LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 7/2020

KHUNG GIỜ THỨ 2 29/06/2020 THỨ 3 30/06/2020 THỨ 4 01/07/2020 THỨ 5 02/07/2020 THỨ 6 03/07/2020 THỨ 7 04/07/2020 CHỦ NHẬT 05/07/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Hoan lạc vô song T2 PTQ – Hoan lạc vô song T3 PTQ – Hoan lạc vô song T4 PTQ – Hoan lạc vô song T5 PTQ – Hoan lạc vô song T6 PTQ – Hoan lạc vô song T7 PTQ – Hoan lạc vô song T8
7:05 (PL 21:35) PHQ – Vị sếp khó tính T22 PHQ – Vị sếp khó tính T23 PHQ – Vị sếp khó tính T24 (Hết) PTQ – Xin chào tuổi 20 T1 PTQ – Xin chào tuổi 20 T2 PTQ – Xin chào tuổi 20 T3
8:35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T6 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T7 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T8 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T9 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T10 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T11 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T12
12:00 PVN – Đi về phía mặt trời T15 PVN – Đi về phía mặt trời T16 PVN – Đi về phía mặt trời T17 PVN – Đi về phía mặt trời T18 PVN – Đi về phía mặt trời T19 PVN – Đi về phía mặt trời T20 PVN – Đi về phía mặt trời T21
12:45 PTQ – Người đàm phán T22 PTQ – Người đàm phán T23 PTQ – Người đàm phán T24 PTQ – Người đàm phán T25 PTQ – Người đàm phán T26 PTQ – Người đàm phán T27 PTQ – Người đàm phán T28
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T102 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T103 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T104 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T105 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T106 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T107 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T108
16:25 PTQ – Thanh vân chí T32 PTQ – Thanh vân chí T33 PTQ – Thanh vân chí T34 PTQ – Thanh vân chí T35 PTQ – Thanh vân chí T36 PTQ – Thanh vân chí T37 PTQ – Thanh vân chí T38
17:30 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T7 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T8 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T9 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T10 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T11 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T12 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T13
19:48 PTQ – Hoan lạc vô song T3 PTQ – Hoan lạc vô song T4 PTQ – Hoan lạc vô song T5 PTQ – Hoan lạc vô song T6 PTQ – Hoan lạc vô song T7 PTQ – Hoan lạc vô song T8 PTQ – Hoan lạc vô song T9
20:50 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T18 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T19 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T20 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T21 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T22 ĐĐVQ PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T23
21:35 PHQ – Vị sếp khó tính T23 PHQ – Vị sếp khó tính T24 (Hết) PTQ – Xin chào tuổi 20 T1 PTQ – Xin chào tuổi 20 T2 PTQ – Xin chào tuổi 20 T3 PTQ – Xin chào tuổi 20 T4
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T102 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T103 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T104 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T105 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T106 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T107 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T108
23:30 (PL 8:35) PHQ – Siêu đầu bếp P2 T6 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T7 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T8 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T9 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T10 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T11 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T12
