 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T48 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T49 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T50 (Hết) PHQ – Kẻ thứ ba T1 PHQ – Kẻ thứ ba T2 PHQ – Kẻ thứ ba T3
4:15 (PL 12:45) PTQ – Báu vật của cha T19 PTQ – Báu vật của cha T20 PTQ – Báu vật của cha T21 PTQ – Báu vật của cha T22 PTQ – Báu vật của cha T23 PTQ – Báu vật của cha T24 PTQ – Báu vật của cha T25
KHUNG GIỜ THỨ 2 18/07/2022 THỨ 3 19/07/2022 THỨ 4 20/07/2022 THỨ 5 21/07/2022 THỨ 6 22/07/2022 THỨ 7 23/07/2022 CHỦ NHẬT 24/07/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T83 PTNK – Những kẻ mộng mơ T84 PTNK – Những kẻ mộng mơ T85 PTNK – Những kẻ mộng mơ T86 PTNK – Những kẻ mộng mơ T87 PTNK – Những kẻ mộng mơ T88 PTNK – Những kẻ mộng mơ T89
7:05 (PL 21:35) PSGP – Bông hồng thép T9 PSGP – Bông hồng thép T10 PSGP – Bông hồng thép T11 PSGP – Bông hồng thép T12 PSGP – Bông hồng thép T13 PSGP – Bông hồng thép T14 PSGP – Bông hồng thép T15
8:35 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1 PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1
11:50 PHQ – Kẻ thứ ba T4 PHQ – Kẻ thứ ba T5 PHQ – Kẻ thứ ba T6 PHQ – Kẻ thứ ba T7 PHQ – Kẻ thứ ba T8 PHQ – Kẻ thứ ba T9 PHQ – Kẻ thứ ba T10
12:35 PTQ – Báu vật của cha T26 PTQ – Báu vật của cha T27 PTQ – Báu vật của cha T28 PTQ – Báu vật của cha T29 PTQ – Báu vật của cha T30 PTQ – Báu vật của cha T31 PTQ – Báu vật của cha T32
14:00 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T9 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T10 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T11 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T12 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T13 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T14 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T15
16:25 PHK – Biệt đội cơ động T21 PHK – Biệt đội cơ động T22 PHK – Biệt đội cơ động T23 PHK – Biệt đội cơ động T24 PHK – Biệt đội cơ động T25 PHK – Biệt đội cơ động T26 PHK – Biệt đội cơ động T27
17:30 PTQ – Tam quốc cơ mật T52 PTQ – Tam quốc cơ mật T53 PTQ – Tam quốc cơ mật T54 (Hết) PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T1 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T2 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T3 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T4
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T84 PTNK – Những kẻ mộng mơ T85 PTNK – Những kẻ mộng mơ T86 PTNK – Những kẻ mộng mơ T87 PTNK – Những kẻ mộng mơ T88 PTNK – Những kẻ mộng mơ T89 PTNK – Những kẻ mộng mơ T90
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PSGP – Bông hồng thép T10 PSGP – Bông hồng thép T11 PSGP – Bông hồng thép T12 PSGP – Bông hồng thép T13 PSGP – Bông hồng thép T14 PSGP – Bông hồng thép T15 PSGP – Bông hồng thép T16
22:45 (PL 14:00) PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T9 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T10 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T11 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T12 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T13 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T14 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T15
23:30 (PL 8:35) PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1 PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1
0:30 (PL 16:25) PHK – Biệt đội cơ động T21 PHK – Biệt đội cơ động T22 PHK – Biệt đội cơ động T23 PHK – Biệt đội cơ động T24 PHK – Biệt đội cơ động T25 PHK – Biệt đội cơ động T26 PHK – Biệt đội cơ động T27
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc cơ mật T52 PTQ – Tam quốc cơ mật T53 PTQ – Tam quốc cơ mật T54 (Hết) PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T1 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T2 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T3 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T4
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PHQ – Kẻ thứ ba T4 PHQ – Kẻ thứ ba T5 PHQ – Kẻ thứ ba T6 PHQ – Kẻ thứ ba T7 PHQ – Kẻ thứ ba T8 PHQ – Kẻ thứ ba T9 PHQ – Kẻ thứ ba T10
4:15 (PL 12:45) PTQ – Báu vật của cha T26 PTQ – Báu vật của cha T27 PTQ – Báu vật của cha T28 PTQ – Báu vật của cha T29 PTQ – Báu vật của cha T30 PTQ – Báu vật của cha T31 PTQ – Báu vật của cha T32
