LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 5/2020

KHUNG GIỜ THỨ 2 27/04/2020 THỨ 3 28/04/2020 THỨ 4 29/04/2020 THỨ 5 30/04/2020 THỨ 6 01/05/2020 THỨ 7 02/05/2020 CHỦ NHẬT 03/05/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T36 PTQ – Long Châu truyền kỳ T37 PTQ – Long Châu truyền kỳ T38 PTQ – Long Châu truyền kỳ T39 PTQ – Long Châu truyền kỳ T40 PTQ – Long Châu truyền kỳ T41 PTQ – Long Châu truyền kỳ T42
7:05 (PL 21:35) PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T34 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T36 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T37 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T38 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T39
8:35 PHQ – Vị sếp khó tính T7 PHQ – Vị sếp khó tính T8 PHQ – Vị sếp khó tính T9 PHQ – Vị sếp khó tính T10 PHQ – Vị sếp khó tính T11 PHQ – Vị sếp khó tính T12 PHQ – Vị sếp khó tính T13
12:00 PVN – Nỗi buồn có mắt T14 PVN – Nỗi buồn có mắt T15 PVN – Nỗi buồn có mắt T16 PVN – Nỗi buồn có mắt T17 PVN – Nỗi buồn có mắt T18 PVN – Nỗi buồn có mắt T19 PVN – Nỗi buồn có mắt T20
12:45 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T25 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T26 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T27 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T28 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T29 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T30 (Hết) PTQ – Bí ẩn trái tim T1
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T44 PVN – Giải phóng Sài Gòn T1 PVN – Giải phóng Sài Gòn T2 PVN – Giải phóng Sài Gòn T3 (Hết) PVN – Sài Gòn tháng 5-1975 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T45 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T46
16:25 PTQ – Lệ cơ truyện T17 PTQ – Lệ cơ truyện T18 PTQ – Lệ cơ truyện T19 PTQ – Lệ cơ truyện T20 PTQ – Lệ cơ truyện T21 PTQ – Lệ cơ truyện T22 PTQ – Lệ cơ truyện T23
17:30 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T4 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T5 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T6 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T7 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T8 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T9 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T10
19:48 PTQ – Long Châu truyền kỳ T37 PTQ – Long Châu truyền kỳ T38 PTQ – Long Châu truyền kỳ T39 PTQ – Long Châu truyền kỳ T40 PTQ – Long Châu truyền kỳ T41 PTQ – Long Châu truyền kỳ T42 PTQ – Long Châu truyền kỳ T43
20:50 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T29 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T30 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T31 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T32 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T33 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T34 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T35
21:35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T36 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T37 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T38 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T39 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T40
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T44 PVN – Giải phóng Sài Gòn T1 PVN – Giải phóng Sài Gòn T2 PVN – Giải phóng Sài Gòn T3 (Hết) PVN – Sài Gòn tháng 5-1975 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T45 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T46
23:30 (PL 8:35) PHQ – Vị sếp khó tính T7 PHQ – Vị sếp khó tính T8 PHQ – Vị sếp khó tính T9 PHQ – Vị sếp khó tính T10 PHQ – Vị sếp khó tính T11 PHQ – Vị sếp khó tính T12 PHQ – Vị sếp khó tính T13
0:30 (PL 16:25) PTQ – Lệ cơ truyện T17 PTQ – Lệ cơ truyện T18 PTQ – Lệ cơ truyện T19 PTQ – Lệ cơ truyện T20 PTQ – Lệ cơ truyện T21 PTQ – Lệ cơ truyện T22 PTQ – Lệ cơ truyện T23
