LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 6/2022

KHUNG GIỜ THỨ 2 30/05/2022 THỨ 3 31/05/2022 THỨ 4 01/06/2022 THỨ 5 02/06/2022 THỨ 6 03/06/2022 THỨ 7 04/06/2022 CHỦ NHẬT 05/06/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T34 PTNK – Những kẻ mộng mơ T35 PTNK – Những kẻ mộng mơ T36 PTNK – Những kẻ mộng mơ T37 PTNK – Những kẻ mộng mơ T38 PTNK – Những kẻ mộng mơ T39 PTNK – Những kẻ mộng mơ T40
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T31 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T32 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T33 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T34 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T35 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T36 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T37
8:35 PVN – Huyền thoại mẹ T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết)
11:50 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T5 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T6 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T7 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T8 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T9 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T10 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T11
12:35 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T16 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T17 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T18 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T19 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T20 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T21 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T22
14:00 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T31 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T32 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T33 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T34 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T35 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T36 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T37 (Hết)
16:25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T59 PTQ – Hậu cung như ý truyện T60 PTQ – Hậu cung như ý truyện T61 PTQ – Hậu cung như ý truyện T62 PTQ – Hậu cung như ý truyện T63 PTQ – Hậu cung như ý truyện T64 PTQ – Hậu cung như ý truyện T65
17:30 PTQ – Tam quốc cơ mật T3 PTQ – Tam quốc cơ mật T4 PTQ – Tam quốc cơ mật T5 PTQ – Tam quốc cơ mật T6 PTQ – Tam quốc cơ mật T7 PTQ – Tam quốc cơ mật T8 PTQ – Tam quốc cơ mật T9
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T35 PTNK – Những kẻ mộng mơ T36 PTNK – Những kẻ mộng mơ T37 PTNK – Những kẻ mộng mơ T38 PTNK – Những kẻ mộng mơ T39 PTNK – Những kẻ mộng mơ T40 PTNK – Những kẻ mộng mơ T41
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T32 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T33 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T34 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T35 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T36 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T37 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T38
22:45 (PL 14:00) PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T31 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T32 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T33 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T34 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T35 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T36 PVN – Biệt đội tất tần tật (25 phút) T37 (Hết)
23:30 (PL 8:35) PVN – Huyền thoại mẹ T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hậu cung như ý truyện T59 PTQ – Hậu cung như ý truyện T60 PTQ – Hậu cung như ý truyện T61 PTQ – Hậu cung như ý truyện T62 PTQ – Hậu cung như ý truyện T63 PTQ – Hậu cung như ý truyện T64 PTQ – Hậu cung như ý truyện T65
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc cơ mật T3 PTQ – Tam quốc cơ mật T4 PTQ – Tam quốc cơ mật T5 PTQ – Tam quốc cơ mật T6 PTQ – Tam quốc cơ mật T7 PTQ – Tam quốc cơ mật T8 PTQ – Tam quốc cơ mật T9
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T5 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T6 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T7 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T8 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T9 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T10 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T11
4:15 (PL 12:45) PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T16 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T17 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T18 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T19 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T20 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T21 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T22
KHUNG GIỜ THỨ 2 06/06/2022 THỨ 3 07/06/2022 THỨ 4 08/06/2022 THỨ 5 09/06/2022 THỨ 6 10/06/2022 THỨ 7 11/06/2022 CHỦ NHẬT 12/06/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T41 PTNK – Những kẻ mộng mơ T42 PTNK – Những kẻ mộng mơ T43 PTNK – Những kẻ mộng mơ T44 PTNK – Những kẻ mộng mơ T45 PTNK – Những kẻ mộng mơ T46 PTNK – Những kẻ mộng mơ T47
7:05 (PL 21:35) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T38 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T39 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T40 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T41 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T42 (Hết) PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T1 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T2
8:35 PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại PVN – Cát bụi hè đường T1 PVN – Cát bụi hè đường T2 (Hết)
