LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2020

KHUNG GIỜ THỨ 2 30/11/2020 THỨ 3 01/12/2020 THỨ 4 02/12/2020 THỨ 5 03/12/2020 THỨ 6 04/12/2020 THỨ 7 05/12/2020 CHỦ NHẬT 06/12/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Mẹ kế T30 PTQ – Mẹ kế T31 PTQ – Mẹ kế T32 PTQ – Mẹ kế T33 PTQ – Mẹ kế T34 PTQ – Mẹ kế T35 PTQ – Mẹ kế T36
7:05 (PL 21:35) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 20 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 21 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 22 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 23 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 24 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 25
8:35 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T13 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T14 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T15 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T16 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T17 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T18 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T19
12:00 PVN – Mai anh đào 20 PVN – Mai anh đào 21 PVN – Mai anh đào 22 PVN – Mai anh đào 23 PVN – Mai anh đào 24 PVN – Mai anh đào 25 PVN – Mai anh đào 26
12:45 PSGP – Kẻ thế vai T9 PSGP – Kẻ thế vai T10 PSGP – Kẻ thế vai T11 PSGP – Kẻ thế vai T12 PSGP – Kẻ thế vai T13 PSGP – Kẻ thế vai T14 PSGP – Kẻ thế vai T15
14:00 PVN – Bản lĩnh công tử T30 PVN – Bản lĩnh công tử T31 (Hết) PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết) PVN – Cát bụi hè đường T1
16:25 PTQ – Phủ khai phong T15 PTQ – Phủ khai phong T16 PTQ – Phủ khai phong T17 PTQ – Phủ khai phong T18 PTQ – Phủ khai phong T19 PTQ – Phủ khai phong T20 PTQ – Phủ khai phong T21
17:30 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T16 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T17 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T18 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T19 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T20 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T21 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T22
19:48 PTQ – Mẹ kế T31 PTQ – Mẹ kế T32 PTQ – Mẹ kế T33 PTQ – Mẹ kế T34 PTQ – Mẹ kế T35 PTQ – Mẹ kế T36 PTQ – Mẹ kế T37
20:50 PVN – Khép lại quá khứ T32 (Hết) PVN – Lạc lối T1 PVN – Lạc lối T2 PVN – Lạc lối T3 PVN – Lạc lối T4 ĐĐVQ PVN – Lạc lối T5
21:35 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 21 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 22 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 23 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 24 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 25 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 26
22:45 (PL 14:00) PVN – Bản lĩnh công tử T30 PVN – Bản lĩnh công tử T31 (Hết) PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết) PVN – Cát bụi hè đường T1
23:30 (PL 8:35) PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T13 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T14 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T15 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T16 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T17 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T18 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T19
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phủ khai phong T15 PTQ – Phủ khai phong T16 PTQ – Phủ khai phong T17 PTQ – Phủ khai phong T18 PTQ – Phủ khai phong T19 PTQ – Phủ khai phong T20 PTQ – Phủ khai phong T21
1:30  (PL17:30) PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T16 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T17 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T18 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T19 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T20 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T21 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T22
2:15 (PL 20:50) PVN – Khép lại quá khứ T32 (Hết) PVN – Lạc lối T1 PVN – Lạc lối T2 PVN – Lạc lối T3 PVN – Lạc lối T4 ĐĐVQ PVN – Lạc lối T5
3:30 (PL 12:00) PVN – Mai anh đào 20 PVN – Mai anh đào 21 PVN – Mai anh đào 22 PVN – Mai anh đào 23 PVN – Mai anh đào 24 PVN – Mai anh đào 25 PVN – Mai anh đào 26