1:30  (PL17:30) PSGP – Ván bài đen tối P1 – T4 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T5 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T6 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T7 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T8 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T9 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T10
2:15 (PL 20:50) PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T29 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T30 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T31 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T32 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T33 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T34 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T35
3:30 (PL 12:00) PVN – Nỗi buồn có mắt T14 PVN – Nỗi buồn có mắt T15 PVN – Nỗi buồn có mắt T16 PVN – Nỗi buồn có mắt T17 PVN – Nỗi buồn có mắt T18 PVN – Nỗi buồn có mắt T19 PVN – Nỗi buồn có mắt T20
4:15 (PL 12:45) PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T25 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T26 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T27 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T28 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T29 PTQ: Nấc thang danh vọng P2 T30 (Hết) PTQ – Bí ẩn trái tim T1
KHUNG GIỜ THỨ 2 04/05/2020 THỨ 3 05/05/2020 THỨ 4 06/05/2020 THỨ 5 07/05/2020 THỨ 6 08/05/2020 THỨ 7 09/05/2020 CHỦ NHẬT 10/05/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T43 PTQ – Long Châu truyền kỳ T44 PTQ – Long Châu truyền kỳ T45 PTQ – Long Châu truyền kỳ T46 PTQ – Long Châu truyền kỳ T47 PTQ – Long Châu truyền kỳ T48 PTQ – Long Châu truyền kỳ T49
7:05 (PL 21:35) PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T40 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T41 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T42 (Hết) PHQ – Thần tượng mất tích T1 PHQ – Thần tượng mất tích T2 PHQ – Thần tượng mất tích T3
8:35 PHQ – Vị sếp khó tính T14 PHQ – Vị sếp khó tính T15 PHQ – Vị sếp khó tính T16 PHQ – Vị sếp khó tính T17 PHQ – Vị sếp khó tính T18 PHQ – Vị sếp khó tính T19 PHQ – Vị sếp khó tính T20
12:00 PVN – Nỗi buồn có mắt T21 PVN – Nỗi buồn có mắt T22 PVN – Nỗi buồn có mắt T23 PVN – Nỗi buồn có mắt T24 PVN – Nỗi buồn có mắt T25 PVN – Nỗi buồn có mắt T26 PVN – Nỗi buồn có mắt T27
12:45 PTQ – Bí ẩn trái tim T2 PTQ – Bí ẩn trái tim T3 PTQ – Bí ẩn trái tim T4 PTQ – Bí ẩn trái tim T5 PTQ – Bí ẩn trái tim T6 PTQ – Bí ẩn trái tim T7 PTQ – Bí ẩn trái tim T8
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T47 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T48 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T49 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T51 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T52 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T53
16:25 PTQ – Lệ cơ truyện T24 PTQ – Lệ cơ truyện T25 PTQ – Lệ cơ truyện T26 PTQ – Lệ cơ truyện T27 PTQ – Lệ cơ truyện T28 PTQ – Lệ cơ truyện T29 PTQ – Lệ cơ truyện T30
17:30 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T11 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T12 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T13 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T14 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T15 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T16 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T17
19:48 PTQ – Long Châu truyền kỳ T44 PTQ – Long Châu truyền kỳ T45 PTQ – Long Châu truyền kỳ T46 PTQ – Long Châu truyền kỳ T47 PTQ – Long Châu truyền kỳ T48 PTQ – Long Châu truyền kỳ T49 PTQ – Long Châu truyền kỳ T50
20:50 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T36 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T37 (Hết) PVN – Mùi đời T1 PVN – Mùi đời T2 PVN – Mùi đời T3 PVN – Mùi đời T4 PVN – Mùi đời T5
21:35 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T41 PHQ – Siêu đầu bếp P2 – T42 (Hết) PHQ – Thần tượng mất tích T1 PHQ – Thần tượng mất tích T2 PHQ – Thần tượng mất tích T3 PHQ – Thần tượng mất tích T4