0:30 (PL 16:25) PTQ – Thanh vân chí T32 PTQ – Thanh vân chí T33 PTQ – Thanh vân chí T34 PTQ – Thanh vân chí T35 PTQ – Thanh vân chí T36 PTQ – Thanh vân chí T37 PTQ – Thanh vân chí T38
1:30  (PL17:30) PSGP – Ván bài đen tối P2 – T7 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T8 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T9 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T10 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T11 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T12 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T13
2:15 (PL 20:50) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T18 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T19 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T20 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T21 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T22 ĐĐVQ PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T23
3:30 (PL 12:00) PVN – Đi về phía mặt trời T15 PVN – Đi về phía mặt trời T16 PVN – Đi về phía mặt trời T17 PVN – Đi về phía mặt trời T18 PVN – Đi về phía mặt trời T19 PVN – Đi về phía mặt trời T20 PVN – Đi về phía mặt trời T21
4:15 (PL 12:45) PTQ – Người đàm phán T22 PTQ – Người đàm phán T23 PTQ – Người đàm phán T24 PTQ – Người đàm phán T25 PTQ – Người đàm phán T26 PTQ – Người đàm phán T27 PTQ – Người đàm phán T28
KHUNG GIỜ THỨ 2 06/07/2020 THỨ 3 07/07/2020 THỨ 4 08/07/2020 THỨ 5 09/07/2020 THỨ 6 10/07/2020 THỨ 7 11/07/2020 CHỦ NHẬT 12/07/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Hoan lạc vô song T9 PTQ – Hoan lạc vô song T10 PTQ – Hoan lạc vô song T11 PTQ – Hoan lạc vô song T12 PTQ – Hoan lạc vô song T13 PTQ – Hoan lạc vô song T14 PTQ – Hoan lạc vô song T15
7:05 (PL 21:35) PTQ – Xin chào tuổi 20 T4 PTQ – Xin chào tuổi 20 T5 PTQ – Xin chào tuổi 20 T6 PTQ – Xin chào tuổi 20 T7 PTQ – Xin chào tuổi 20 T8 PTQ – Xin chào tuổi 20 T9
8:35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T13 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T14 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T15 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T16 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T17 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T18 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T19
12:00 PVN – Đi về phía mặt trời T22 PVN – Đi về phía mặt trời T23 PVN – Đi về phía mặt trời T24 PVN – Đi về phía mặt trời T25 PVN – Đi về phía mặt trời T26 PVN – Đi về phía mặt trời T27 PVN – Đi về phía mặt trời T28
12:45 PTQ – Người đàm phán T29 PTQ – Người đàm phán T30 PTQ – Người đàm phán T31 PTQ – Người đàm phán T32 PTQ – Người đàm phán T33 PTQ – Người đàm phán T34 PTQ – Người đàm phán T35
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T109 (Hết) PVN – Bến nước mười ba T1 PVN – Bến nước mười ba T2 PVN – Bến nước mười ba T3 PVN – Bến nước mười ba T4 PVN – Bến nước mười ba T5 PVN – Bến nước mười ba T6
16:25 PTQ – Thanh vân chí T39 PTQ – Thanh vân chí T40 PTQ – Thanh vân chí T41 PTQ – Thanh vân chí T42 PTQ – Thanh vân chí T43 PTQ – Thanh vân chí T44 PTQ – Thanh vân chí T45
17:30 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T14 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T15 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T16 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T17 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T18 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T19 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T20 (Hết)
19:48 PTQ – Hoan lạc vô song T10 PTQ – Hoan lạc vô song T11 PTQ – Hoan lạc vô song T12 PTQ – Hoan lạc vô song T13 PTQ – Hoan lạc vô song T14 PTQ – Hoan lạc vô song T15 PTQ – Hoan lạc vô song T16