KHUNG GIỜ THỨ 2 25/07/2022 THỨ 3 26/07/2022 THỨ 4 27/07/2022 THỨ 5 28/07/2022 THỨ 6 29/07/2022 THỨ 7 30/07/2022 CHỦ NHẬT 31/07/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T90 PTNK – Những kẻ mộng mơ T91 PTNK – Những kẻ mộng mơ T92 PTNK – Những kẻ mộng mơ T93 PTNK – Những kẻ mộng mơ T94 PTNK – Những kẻ mộng mơ T95 PTNK – Những kẻ mộng mơ T96/161
7:05 (PL 21:35) PSGP – Bông hồng thép T16 PSGP – Bông hồng thép T17 PSGP – Bông hồng thép T18 PSGP – Bông hồng thép T19 PSGP – Bông hồng thép T20 (Hết) PTQ – Hậu cung như ý truyện T1 PTQ – Hậu cung như ý truyện T2/87
8:35 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết)
11:50 PHQ – Kẻ thứ ba T11 PHQ – Kẻ thứ ba T12 PHQ – Kẻ thứ ba T13 PHQ – Kẻ thứ ba T14 PHQ – Kẻ thứ ba T15 PHQ – Kẻ thứ ba T16 PHQ – Kẻ thứ ba T17/22
12:35 PTQ – Báu vật của cha T33 PTQ – Báu vật của cha T34 PTQ – Báu vật của cha T35 PTQ – Báu vật của cha T36 PTQ – Báu vật của cha T37 PTQ – Báu vật của cha T38 PTQ – Báu vật của cha T39/52
14:00 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T16 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T17 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T18 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T19 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T20 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T21 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T22/26
16:25 PHK – Biệt đội cơ động T28 PHK – Biệt đội cơ động T29 PHK – Biệt đội cơ động T30 (Hết) PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T1 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T2 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T3 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T4/20
17:30 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T5 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T6 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T7 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T8 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T9 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T10 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T11/20
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T91 PTNK – Những kẻ mộng mơ T92 PTNK – Những kẻ mộng mơ T93 PTNK – Những kẻ mộng mơ T94 PTNK – Những kẻ mộng mơ T95 PTNK – Những kẻ mộng mơ T96 PTNK – Những kẻ mộng mơ T97/161
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PSGP – Bông hồng thép T17 PSGP – Bông hồng thép T18 PSGP – Bông hồng thép T19 PSGP – Bông hồng thép T20 (Hết) PTQ – Hậu cung như ý truyện T1 PTQ – Hậu cung như ý truyện T2 PTQ – Hậu cung như ý truyện T3/87
22:45 (PL 14:00) PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T16 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T17 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T18 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T19 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T20 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T21 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T22/26
23:30 (PL 8:35) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PHK – Biệt đội cơ động T28 PHK – Biệt đội cơ động T29 PHK – Biệt đội cơ động T30 (Hết) PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T1 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T2 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T3 PSGP – Cuộc đối đầu ngoạn mục T4/20
1:30  (PL17:30) PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T5 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T6 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T7 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T8 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T9 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T10 PSGP – Nữ cảnh sát trưởng T11/20
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PHQ – Kẻ thứ ba T11 PHQ – Kẻ thứ ba T12 PHQ – Kẻ thứ ba T13 PHQ – Kẻ thứ ba T14 PHQ – Kẻ thứ ba T15 PHQ – Kẻ thứ ba T16 PHQ – Kẻ thứ ba T17/22
4:15 (PL 12:45) PTQ – Báu vật của cha T33 PTQ – Báu vật của cha T34 PTQ – Báu vật của cha T35 PTQ – Báu vật của cha T36 PTQ – Báu vật của cha T37 PTQ – Báu vật của cha T38 PTQ – Báu vật của cha T39/52