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T47 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T48 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T49 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T51 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T52 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T53
23:30 (PL 8:35) PHQ – Vị sếp khó tính T14 PHQ – Vị sếp khó tính T15 PHQ – Vị sếp khó tính T16 PHQ – Vị sếp khó tính T17 PHQ – Vị sếp khó tính T18 PHQ – Vị sếp khó tính T19 PHQ – Vị sếp khó tính T20
0:30 (PL 16:25) PTQ – Lệ cơ truyện T24 PTQ – Lệ cơ truyện T25 PTQ – Lệ cơ truyện T26 PTQ – Lệ cơ truyện T27 PTQ – Lệ cơ truyện T28 PTQ – Lệ cơ truyện T29 PTQ – Lệ cơ truyện T30
1:30  (PL17:30) PSGP – Ván bài đen tối P1 – T11 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T12 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T13 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T14 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T15 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T16 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T17
2:15 (PL 20:50) PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T36 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T37 (Hết) PVN – Mùi đời T1 PVN – Mùi đời T2 PVN – Mùi đời T3 PVN – Mùi đời T4 PVN – Mùi đời T5
3:30 (PL 12:00) PVN – Nỗi buồn có mắt T21 PVN – Nỗi buồn có mắt T22 PVN – Nỗi buồn có mắt T23 PVN – Nỗi buồn có mắt T24 PVN – Nỗi buồn có mắt T25 PVN – Nỗi buồn có mắt T26 PVN – Nỗi buồn có mắt T27
4:15 (PL 12:45) PTQ – Bí ẩn trái tim T2 PTQ – Bí ẩn trái tim T3 PTQ – Bí ẩn trái tim T4 PTQ – Bí ẩn trái tim T5 PTQ – Bí ẩn trái tim T6 PTQ – Bí ẩn trái tim T7 PTQ – Bí ẩn trái tim T8
KHUNG GIỜ THỨ 2 11/05/2020 THỨ 3 12/05/2020 THỨ 4 13/05/2020 THỨ 5 14/05/2020 THỨ 6 15/05/2020 THỨ 7 16/05/2020 CHỦ NHẬT 17/05/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T50 PTQ – Long Châu truyền kỳ T51 PTQ – Long Châu truyền kỳ T52 PTQ – Long Châu truyền kỳ T53 PTQ – Long Châu truyền kỳ T54 PTQ – Long Châu truyền kỳ T55 PTQ – Long Châu truyền kỳ T56
7:05 (PL 21:35) PHQ – Thần tượng mất tích T4 PHQ – Thần tượng mất tích T5 PHQ – Thần tượng mất tích T6 PHQ – Thần tượng mất tích T7 PHQ – Thần tượng mất tích T8 PHQ – Thần tượng mất tích T9
8:35 PHQ – Vị sếp khó tính T21 PHQ – Vị sếp khó tính T22 PHQ – Vị sếp khó tính T23 PHQ – Vị sếp khó tính T24 (Hết) PHQ – Siêu đầu bếp P1 T1 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T2 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T3
12:00 PVN – Nỗi buồn có mắt T28 PVN – Nỗi buồn có mắt T29 PVN – Nỗi buồn có mắt T30 (Hết) PVN – Chào buổi sáng em yêu T1 PVN – Chào buổi sáng em yêu T2 PVN – Chào buổi sáng em yêu T3 PVN – Chào buổi sáng em yêu T4
12:45 PTQ – Bí ẩn trái tim T9 PTQ – Bí ẩn trái tim T10 PTQ – Bí ẩn trái tim T11 PTQ – Bí ẩn trái tim T12 PTQ – Bí ẩn trái tim T13 PTQ – Bí ẩn trái tim T14 PTQ – Bí ẩn trái tim T15
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T54 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T55 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T56 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T57 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T58 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T59 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T60
16:25 PTQ – Lệ cơ truyện T31 PTQ – Lệ cơ truyện T32 PTQ – Lệ cơ truyện T33 PTQ – Lệ cơ truyện T34 PTQ – Lệ cơ truyện T35 PTQ – Lệ cơ truyện T36 PTQ – Lệ cơ truyện T37
17:30 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T18 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T19 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T20 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T21 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T22 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T23 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T24
19:48 PTQ – Long Châu truyền kỳ T51 PTQ – Long Châu truyền kỳ T52 PTQ – Long Châu truyền kỳ T53 PTQ – Long Châu truyền kỳ T54 PTQ – Long Châu truyền kỳ T55 PTQ – Long Châu truyền kỳ T56 PTQ – Long Châu truyền kỳ T57