20:50 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T24 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T25 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T26 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T27 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T28 ĐĐVQ PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T29
21:35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T5 PTQ – Xin chào tuổi 20 T6 PTQ – Xin chào tuổi 20 T7 PTQ – Xin chào tuổi 20 T8 PTQ – Xin chào tuổi 20 T9 PTQ – Xin chào tuổi 20 T10
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T109 (Hết) PVN – Bến nước mười ba T1 PVN – Bến nước mười ba T2 PVN – Bến nước mười ba T3 PVN – Bến nước mười ba T4 PVN – Bến nước mười ba T5 PVN – Bến nước mười ba T6
23:30 (PL 8:35) PHQ – Siêu đầu bếp P2 T13 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T14 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T15 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T16 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T17 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T18 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T19
0:30 (PL 16:25) PTQ – Thanh vân chí T39 PTQ – Thanh vân chí T40 PTQ – Thanh vân chí T41 PTQ – Thanh vân chí T42 PTQ – Thanh vân chí T43 PTQ – Thanh vân chí T44 PTQ – Thanh vân chí T45
1:30  (PL17:30) PSGP – Ván bài đen tối P2 – T14 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T15 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T16 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T17 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T18 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T19 PSGP – Ván bài đen tối P2 – T20 (Hết)
2:15 (PL 20:50) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T24 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T25 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T26 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T27 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T28 ĐĐVQ PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T29
3:30 (PL 12:00) PVN – Đi về phía mặt trời T22 PVN – Đi về phía mặt trời T23 PVN – Đi về phía mặt trời T24 PVN – Đi về phía mặt trời T25 PVN – Đi về phía mặt trời T26 PVN – Đi về phía mặt trời T27 PVN – Đi về phía mặt trời T28
4:15 (PL 12:45) PTQ – Người đàm phán T29 PTQ – Người đàm phán T30 PTQ – Người đàm phán T31 PTQ – Người đàm phán T32 PTQ – Người đàm phán T33 PTQ – Người đàm phán T34 PTQ – Người đàm phán T35
KHUNG GIỜ THỨ 2 13/07/2020 THỨ 3 14/07/2020 THỨ 4 15/07/2020 THỨ 5 16/07/2020 THỨ 6 17/07/2020 THỨ 7 18/07/2020 CHỦ NHẬT 19/07/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Hoan lạc vô song T16 PTQ – Hoan lạc vô song T17 PTQ – Hoan lạc vô song T18 PTQ – Hoan lạc vô song T19 PTQ – Hoan lạc vô song T20 PTQ – Hoan lạc vô song T21 PTQ – Hoan lạc vô song T22
7:05 (PL 21:35) PTQ – Xin chào tuổi 20 T10 PTQ – Xin chào tuổi 20 T11 PTQ – Xin chào tuổi 20 T12 PTQ – Xin chào tuổi 20 T13 PTQ – Xin chào tuổi 20 T14 PTQ – Xin chào tuổi 20 T15
8:35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T20 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T21 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T22 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T23 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T24 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T25 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T26
12:00 PVN – Đi về phía mặt trời T29 (Hết) PVN – Nước mắt chảy ngược T1 PVN – Nước mắt chảy ngược T2 PVN – Nước mắt chảy ngược T3 PVN – Nước mắt chảy ngược T4 PVN – Nước mắt chảy ngược T5 PVN – Nước mắt chảy ngược T6
12:45 PTQ – Người đàm phán T36 PTQ – Người đàm phán T37 PTQ – Người đàm phán T38 PTQ – Người đàm phán T39 PTQ – Người đàm phán T40 PTQ – Người đàm phán T41 (Hết) PDL – Giới văn phòng hoa lệ T1