11:50 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T12 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T13 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T14 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T15 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T16 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T17 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T18
12:35 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T23 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T24 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T25 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T26 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T27 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T28 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T29
14:00 PVN – Chàng trai không biết ghen T1 PVN – Chàng trai không biết ghen T2 PVN – Chàng trai không biết ghen T3 PVN – Chàng trai không biết ghen T4 PVN – Chàng trai không biết ghen T5 PVN – Chàng trai không biết ghen T6 PVN – Chàng trai không biết ghen T7
16:25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T66 PTQ – Hậu cung như ý truyện T67 PTQ – Hậu cung như ý truyện T68 PTQ – Hậu cung như ý truyện T69 PTQ – Hậu cung như ý truyện T70 PTQ – Hậu cung như ý truyện T71 PTQ – Hậu cung như ý truyện T72
17:30 PTQ – Tam quốc cơ mật T10 PTQ – Tam quốc cơ mật T11 PTQ – Tam quốc cơ mật T12 PTQ – Tam quốc cơ mật T13 PTQ – Tam quốc cơ mật T14 PTQ – Tam quốc cơ mật T15 PTQ – Tam quốc cơ mật T16
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T42 PTNK – Những kẻ mộng mơ T43 PTNK – Những kẻ mộng mơ T44 PTNK – Những kẻ mộng mơ T45 PTNK – Những kẻ mộng mơ T46 PTNK – Những kẻ mộng mơ T47 PTNK – Những kẻ mộng mơ T48
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T39 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T40 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T41 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T42 (Hết) PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T1 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T2 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T3
22:45 (PL 14:00) PVN – Chàng trai không biết ghen T1 PVN – Chàng trai không biết ghen T2 PVN – Chàng trai không biết ghen T3 PVN – Chàng trai không biết ghen T4 PVN – Chàng trai không biết ghen T5 PVN – Chàng trai không biết ghen T6 PVN – Chàng trai không biết ghen T7
23:30 (PL 8:35) PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Bức tranh để lại PVN – Cát bụi hè đường T1 PVN – Cát bụi hè đường T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hậu cung như ý truyện T66 PTQ – Hậu cung như ý truyện T67 PTQ – Hậu cung như ý truyện T68 PTQ – Hậu cung như ý truyện T69 PTQ – Hậu cung như ý truyện T70 PTQ – Hậu cung như ý truyện T71 PTQ – Hậu cung như ý truyện T72
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc cơ mật T10 PTQ – Tam quốc cơ mật T11 PTQ – Tam quốc cơ mật T12 PTQ – Tam quốc cơ mật T13 PTQ – Tam quốc cơ mật T14 PTQ – Tam quốc cơ mật T15 PTQ – Tam quốc cơ mật T16
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T12 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T13 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T14 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T15 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T16 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T17 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T18
4:15 (PL 12:45) PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T23 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T24 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T25 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T26 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T27 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T28 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T29
KHUNG GIỜ THỨ 2 13/06/2022 THỨ 3 14/06/2022 THỨ 4 15/06/2022 THỨ 5 16/06/2022 THỨ 6 17/06/2022 THỨ 7 18/06/2022 CHỦ NHẬT 19/06/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T48 PTNK – Những kẻ mộng mơ T49 PTNK – Những kẻ mộng mơ T50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T51 PTNK – Những kẻ mộng mơ T52 PTNK – Những kẻ mộng mơ T53 PTNK – Những kẻ mộng mơ T54
7:05 (PL 21:35) PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T3 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T4 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T5 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T6 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T7 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T8 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T9
8:35 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1 PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1
11:50 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T19 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T20 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T21 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T22 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T23 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T24 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T25
12:35 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T30 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T31 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T32 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T33 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T34 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T35 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T36
14:00 PVN – Chàng trai không biết ghen T8 PVN – Chàng trai không biết ghen T9 PVN – Chàng trai không biết ghen T10 PVN – Chàng trai không biết ghen T11 PVN – Chàng trai không biết ghen T12 PVN – Chàng trai không biết ghen T13 PVN – Chàng trai không biết ghen T14