20:50 PVN – Mùi đời T6 PVN – Mùi đời T7 PVN – Mùi đời T8 PVN – Mùi đời T9 PVN – Mùi đời T10 PVN – Mùi đời T11 PVN – Mùi đời T12
21:35 PHQ – Thần tượng mất tích T5 PHQ – Thần tượng mất tích T6 PHQ – Thần tượng mất tích T7 PHQ – Thần tượng mất tích T8 PHQ – Thần tượng mất tích T9 PHQ – Thần tượng mất tích T10
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T54 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T55 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T56 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T57 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T58 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T59 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T60
23:30 (PL 8:35) PHQ – Vị sếp khó tính T21 PHQ – Vị sếp khó tính T22 PHQ – Vị sếp khó tính T23 PHQ – Vị sếp khó tính T24 (Hết) PHQ – Siêu đầu bếp P1 T1 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T2 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T3
0:30 (PL 16:25) PTQ – Lệ cơ truyện T31 PTQ – Lệ cơ truyện T32 PTQ – Lệ cơ truyện T33 PTQ – Lệ cơ truyện T34 PTQ – Lệ cơ truyện T35 PTQ – Lệ cơ truyện T36 PTQ – Lệ cơ truyện T37
1:30  (PL17:30) PSGP – Ván bài đen tối P1 – T18 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T19 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T20 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T21 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T22 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T23 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T24
2:15 (PL 20:50) PVN – Mùi đời T6 PVN – Mùi đời T7 PVN – Mùi đời T8 PVN – Mùi đời T9 PVN – Mùi đời T10 PVN – Mùi đời T11 PVN – Mùi đời T12
3:30 (PL 12:00) PVN – Nỗi buồn có mắt T28 PVN – Nỗi buồn có mắt T29 PVN – Nỗi buồn có mắt T30 (Hết) PVN – Chào buổi sáng em yêu T1 PVN – Chào buổi sáng em yêu T2 PVN – Chào buổi sáng em yêu T3 PVN – Chào buổi sáng em yêu T4
4:15 (PL 12:45) PTQ – Bí ẩn trái tim T9 PTQ – Bí ẩn trái tim T10 PTQ – Bí ẩn trái tim T11 PTQ – Bí ẩn trái tim T12 PTQ – Bí ẩn trái tim T13 PTQ – Bí ẩn trái tim T14 PTQ – Bí ẩn trái tim T15
KHUNG GIỜ THỨ 2 18/05/2020 THỨ 3 19/05/2020 THỨ 4 20/05/2020 THỨ 5 21/05/2020 THỨ 6 22/05/2020 THỨ 7 23/05/2020 CHỦ NHẬT 24/05/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T57 PTQ – Long Châu truyền kỳ T58 PTQ – Long Châu truyền kỳ T59 PTQ – Long Châu truyền kỳ T60 PTQ – Long Châu truyền kỳ T61 PTQ – Long Châu truyền kỳ T62 (Hết) PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T1
7:05 (PL 21:35) PHQ – Thần tượng mất tích T10 PHQ – Thần tượng mất tích T11 PHQ – Thần tượng mất tích T12 PHQ – Thần tượng mất tích T13 PHQ – Thần tượng mất tích T14 PHQ – Thần tượng mất tích T15
8:35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T4 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T5 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T6 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T7 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T8 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T9 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T10
12:00 PVN – Chào buổi sáng em yêu T5 PVN – Chào buổi sáng em yêu T6 PVN – Chào buổi sáng em yêu T7 PVN – Chào buổi sáng em yêu T8 PVN – Chào buổi sáng em yêu T9 PVN – Chào buổi sáng em yêu T10 PVN – Chào buổi sáng em yêu T11
12:45 PTQ – Bí ẩn trái tim T16 PTQ – Bí ẩn trái tim T17 PTQ – Bí ẩn trái tim T18 PTQ – Bí ẩn trái tim T19 PTQ – Bí ẩn trái tim T20 PTQ – Bí ẩn trái tim T21 PTQ – Bí ẩn trái tim T22
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T61 PVN – Bức tranh để lại (1T) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T62 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T63 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T64 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T65 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T66