4:15 (PL 12:45) PSGP – Kẻ thế vai T9 PSGP – Kẻ thế vai T10 PSGP – Kẻ thế vai T11 PSGP – Kẻ thế vai T12 PSGP – Kẻ thế vai T13 PSGP – Kẻ thế vai T14 PSGP – Kẻ thế vai T15
KHUNG GIỜ THỨ 2 07/12/2020 THỨ 3 08/12/2020 THỨ 4 09/12/2020 THỨ 5 10/12/2020 THỨ 6 11/12/2020 THỨ 7 12/12/2020 CHỦ NHẬT 13/12/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Mẹ kế T37 PTQ – Mẹ kế T38 PTQ – Mẹ kế T39 PTQ – Mẹ kế T40 (Hết) PTQ – Biên thành lãng tử T1 PTQ – Biên thành lãng tử T2 PTQ – Biên thành lãng tử T3
7:05 (PL 21:35) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 26 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 27 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 28 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 29 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 30 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 31
8:35 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T20 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T21 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T22 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T23 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T24 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T25 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T26
12:00 PVN – Mai anh đào T27 PVN – Mai anh đào T28 PVN – Mai anh đào T29 PVN – Mai anh đào T30 PVN – Mai anh đào T31 PVN – Mai anh đào T32 PVN – Mai anh đào T33
12:45 PSGP – Kẻ thế vai T16 PSGP – Kẻ thế vai T17 PSGP – Kẻ thế vai T18 PSGP – Kẻ thế vai T19 PSGP – Kẻ thế vai T20 PSGP – Kẻ thế vai T21 PSGP – Kẻ thế vai T22 (Hết)
14:00 PVN – Cát bụi hè đường T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết)
16:25 PTQ – Phủ khai phong T22 PTQ – Phủ khai phong T23 PTQ – Phủ khai phong T24 PTQ – Phủ khai phong T25 PTQ – Phủ khai phong T26 PTQ – Phủ khai phong T27 PTQ – Phủ khai phong T28
17:30 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T23 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T24 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T25 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T26 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T27 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T28 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T29
19:48 PTQ – Mẹ kế T38 PTQ – Mẹ kế T39 PTQ – Mẹ kế T40 (Hết) PTQ – Biên thành lãng tử T1 PTQ – Biên thành lãng tử T2 PTQ – Biên thành lãng tử T3 PTQ – Biên thành lãng tử T4
20:50 PVN – Lạc lối T6 PVN – Lạc lối T7 PVN – Lạc lối T8 PVN – Lạc lối T9 PVN – Lạc lối T10 ĐĐVQ PVN – Lạc lối T11
21:35 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 27 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 28 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 29 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 30 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 31 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 32
22:45 (PL 14:00) PVN – Cát bụi hè đường T2 (Hết) PVN – Cô gái trên sông T1 PVN – Cô gái trên sông T2 (Hết) PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T1 PVN – Cuộc chia tay không hẹn trước T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết)
23:30 (PL 8:35) PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T20 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T21 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T22 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T23 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T24 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T25 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T26
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phủ khai phong T22 PTQ – Phủ khai phong T23 PTQ – Phủ khai phong T24 PTQ – Phủ khai phong T25 PTQ – Phủ khai phong T26 PTQ – Phủ khai phong T27 PTQ – Phủ khai phong T28
1:30  (PL17:30) PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T23 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T24 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T25 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T26 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T27 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T28 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T29