14:00 PVN – Bến nước mười ba T7 PVN – Bến nước mười ba T8 PVN – Bến nước mười ba T9 PVN – Bến nước mười ba T10 PVN – Bến nước mười ba T11 PVN – Bến nước mười ba T12 PVN – Bến nước mười ba T13
16:25 PTQ – Thanh vân chí T46 PTQ – Thanh vân chí T47 PTQ – Thanh vân chí T48 PTQ – Thanh vân chí T49 PTQ – Thanh vân chí T50 PTQ – Thanh vân chí T51 PTQ – Thanh vân chí T52
17:30 PTQ – Quái kiệt MC T1 PTQ – Quái kiệt MC T2 PTQ – Quái kiệt MC T3 PTQ – Quái kiệt MC T4 PTQ – Quái kiệt MC T5 PTQ – Quái kiệt MC T6 PTQ – Quái kiệt MC T7
19:48 PTQ – Hoan lạc vô song T17 PTQ – Hoan lạc vô song T18 PTQ – Hoan lạc vô song T19 PTQ – Hoan lạc vô song T20 PTQ – Hoan lạc vô song T21 PTQ – Hoan lạc vô song T22 PTQ – Hoan lạc vô song T23
20:50 PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T30 (Hết) PVN – Cung đường bí ẩn T1 PVN – Cung đường bí ẩn T2 PVN – Cung đường bí ẩn T3 PVN – Cung đường bí ẩn T4 ĐĐVQ PVN – Cung đường bí ẩn T5
21:35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T11 PTQ – Xin chào tuổi 20 T12 PTQ – Xin chào tuổi 20 T13 PTQ – Xin chào tuổi 20 T14 PTQ – Xin chào tuổi 20 T15 PTQ – Xin chào tuổi 20 T16
22:45 (PL 14:00) PVN – Bến nước mười ba T7 PVN – Bến nước mười ba T8 PVN – Bến nước mười ba T9 PVN – Bến nước mười ba T10 PVN – Bến nước mười ba T11 PVN – Bến nước mười ba T12 PVN – Bến nước mười ba T13
23:30 (PL 8:35) PHQ – Siêu đầu bếp P2 T20 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T21 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T22 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T23 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T24 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T25 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T26
0:30 (PL 16:25) PTQ – Thanh vân chí T46 PTQ – Thanh vân chí T47 PTQ – Thanh vân chí T48 PTQ – Thanh vân chí T49 PTQ – Thanh vân chí T50 PTQ – Thanh vân chí T51 PTQ – Thanh vân chí T52
1:30  (PL17:30) PTQ – Quái kiệt MC T1 PTQ – Quái kiệt MC T2 PTQ – Quái kiệt MC T3 PTQ – Quái kiệt MC T4 PTQ – Quái kiệt MC T5 PTQ – Quái kiệt MC T6 PTQ – Quái kiệt MC T7
2:15 (PL 20:50) PVN – Chuyện tình rừng ngập mặn T30 (Hết) PVN – Cung đường bí ẩn T1 PVN – Cung đường bí ẩn T2 PVN – Cung đường bí ẩn T3 PVN – Cung đường bí ẩn T4 ĐĐVQ PVN – Cung đường bí ẩn T5
3:30 (PL 12:00) PVN – Đi về phía mặt trời T29 (Hết) PVN – Nước mắt chảy ngược T1 PVN – Nước mắt chảy ngược T2 PVN – Nước mắt chảy ngược T3 PVN – Nước mắt chảy ngược T4 PVN – Nước mắt chảy ngược T5 PVN – Nước mắt chảy ngược T6
4:15 (PL 12:45) PTQ – Người đàm phán T36 PTQ – Người đàm phán T37 PTQ – Người đàm phán T38 PTQ – Người đàm phán T39 PTQ – Người đàm phán T40 PTQ – Người đàm phán T41 (Hết) PDL – Giới văn phòng hoa lệ T1
KHUNG GIỜ THỨ 2 20/07/2020 THỨ 3 21/07/2020 THỨ 4 22/07/2020 THỨ 5 23/07/2020 THỨ 6 24/07/2020 THỨ 7 25/07/2020 CHỦ NHẬT 26/07/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Hoan lạc vô song T23 PTQ – Hoan lạc vô song T24 PTQ – Hoan lạc vô song T25 PTQ – Hoan lạc vô song T26 PTQ – Hoan lạc vô song T27 PTQ – Hoan lạc vô song T28 PTQ – Hoan lạc vô song T29
7:05 (PL 21:35) PTQ – Xin chào tuổi 20 T16 PTQ – Xin chào tuổi 20 T17 PTQ – Xin chào tuổi 20 T18 PTQ – Xin chào tuổi 20 T19 PTQ – Xin chào tuổi 20 T20 PTQ – Xin chào tuổi 20 T21
8:35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T27 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T28 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T29 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T30 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T31 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T32 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T33
12:00 PVN – Nước mắt chảy ngược T7 PVN – Nước mắt chảy ngược T8 PVN – Nước mắt chảy ngược T9 PVN – Nước mắt chảy ngược T10 PVN – Nước mắt chảy ngược T11 PVN – Nước mắt chảy ngược T12 PVN – Nước mắt chảy ngược T13