16:25 PTQ – Lệ cơ truyện T38 PTQ – Lệ cơ truyện T39 PTQ – Lệ cơ truyện T40 PTQ – Lệ cơ truyện T41 PTQ – Lệ cơ truyện T42 PTQ – Lệ cơ truyện T43 PTQ – Lệ cơ truyện T44
17:30 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T25 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T26 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T27 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T28 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T29 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T30 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T31
19:48 PTQ – Long Châu truyền kỳ T58 PTQ – Long Châu truyền kỳ T59 PTQ – Long Châu truyền kỳ T60 PTQ – Long Châu truyền kỳ T61 PTQ – Long Châu truyền kỳ T62 (Hết) PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T1 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T2
20:50 PVN – Mùi đời T13 PVN – Mùi đời T14 PVN – Mùi đời T15 PVN – Mùi đời T16 PVN – Mùi đời T17 ĐĐVQ PVN – Mùi đời T18
21:35 PHQ – Thần tượng mất tích T11 PHQ – Thần tượng mất tích T12 PHQ – Thần tượng mất tích T13 PHQ – Thần tượng mất tích T14 PHQ – Thần tượng mất tích T15 PHQ – Thần tượng mất tích T16
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T61 PVN – Bức tranh để lại (1T) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T62 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T63 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T64 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T65 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T66
23:30 (PL 8:35) PHQ – Siêu đầu bếp P1 T4 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T5 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T6 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T7 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T8 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T9 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T10
0:30 (PL 16:25) PTQ – Lệ cơ truyện T38 PTQ – Lệ cơ truyện T39 PTQ – Lệ cơ truyện T40 PTQ – Lệ cơ truyện T41 PTQ – Lệ cơ truyện T42 PTQ – Lệ cơ truyện T43 PTQ – Lệ cơ truyện T44
1:30  (PL17:30) PSGP – Ván bài đen tối P1 – T25 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T26 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T27 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T28 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T29 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T30 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T31
2:15 (PL 20:50) PVN – Mùi đời T13 PVN – Mùi đời T14 PVN – Mùi đời T15 PVN – Mùi đời T16 PVN – Mùi đời T17 ĐĐVQ PVN – Mùi đời T18
3:30 (PL 12:00) PVN – Chào buổi sáng em yêu T5 PVN – Chào buổi sáng em yêu T6 PVN – Chào buổi sáng em yêu T7 PVN – Chào buổi sáng em yêu T8 PVN – Chào buổi sáng em yêu T9 PVN – Chào buổi sáng em yêu T10 PVN – Chào buổi sáng em yêu T11
4:15 (PL 12:45) PTQ – Bí ẩn trái tim T16 PTQ – Bí ẩn trái tim T17 PTQ – Bí ẩn trái tim T18 PTQ – Bí ẩn trái tim T19 PTQ – Bí ẩn trái tim T20 PTQ – Bí ẩn trái tim T21 PTQ – Bí ẩn trái tim T22
KHUNG GIỜ THỨ 2 25/05/2020 THỨ 3 26/05/2020 THỨ 4 27/05/2020 THỨ 5 28/05/2020 THỨ 6 29/05/2020 THỨ 7 30/05/2020 CHỦ NHẬT 31/05/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T2 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T3 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T4 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T5 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T6 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T7 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T8
7:05 (PL 21:35) PHQ – Thần tượng mất tích T16 PHQ – Thần tượng mất tích T17 PHQ – Thần tượng mất tích T18 PHQ – Thần tượng mất tích T19 PHQ – Thần tượng mất tích T20 PHQ – Thần tượng mất tích T21
8:35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T11 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T12 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T13 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T14 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T15 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T16 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T17