2:15 (PL 20:50) PVN – Lạc lối T6 PVN – Lạc lối T7 PVN – Lạc lối T8 PVN – Lạc lối T9 PVN – Lạc lối T10 ĐĐVQ PVN – Lạc lối T11
3:30 (PL 12:00) PVN – Mai anh đào T27 PVN – Mai anh đào T28 PVN – Mai anh đào T29 PVN – Mai anh đào T30 PVN – Mai anh đào T31 PVN – Mai anh đào T32 PVN – Mai anh đào T33
4:15 (PL 12:45) PSGP – Kẻ thế vai T16 PSGP – Kẻ thế vai T17 PSGP – Kẻ thế vai T18 PSGP – Kẻ thế vai T19 PSGP – Kẻ thế vai T20 PSGP – Kẻ thế vai T21 PSGP – Kẻ thế vai T22 (Hết)
KHUNG GIỜ THỨ 2 14/12/2020 THỨ 3 15/12/2020 THỨ 4 16/12/2020 THỨ 5 17/12/2020 THỨ 6 18/12/2020 THỨ 7 19/12/2020 CHỦ NHẬT 20/12/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Biên thành lãng tử T4 PTQ – Biên thành lãng tử T5 PTQ – Biên thành lãng tử T6 PTQ – Biên thành lãng tử T7 PTQ – Biên thành lãng tử T8 PTQ – Biên thành lãng tử T9 PTQ – Biên thành lãng tử T10
7:05 (PL 21:35) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 32 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 33 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 34 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 35 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 36 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 37
8:35 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T27 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T28 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T29 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T30 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T31 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T32 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T33
12:00 PVN – Mai anh đào T34 PVN – Mai anh đào T35 PVN – Mai anh đào T36 PVN – Mai anh đào T37 PVN – Mai anh đào T38 PVN – Mai anh đào T39 PVN – Mai anh đào T40 (Hết)
12:45 PTL – Đừng quên em T1 PTL – Đừng quên em T2 PTL – Đừng quên em T3 PTL – Đừng quên em T4 PTL – Đừng quên em T5 PTL – Đừng quên em T6 PTL – Đừng quên em T7
14:00 PVN – Tự thú trước bình minh T1 PVN – Tự thú trước bình minh T2 (Hết) PVN – Huyền thoại mẹ T1 PVN – Huyền thoại mẹ T2 (Hết) PVN – Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh T1 PVN – Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh T2 (Hết) PVN – Hồi chuông màu da cam T1
16:25 PTQ – Phủ khai phong T29 PTQ – Phủ khai phong T30 PTQ – Phủ khai phong T31 PTQ – Phủ khai phong T32 PTQ – Phủ khai phong T33 PTQ – Phủ khai phong T34 PTQ – Phủ khai phong T35
17:30 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T30 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T31 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T32 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T33 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T34 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T35 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T36
19:48 PTQ – Biên thành lãng tử T5 PTQ – Biên thành lãng tử T6 PTQ – Biên thành lãng tử T7 PTQ – Biên thành lãng tử T8 PTQ – Biên thành lãng tử T9 PTQ – Biên thành lãng tử T10 PTQ – Biên thành lãng tử T11
20:50 PVN – Lạc lối T12 PVN – Lạc lối T13 PVN – Lạc lối T14 PVN – Lạc lối T15 PVN – Lạc lối T16 ĐĐVQ PVN – Lạc lối T17
21:35 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 33 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 34 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 35 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 36 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 37 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 38
22:45 (PL 14:00) PVN – Tự thú trước bình minh T1 PVN – Tự thú trước bình minh T2 (Hết) PVN – Huyền thoại mẹ T1 PVN – Huyền thoại mẹ T2 (Hết) PVN – Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh T1 PVN – Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh T2 (Hết) PVN – Hồi chuông màu da cam T1
23:30 (PL 8:35) PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T27 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T28 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T29 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T30 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T31 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T32 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T33