12:45 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T2 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T3 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T4 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T5 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T6 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T7 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T8
14:00 PVN – Bến nước mười ba T14 PVN – Bến nước mười ba T15 PVN – Bến nước mười ba T16 PVN – Bến nước mười ba T17 PVN – Bến nước mười ba T18 PVN – Bến nước mười ba T19 PVN – Bến nước mười ba T20
16:25 PTQ – Thanh vân chí T53 PTQ – Thanh vân chí T54 PTQ – Thanh vân chí T55 PTQ – Thanh vân chí T56 PTQ – Thanh vân chí T57 PTQ – Thanh vân chí T58 PTQ – Thanh vân chí T59
17:30 PTQ – Quái kiệt MC T8 PTQ – Quái kiệt MC T9 PTQ – Quái kiệt MC T10 PTQ – Quái kiệt MC T11 PTQ – Quái kiệt MC T12 PTQ – Quái kiệt MC T13 PTQ – Quái kiệt MC T14
19:48 PTQ – Hoan lạc vô song T24 PTQ – Hoan lạc vô song T25 PTQ – Hoan lạc vô song T26 PTQ – Hoan lạc vô song T27 PTQ – Hoan lạc vô song T28 PTQ – Hoan lạc vô song T29 PTQ – Hoan lạc vô song T30
20:50 PVN – Cung đường bí ẩn T6 PVN – Cung đường bí ẩn T7 PVN – Cung đường bí ẩn T8 PVN – Cung đường bí ẩn T9 PVN – Cung đường bí ẩn T10 ĐĐVQ PVN – Cung đường bí ẩn T11
21:35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T17 PTQ – Xin chào tuổi 20 T18 PTQ – Xin chào tuổi 20 T19 PTQ – Xin chào tuổi 20 T20 PTQ – Xin chào tuổi 20 T21 PTQ – Xin chào tuổi 20 T22
22:45 (PL 14:00) PVN – Bến nước mười ba T14 PVN – Bến nước mười ba T15 PVN – Bến nước mười ba T16 PVN – Bến nước mười ba T17 PVN – Bến nước mười ba T18 PVN – Bến nước mười ba T19 PVN – Bến nước mười ba T20
23:30 (PL 8:35) PHQ – Siêu đầu bếp P2 T27 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T28 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T29 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T30 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T31 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T32 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T33
0:30 (PL 16:25) PTQ – Thanh vân chí T53 PTQ – Thanh vân chí T54 PTQ – Thanh vân chí T55 PTQ – Thanh vân chí T56 PTQ – Thanh vân chí T57 PTQ – Thanh vân chí T58 PTQ – Thanh vân chí T59
1:30  (PL17:30) PTQ – Quái kiệt MC T8 PTQ – Quái kiệt MC T9 PTQ – Quái kiệt MC T10 PTQ – Quái kiệt MC T11 PTQ – Quái kiệt MC T12 PTQ – Quái kiệt MC T13 PTQ – Quái kiệt MC T14
2:15 (PL 20:50) PVN – Cung đường bí ẩn T6 PVN – Cung đường bí ẩn T7 PVN – Cung đường bí ẩn T8 PVN – Cung đường bí ẩn T9 PVN – Cung đường bí ẩn T10 ĐĐVQ PVN – Cung đường bí ẩn T11
3:30 (PL 12:00) PVN – Nước mắt chảy ngược T7 PVN – Nước mắt chảy ngược T8 PVN – Nước mắt chảy ngược T9 PVN – Nước mắt chảy ngược T10 PVN – Nước mắt chảy ngược T11 PVN – Nước mắt chảy ngược T12 PVN – Nước mắt chảy ngược T13
4:15 (PL 12:45) PDL – Giới văn phòng hoa lệ T2 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T3 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T4 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T5 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T6 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T7 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T8
KHUNG GIỜ THỨ 2 27/07/2020 THỨ 3 28/07/2020 THỨ 4 29/07/2020 THỨ 5 30/07/2020 THỨ 6 31/07/2020 THỨ 7 01/08/2020 CHỦ NHẬT 02/08/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Hoan lạc vô song T30 PTQ – Hoan lạc vô song T31 PTQ – Hoan lạc vô song T32 PTQ – Hoan lạc vô song T33 PTQ – Hoan lạc vô song T34 PTQ – Hoan lạc vô song T35 PTQ – Hoan lạc vô song T36
7:05 (PL 21:35) PTQ – Xin chào tuổi 20 T22 PTQ – Xin chào tuổi 20 T23 PTQ – Xin chào tuổi 20 T24 PTQ – Xin chào tuổi 20 T25 PTQ – Xin chào tuổi 20 T26 PTQ – Xin chào tuổi 20 T27