12:00 PVN – Chào buổi sáng em yêu T12 PVN – Chào buổi sáng em yêu T13 PVN – Chào buổi sáng em yêu T14 PVN – Chào buổi sáng em yêu T15 PVN – Chào buổi sáng em yêu T16 PVN – Chào buổi sáng em yêu T17 PVN – Chào buổi sáng em yêu T18
12:45 PTQ – Bí ẩn trái tim T23 PTQ – Bí ẩn trái tim T24 PTQ – Bí ẩn trái tim T25 PTQ – Bí ẩn trái tim T26 PTQ – Bí ẩn trái tim T27 PTQ – Bí ẩn trái tim T28 PTQ – Bí ẩn trái tim T29
14:00 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T67 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T68 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T69 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T70 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T71 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T72 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T73
16:25 PTQ – Lệ cơ truyện T45 PTQ – Lệ cơ truyện T46 PTQ – Lệ cơ truyện T47 PTQ – Lệ cơ truyện T48 (Hết) PTQ – Thanh vân chí T1 PTQ – Thanh vân chí T2 PTQ – Thanh vân chí T3
17:30 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T32 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T33 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T34 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T35 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T36 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T37 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T38
19:48 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T3 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T4 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T5 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T6 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T7 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T8 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T9
20:50 PVN – Mùi đời T19 PVN – Mùi đời T20 PVN – Mùi đời T21 PVN – Mùi đời T22 PVN – Mùi đời T23 ĐĐVQ PVN – Mùi đời T24
21:35 PHQ – Thần tượng mất tích T17 PHQ – Thần tượng mất tích T18 PHQ – Thần tượng mất tích T19 PHQ – Thần tượng mất tích T20 PHQ – Thần tượng mất tích T21 PHQ – Thần tượng mất tích T22
22:45 (PL 14:00) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T67 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T68 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T69 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T70 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T71 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T72 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T73
23:30 (PL 8:35) PHQ – Siêu đầu bếp P1 T11 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T12 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T13 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T14 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T15 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T16 PHQ – Siêu đầu bếp P1 T17
0:30 (PL 16:25) PTQ – Lệ cơ truyện T45 PTQ – Lệ cơ truyện T46 PTQ – Lệ cơ truyện T47 PTQ – Lệ cơ truyện T48 (Hết) PTQ – Thanh vân chí T1 PTQ – Thanh vân chí T2 PTQ – Thanh vân chí T3
1:30  (PL17:30) PSGP – Ván bài đen tối P1 – T32 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T33 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T34 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T35 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T36 PSGP – Ván bài đen tối P1 – T37 PSGP – Ván bài đen tối P1 -T38
2:15 (PL 20:50) PVN – Mùi đời T19 PVN – Mùi đời T20 PVN – Mùi đời T21 PVN – Mùi đời T22 PVN – Mùi đời T23 ĐĐVQ PVN – Mùi đời T24
3:30 (PL 12:00) PVN – Chào buổi sáng em yêu T12 PVN – Chào buổi sáng em yêu T13 PVN – Chào buổi sáng em yêu T14 PVN – Chào buổi sáng em yêu T15 PVN – Chào buổi sáng em yêu T16 PVN – Chào buổi sáng em yêu T17 PVN – Chào buổi sáng em yêu T18
4:15 (PL 12:45) PTQ – Bí ẩn trái tim T23 PTQ – Bí ẩn trái tim T24 PTQ – Bí ẩn trái tim T25 PTQ – Bí ẩn trái tim T26 PTQ – Bí ẩn trái tim T27 PTQ – Bí ẩn trái tim T28 PTQ – Bí ẩn trái tim T29