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phủ khai phong T29 PTQ – Phủ khai phong T30 PTQ – Phủ khai phong T31 PTQ – Phủ khai phong T32 PTQ – Phủ khai phong T33 PTQ – Phủ khai phong T34 PTQ – Phủ khai phong T35
1:30  (PL17:30) PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T30 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T31 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T32 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T33 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T34 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T35 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T36
2:15 (PL 20:50) PVN – Lạc lối T12 PVN – Lạc lối T13 PVN – Lạc lối T14 PVN – Lạc lối T15 PVN – Lạc lối T16 ĐĐVQ PVN – Lạc lối T17
3:30 (PL 12:00) PVN – Mai anh đào T34 PVN – Mai anh đào T35 PVN – Mai anh đào T36 PVN – Mai anh đào T37 PVN – Mai anh đào T38 PVN – Mai anh đào T39 PVN – Mai anh đào T40 (Hết)
4:15 (PL 12:45) PTL – Đừng quên em T1 PTL – Đừng quên em T2 PTL – Đừng quên em T3 PTL – Đừng quên em T4 PTL – Đừng quên em T5 PTL – Đừng quên em T6 PTL – Đừng quên em T7
KHUNG GIỜ THỨ 2 21/12/2020 THỨ 3 22/12/2020 THỨ 4 23/12/2020 THỨ 5 24/12/2020 THỨ 6 25/12/2020 THỨ 7 26/12/2020 CHỦ NHẬT 27/12/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Biên thành lãng tử T11 PTQ – Biên thành lãng tử T12 PTQ – Biên thành lãng tử T13 PTQ – Biên thành lãng tử T14 PTQ – Biên thành lãng tử T15 PTQ – Biên thành lãng tử T16 PTQ – Biên thành lãng tử T17
7:05 (PL 21:35) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 38 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 39 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 40 (Hết) PVN – Mùi đời T1 PVN – Mùi đời T2 PVN – Mùi đời T3
8:35 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T34 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T35 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T36 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T37 (Hết) PVN – Khép lại quá khứ T1 PVN – Khép lại quá khứ T2 PVN – Khép lại quá khứ T3
12:00 PVN – Chuyện xứ dừa T1 PVN – Chuyện xứ dừa T2 PVN – Chuyện xứ dừa T3 PVN – Chuyện xứ dừa T4 PVN – Chuyện xứ dừa T5 PVN – Chuyện xứ dừa T6 PVN – Chuyện xứ dừa T7
12:45 PTL – Đừng quên em T8 PTL – Đừng quên em T9 PTL – Đừng quên em T10 PTL – Đừng quên em T11 PTL – Đừng quên em T12 PTL – Đừng quên em T13 PTL – Đừng quên em T14
14:00 PVN – Hồi chuông màu da cam T2 (Hết) PVN – Đứng trước biển T1 PVN – Đứng trước biển T2 (Hết) PVN – Tiếng bom hoà bình T1 PVN – Tiếng bom hoà bình T2 (Hết) PVN – Vụ án viên đạn lạc T1 PVN – Vụ án viên đạn lạc T2 (Hết)
16:25 PTQ – Phủ khai phong T36 PTQ – Phủ khai phong T37 PTQ – Phủ khai phong T38 PTQ – Phủ khai phong T39 PTQ – Phủ khai phong T40 PTQ – Phủ khai phong T41 PTQ – Phủ khai phong T42
17:30 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T37 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T38 (Hết) PTQ – Tiêu thập nhất lang T1 PTQ – Tiêu thập nhất lang T2 PTQ – Tiêu thập nhất lang T3 PTQ – Tiêu thập nhất lang T4 PTQ – Tiêu thập nhất lang T5
19:48 PTQ – Biên thành lãng tử T12 PTQ – Biên thành lãng tử T13 PTQ – Biên thành lãng tử T14 PTQ – Biên thành lãng tử T15 PTQ – Biên thành lãng tử T16 PTQ – Biên thành lãng tử T17 PTQ – Biên thành lãng tử T18
20:50 PVN – Lạc lối T18 PVN – Lạc lối T19 PVN – Lạc lối T20 PVN – Lạc lối T21 PVN – Lạc lối T22 ĐĐVQ PVN – Lạc lối T23
21:35 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 39 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu 40 (Hết) PVN – Mùi đời T1 PVN – Mùi đời T2 PVN – Mùi đời T3 PVN – Mùi đời T4
22:45 (PL 14:00) PVN – Hồi chuông màu da cam T2 (Hết) PVN – Đứng trước biển T1 PVN – Đứng trước biển T2 (Hết) PVN – Tiếng bom hoà bình T1 PVN – Tiếng bom hoà bình T2 (Hết) PVN – Vụ án viên đạn lạc T1 PVN – Vụ án viên đạn lạc T2 (Hết)
23:30 (PL 8:35) PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T34 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T35 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T36 PVN – Cuộc chiến vô nghĩa T37 (Hết) PVN – Khép lại quá khứ T1 PVN – Khép lại quá khứ T2 PVN – Khép lại quá khứ T3
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phủ khai phong T36 PTQ – Phủ khai phong T37 PTQ – Phủ khai phong T38 PTQ – Phủ khai phong T39 PTQ – Phủ khai phong T40 PTQ – Phủ khai phong T41 PTQ – Phủ khai phong T42