8:35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T34 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T36 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T37 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T38 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T39 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T40
12:00 PVN – Nước mắt chảy ngược T14 PVN – Nước mắt chảy ngược T15 PVN – Nước mắt chảy ngược T16 PVN – Nước mắt chảy ngược T17 PVN – Nước mắt chảy ngược T18 PVN – Nước mắt chảy ngược T19 PVN – Nước mắt chảy ngược T20
12:45 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T9 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T10 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T11 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T12 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T13 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T14 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T15
14:00 PVN – Huyền thoại mẹ T1 PVN – Huyền thoại mẹ T2 (Hết) PVN – Hồi chuông màu da cam T1 PVN – Hồi chuông màu da cam T2 (Hết) PVN – Bến nước mười ba T21 PVN – Bến nước mười ba T22 PVN – Bến nước mười ba T23
16:25 PTQ – Thanh vân chí T60 PTQ – Thanh vân chí T61 PTQ – Thanh vân chí T62 PTQ – Thanh vân chí T63 PTQ – Thanh vân chí T64 PTQ – Thanh vân chí T65 PTQ – Thanh vân chí T66
17:30 PTQ – Quái kiệt MC T15 PTQ – Quái kiệt MC T16 PTQ – Quái kiệt MC T17 PTQ – Quái kiệt MC T18 PTQ – Quái kiệt MC T19 PTQ – Quái kiệt MC T20 PTQ – Quái kiệt MC T21 (Hết)
19:48 PTQ – Hoan lạc vô song T31 PTQ – Hoan lạc vô song T32 PTQ – Hoan lạc vô song T33 PTQ – Hoan lạc vô song T34 PTQ – Hoan lạc vô song T35 PTQ – Hoan lạc vô song T36 PTQ – Hoan lạc vô song T37 (Hết)
20:50 PVN – Cung đường bí ẩn T12 PVN – Cung đường bí ẩn T13 PVN – Cung đường bí ẩn T14 PVN – Cung đường bí ẩn T15 PVN – Cung đường bí ẩn T16 ĐĐVQ PVN – Cung đường bí ẩn T17
21:35 PTQ – Xin chào tuổi 20 T23 PTQ – Xin chào tuổi 20 T24 PTQ – Xin chào tuổi 20 T25 PTQ – Xin chào tuổi 20 T26 PTQ – Xin chào tuổi 20 T27 PTQ – Xin chào tuổi 20 T28
22:45 (PL 14:00) PVN – Huyền thoại mẹ T1 PVN – Huyền thoại mẹ T2 (Hết) PVN – Hồi chuông màu da cam T1 PVN – Hồi chuông màu da cam T2 (Hết) PVN – Bến nước mười ba T21 PVN – Bến nước mười ba T22 PVN – Bến nước mười ba T23
23:30 (PL 8:35) PHQ – Siêu đầu bếp P2 T34 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T36 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T37 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T38 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T39 PHQ – Siêu đầu bếp P2 T40
0:30 (PL 16:25) PTQ – Thanh vân chí T60 PTQ – Thanh vân chí T61 PTQ – Thanh vân chí T62 PTQ – Thanh vân chí T63 PTQ – Thanh vân chí T64 PTQ – Thanh vân chí T65 PTQ – Thanh vân chí T66
1:30  (PL17:30) PTQ – Quái kiệt MC T15 PTQ – Quái kiệt MC T16 PTQ – Quái kiệt MC T17 PTQ – Quái kiệt MC T18 PTQ – Quái kiệt MC T19 PTQ – Quái kiệt MC T20 PTQ – Quái kiệt MC T21 (Hết)
2:15 (PL 20:50) PVN – Cung đường bí ẩn T12 PVN – Cung đường bí ẩn T13 PVN – Cung đường bí ẩn T14 PVN – Cung đường bí ẩn T15 PVN – Cung đường bí ẩn T16 ĐĐVQ PVN – Cung đường bí ẩn T17
3:30 (PL 12:00) PVN – Nước mắt chảy ngược T14 PVN – Nước mắt chảy ngược T15 PVN – Nước mắt chảy ngược T16 PVN – Nước mắt chảy ngược T17 PVN – Nước mắt chảy ngược T18 PVN – Nước mắt chảy ngược T19 PVN – Nước mắt chảy ngược T20
4:15 (PL 12:45) PDL – Giới văn phòng hoa lệ T9 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T10 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T11 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T12 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T13 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T14 PDL – Giới văn phòng hoa lệ T15