16:25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T73 PTQ – Hậu cung như ý truyện T74 PTQ – Hậu cung như ý truyện T75 PTQ – Hậu cung như ý truyện T76 PTQ – Hậu cung như ý truyện T77 PTQ – Hậu cung như ý truyện T78 PTQ – Hậu cung như ý truyện T79
17:30 PTQ – Tam quốc cơ mật T17 PTQ – Tam quốc cơ mật T18 PTQ – Tam quốc cơ mật T19 PTQ – Tam quốc cơ mật T20 PTQ – Tam quốc cơ mật T21 PTQ – Tam quốc cơ mật T22 PTQ – Tam quốc cơ mật T23
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T49 PTNK – Những kẻ mộng mơ T50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T51 PTNK – Những kẻ mộng mơ T52 PTNK – Những kẻ mộng mơ T53 PTNK – Những kẻ mộng mơ T54 PTNK – Những kẻ mộng mơ T55
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T4 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T5 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T6 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T7 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T8 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T9 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T10
22:45 (PL 14:00) PVN – Chàng trai không biết ghen T8 PVN – Chàng trai không biết ghen T9 PVN – Chàng trai không biết ghen T10 PVN – Chàng trai không biết ghen T11 PVN – Chàng trai không biết ghen T12 PVN – Chàng trai không biết ghen T13 PVN – Chàng trai không biết ghen T14
23:30 (PL 8:35) PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T1 PVN – Chiến dịch trái tim bên phải T2 (Hết) PVN – Chuyến xe bão táp T1 PVN – Chuyến xe bão táp T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hậu cung như ý truyện T73 PTQ – Hậu cung như ý truyện T74 PTQ – Hậu cung như ý truyện T75 PTQ – Hậu cung như ý truyện T76 PTQ – Hậu cung như ý truyện T77 PTQ – Hậu cung như ý truyện T78 PTQ – Hậu cung như ý truyện T79
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc cơ mật T17 PTQ – Tam quốc cơ mật T18 PTQ – Tam quốc cơ mật T19 PTQ – Tam quốc cơ mật T20 PTQ – Tam quốc cơ mật T21 PTQ – Tam quốc cơ mật T22 PTQ – Tam quốc cơ mật T23
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T19 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T20 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T21 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T22 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T23 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T24 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T25
4:15 (PL 12:45) PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T30 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T31 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T32 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T33 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T34 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T35 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T36
KHUNG GIỜ THỨ 2 20/06/2022 THỨ 3 21/06/2022 THỨ 4 22/06/2022 THỨ 5 23/06/2022 THỨ 6 24/06/2022 THỨ 7 25/06/2022 CHỦ NHẬT 26/06/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T55 PTNK – Những kẻ mộng mơ T56 PTNK – Những kẻ mộng mơ T57 PTNK – Những kẻ mộng mơ T58 PTNK – Những kẻ mộng mơ T59 PTNK – Những kẻ mộng mơ T60 PTNK – Những kẻ mộng mơ T61
7:05 (PL 21:35) PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T10 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T11 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T12 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T13 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T14 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T15 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T16
8:35 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết)
11:50 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T26 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T27 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T28 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T29 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T30 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T31 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T32
12:35 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T37 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T38 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T39 (Hết) PTQ – Báu vật của cha T1 PTQ – Báu vật của cha T2 PTQ – Báu vật của cha T3 PTQ – Báu vật của cha T4
14:00 PVN – Chàng trai không biết ghen T15 PVN – Chàng trai không biết ghen T16 PVN – Chàng trai không biết ghen T17 PVN – Chàng trai không biết ghen T18 PVN – Chàng trai không biết ghen T19 PVN – Chàng trai không biết ghen T20 PVN – Chàng trai không biết ghen T21
16:25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T80 PTQ – Hậu cung như ý truyện T81 PTQ – Hậu cung như ý truyện T82 PTQ – Hậu cung như ý truyện T83 PTQ – Hậu cung như ý truyện T84 PTQ – Hậu cung như ý truyện T85 PTQ – Hậu cung như ý truyện T86
17:30 PTQ – Tam quốc cơ mật T24 PTQ – Tam quốc cơ mật T25 PTQ – Tam quốc cơ mật T26 PTQ – Tam quốc cơ mật T27 PTQ – Tam quốc cơ mật T28 PTQ – Tam quốc cơ mật T29 PTQ – Tam quốc cơ mật T30
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T56 PTNK – Những kẻ mộng mơ T57 PTNK – Những kẻ mộng mơ T58 PTNK – Những kẻ mộng mơ T59 PTNK – Những kẻ mộng mơ T60 PTNK – Những kẻ mộng mơ T61 PTNK – Những kẻ mộng mơ T62
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T11 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T12 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T13 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T14 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T15 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T16 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T17
22:45 (PL 14:00) PVN – Chàng trai không biết ghen T15 PVN – Chàng trai không biết ghen T16 PVN – Chàng trai không biết ghen T17 PVN – Chàng trai không biết ghen T18 PVN – Chàng trai không biết ghen T19 PVN – Chàng trai không biết ghen T20 PVN – Chàng trai không biết ghen T21