1:30  (PL17:30) PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T37 PTQ – Chuyện nàng Phù Dung T38 (Hết) PTQ – Tiêu thập nhất lang T1 PTQ – Tiêu thập nhất lang T2 PTQ – Tiêu thập nhất lang T3 PTQ – Tiêu thập nhất lang T4 PTQ – Tiêu thập nhất lang T5
2:15 (PL 20:50) PVN – Lạc lối T18 PVN – Lạc lối T19 PVN – Lạc lối T20 PVN – Lạc lối T21 PVN – Lạc lối T22 ĐĐVQ PVN – Lạc lối T23
3:30 (PL 12:00) PVN – Chuyện xứ dừa T1 PVN – Chuyện xứ dừa T2 PVN – Chuyện xứ dừa T3 PVN – Chuyện xứ dừa T4 PVN – Chuyện xứ dừa T5 PVN – Chuyện xứ dừa T6 PVN – Chuyện xứ dừa T7
4:15 (PL 12:45) PTL – Đừng quên em T8 PTL – Đừng quên em T9 PTL – Đừng quên em T10 PTL – Đừng quên em T11 PTL – Đừng quên em T12 PTL – Đừng quên em T13 PTL – Đừng quên em T14
KHUNG GIỜ THỨ 2 28/12/2020 THỨ 3 29/12/2020 THỨ 4 30/12/2020 THỨ 5 31/12/2020 THỨ 6 01/01/2021 THỨ 7 02/01/2021 CHỦ NHẬT 03/01/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Biên thành lãng tử T18 PTQ – Biên thành lãng tử T19 PTQ – Biên thành lãng tử T20 PTQ – Biên thành lãng tử T21 PTQ – Biên thành lãng tử T22 PTQ – Biên thành lãng tử T23 PTQ – Biên thành lãng tử T24
7:05 (PL 21:35) PVN – Mùi đời T4 PVN – Mùi đời T5 PVN – Mùi đời T6 PVN – Mùi đời T7 PVN – Mùi đời T8 PVN – Mùi đời T9
8:35 PVN – Khép lại quá khứ T4 PVN – Khép lại quá khứ T5 PVN – Khép lại quá khứ T6 PVN – Khép lại quá khứ T7 PVN – Khép lại quá khứ T8 PVN – Khép lại quá khứ T9 PVN – Khép lại quá khứ T10
12:00 PVN – Chuyện xứ dừa T8 PVN – Chuyện xứ dừa T9 PVN – Chuyện xứ dừa T10 PVN – Chuyện xứ dừa T11 PVN – Chuyện xứ dừa T12 PVN – Chuyện xứ dừa T13 PVN – Chuyện xứ dừa T14
12:45 PTL – Đừng quên em T15 PTL – Đừng quên em T16 PTL – Đừng quên em T17 PTL – Đừng quên em T18 PTL – Đừng quên em T19 PTL – Đừng quên em T20 PTL – Đừng quên em T21
14:00 PVN – Bản tình ca trong đêm T1 PVN – Bản tình ca trong đêm T2 (Hết) PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết) PVN – Cát bụi hè đường T1
16:25 PTQ – Phủ khai phong T43 PTQ – Phủ khai phong T44 PTQ – Phủ khai phong T45 PTQ – Phủ khai phong T46 PTQ – Phủ khai phong T47 PTQ – Phủ khai phong T48 PTQ – Phủ khai phong T49
17:30 PTQ – Tiêu thập nhất lang T6 PTQ – Tiêu thập nhất lang T7 PTQ – Tiêu thập nhất lang T8 PTQ – Tiêu thập nhất lang T9 PTQ – Tiêu thập nhất lang T10 PTQ – Tiêu thập nhất lang T11 PTQ – Tiêu thập nhất lang T12
19:48 PTQ – Biên thành lãng tử T19 PTQ – Biên thành lãng tử T20 PTQ – Biên thành lãng tử T21 PTQ – Biên thành lãng tử T22 PTQ – Biên thành lãng tử T23 PTQ – Biên thành lãng tử T24 PTQ – Biên thành lãng tử T25
20:50 PVN – Lạc lối T24 PVN – Lạc lối T25 PVN – Lạc lối T26 PVN – Lạc lối T27 PVN – Lạc lối T28 ĐĐVQ PVN – Lạc lối T29
21:35 PVN – Mùi đời T5 PVN – Mùi đời T6 PVN – Mùi đời T7 PVN – Mùi đời T8 PVN – Mùi đời T9 PVN – Mùi đời T10
22:45 (PL 14:00) PVN – Bản tình ca trong đêm T1 PVN – Bản tình ca trong đêm T2 (Hết) PVN – Bài ca ra trận T1 PVN – Bài ca ra trận T2 (Hết) PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T1 PVN – Bao giờ cho đến tháng 10 T2 (Hết) PVN – Cát bụi hè đường T1
23:30 (PL 8:35) PVN – Khép lại quá khứ T4 PVN – Khép lại quá khứ T5 PVN – Khép lại quá khứ T6 PVN – Khép lại quá khứ T7 PVN – Khép lại quá khứ T8 PVN – Khép lại quá khứ T9 PVN – Khép lại quá khứ T10
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phủ khai phong T43 PTQ – Phủ khai phong T44 PTQ – Phủ khai phong T45 PTQ – Phủ khai phong T46 PTQ – Phủ khai phong T47 PTQ – Phủ khai phong T48 PTQ – Phủ khai phong T49
1:30  (PL17:30) PTQ – Tiêu thập nhất lang T6 PTQ – Tiêu thập nhất lang T7 PTQ – Tiêu thập nhất lang T8 PTQ – Tiêu thập nhất lang T9 PTQ – Tiêu thập nhất lang T10 PTQ – Tiêu thập nhất lang T11 PTQ – Tiêu thập nhất lang T12
2:15 (PL 20:50) PVN – Lạc lối T24 PVN – Lạc lối T25 PVN – Lạc lối T26 PVN – Lạc lối T27 PVN – Lạc lối T28 ĐĐVQ PVN – Lạc lối T29
3:30 (PL 12:00) PVN – Chuyện xứ dừa T8 PVN – Chuyện xứ dừa T9 PVN – Chuyện xứ dừa T10 PVN – Chuyện xứ dừa T11 PVN – Chuyện xứ dừa T12 PVN – Chuyện xứ dừa T13 PVN – Chuyện xứ dừa T14
4:15 (PL 12:45) PTL – Đừng quên em T15 PTL – Đừng quên em T16 PTL – Đừng quên em T17 PTL – Đừng quên em T18 PTL – Đừng quên em T19 PTL – Đừng quên em T20 PTL – Đừng quên em T21