23:30 (PL 8:35) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hậu cung như ý truyện T80 PTQ – Hậu cung như ý truyện T81 PTQ – Hậu cung như ý truyện T82 PTQ – Hậu cung như ý truyện T83 PTQ – Hậu cung như ý truyện T84 PTQ – Hậu cung như ý truyện T85 PTQ – Hậu cung như ý truyện T86
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc cơ mật T24 PTQ – Tam quốc cơ mật T25 PTQ – Tam quốc cơ mật T26 PTQ – Tam quốc cơ mật T27 PTQ – Tam quốc cơ mật T28 PTQ – Tam quốc cơ mật T29 PTQ – Tam quốc cơ mật T30
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T26 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T27 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T28 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T29 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T30 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T31 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T32
4:15 (PL 12:45) PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T37 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T38 PHQ – Nội chiến Hoàng Gia T39 (Hết) PTQ – Báu vật của cha T1 PTQ – Báu vật của cha T2 PTQ – Báu vật của cha T3 PTQ – Báu vật của cha T4
KHUNG GIỜ THỨ 2 27/06/2022 THỨ 3 28/06/2022 THỨ 4 29/06/2022 THỨ 5 30/06/2022 THỨ 6 01/07/2022 THỨ 7 02/07/2022 CHỦ NHẬT 03/07/2022
5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T62 PTNK – Những kẻ mộng mơ T63 PTNK – Những kẻ mộng mơ T64 PTNK – Những kẻ mộng mơ T65 PTNK – Những kẻ mộng mơ T66 PTNK – Những kẻ mộng mơ T67 PTNK – Những kẻ mộng mơ T68
7:05 (PL 21:35) PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T17 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T18 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T19 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T20 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T21 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T22 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T23
8:35 PVN – Hà Nội mùa đông 46 – T1 PVN – Hà Nội mùa đông 46 – T2 (Hết) PVN – Tự thú trước bình minh T1 PVN – Tự thú trước bình minh T2 (Hết) PVN – Huyền thoại về người mẹ T1 PVN – Huyền thoại về người mẹ T2 (Hết) PVN – Ngã ba Đồng Lộc T1
11:50 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T33 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T34 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T35 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T36 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T37 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T38 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T39
12:35 PTQ – Báu vật của cha T5 PTQ – Báu vật của cha T6 PTQ – Báu vật của cha T7 PTQ – Báu vật của cha T8 PTQ – Báu vật của cha T9 PTQ – Báu vật của cha T10 PTQ – Báu vật của cha T11
14:00 PVN – Chàng trai không biết ghen T22 PVN – Chàng trai không biết ghen T23 PVN – Chàng trai không biết ghen T24 PVN – Chàng trai không biết ghen T25 PVN – Chàng trai không biết ghen T26 PVN – Chàng trai không biết ghen T27 PVN – Chàng trai không biết ghen T28
16:25 PTQ – Hậu cung như ý truyện T87 (Hết) PHK – Biệt đội cơ động T1 PHK – Biệt đội cơ động T2 PHK – Biệt đội cơ động T3 PHK – Biệt đội cơ động T4 PHK – Biệt đội cơ động T5 PHK – Biệt đội cơ động T6
17:30 PTQ – Tam quốc cơ mật T31 PTQ – Tam quốc cơ mật T32 PTQ – Tam quốc cơ mật T33 PTQ – Tam quốc cơ mật T34 PTQ – Tam quốc cơ mật T35 PTQ – Tam quốc cơ mật T36 PTQ – Tam quốc cơ mật T37
19:50 PTNK – Những kẻ mộng mơ T63 PTNK – Những kẻ mộng mơ T64 PTNK – Những kẻ mộng mơ T65 PTNK – Những kẻ mộng mơ T66 PTNK – Những kẻ mộng mơ T67 PTNK – Những kẻ mộng mơ T68 PTNK – Những kẻ mộng mơ T69
20:50 Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
21:15 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T18 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T19 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T20 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T21 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T22 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T23 PTL – Chiêu trò nguyên thuỷ T24
22:45 (PL 14:00) PVN – Chàng trai không biết ghen T22 PVN – Chàng trai không biết ghen T23 PVN – Chàng trai không biết ghen T24 PVN – Chàng trai không biết ghen T25 PVN – Chàng trai không biết ghen T26 PVN – Chàng trai không biết ghen T27 PVN – Chàng trai không biết ghen T28
23:30 (PL 8:35) PVN – Hà Nội mùa đông 46 – T1 PVN – Hà Nội mùa đông 46 – T2 (Hết) PVN – Tự thú trước bình minh T1 PVN – Tự thú trước bình minh T2 (Hết) PVN – Huyền thoại về người mẹ T1 PVN – Huyền thoại về người mẹ T2 (Hết) PVN – Ngã ba Đồng Lộc T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hậu cung như ý truyện T87 (Hết) PHK – Biệt đội cơ động T1 PHK – Biệt đội cơ động T2 PHK – Biệt đội cơ động T3 PHK – Biệt đội cơ động T4 PHK – Biệt đội cơ động T5 PHK – Biệt đội cơ động T6
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc cơ mật T31 PTQ – Tam quốc cơ mật T32 PTQ – Tam quốc cơ mật T33 PTQ – Tam quốc cơ mật T34 PTQ – Tam quốc cơ mật T35 PTQ – Tam quốc cơ mật T36 PTQ – Tam quốc cơ mật T37
2:15 (PL 20:50) Alo bác sỹ nghe Bạn muốn hẹn hò Biệt đội X6 Con đã lớn khôn Người kết nối Yêu là cưới Gõ cửa thăm nhà
3:00 (PL 12:00) PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T33 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T34 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T35 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T36 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T37 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T38 PTQ – Thời gian tươi đẹp của anh và em T39
4:15 (PL 12:45) PTQ – Báu vật của cha T5 PTQ – Báu vật của cha T6 PTQ – Báu vật của cha T7 PTQ – Báu vật của cha T8 PTQ – Báu vật của cha T9 PTQ – Báu vật của cha T10 PTQ – Báu vật của cha T11