LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 11/2021

KHUNG GIỜ THỨ 2 01/11/2021 THỨ 3 02/11/2021 THỨ 4 03/11/2021 THỨ 5 04/11/2021 THỨ 6 05/11/2021 THỨ 7 06/11/2021 CHỦ NHẬT 07/11/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Diên hy công lược T52 PTQ – Diên hy công lược T53 PTQ – Diên hy công lược T54 PTQ – Diên hy công lược T55 PTQ – Diên hy công lược T56 PTQ – Diên hy công lược T57 PTQ – Diên hy công lược T58
7:05 (PL 21:35) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T26 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T27 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T28 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T29
8:35 PVN -Sao tháng tám Phần đầu T1 PVN -Sao tháng tám Phần đầu T2 (Hết) PVN -Sao tháng tám Phần cuối T1 PVN -Sao tháng tám Phần cuối T2 (Hết) PVN -Bản tình ca trong đêm T1 PVN -Bản tình ca trong đêm T2 (Hết) PVN -Vụ án viên đạn lạc T1
12:00 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T35 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T36 (Hết) PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T1 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T2 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T3 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T4 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T5
12:45 PAD – Chuyện tình lọ lem T42 PAD – Chuyện tình lọ lem T43 PAD – Chuyện tình lọ lem T44 PAD – Chuyện tình lọ lem T45 (Hết) PDL – Những cô nàng thời đại T1 PDL – Những cô nàng thời đại T2 PDL – Những cô nàng thời đại T3
14:00 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T11 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T12 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T13 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T14 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T15 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T16 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T17
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T10 PTQ – Phù dao hoàng hậu T11 PTQ – Phù dao hoàng hậu T12 PTQ – Phù dao hoàng hậu T13 PTQ – Phù dao hoàng hậu T14 PTQ – Phù dao hoàng hậu T15 PTQ – Phù dao hoàng hậu T16
17:30 PSGP- Thập nhất hoàng tử T24 PSGP- Thập nhất hoàng tử T25 PSGP- Thập nhất hoàng tử T26 PSGP- Thập nhất hoàng tử T27 PSGP- Thập nhất hoàng tử T28 PSGP- Thập nhất hoàng tử T29 PSGP- Thập nhất hoàng tử T30
19:48 PTQ – Diên hy công lược T53 PTQ – Diên hy công lược T54 PTQ – Diên hy công lược T55 PTQ – Diên hy công lược T56 PTQ – Diên hy công lược T57 PTQ – Diên hy công lược T58 PTQ – Diên hy công lược T59
20:50 PVN – Cho yêu thương quay về T22 PVN – Cho yêu thương quay về T23 PVN – Cho yêu thương quay về T24 PVN – Cho yêu thương quay về T25 PVN – Cho yêu thương quay về T26 ĐĐVQ PVN – Cho yêu thương quay về T27
21:35 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T26 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T27 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T28 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T29
22:45 (PL 14:00) PVN – Em chưa muốn lấy chồng T11 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T12 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T13 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T14 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T15 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T16 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T17
23:30 (PL 8:35) PVN -Sao tháng tám Phần đầu T1 PVN -Sao tháng tám Phần đầu T2 (Hết) PVN -Sao tháng tám Phần cuối T1 PVN -Sao tháng tám Phần cuối T2 (Hết) PVN -Bản tình ca trong đêm T1 PVN -Bản tình ca trong đêm T2 (Hết) PVN -Vụ án viên đạn lạc T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T10 PTQ – Phù dao hoàng hậu T11 PTQ – Phù dao hoàng hậu T12 PTQ – Phù dao hoàng hậu T13 PTQ – Phù dao hoàng hậu T14 PTQ – Phù dao hoàng hậu T15 PTQ – Phù dao hoàng hậu T16
1:30  (PL17:30) PSGP- Thập nhất hoàng tử T24 PSGP- Thập nhất hoàng tử T25 PSGP- Thập nhất hoàng tử T26 PSGP- Thập nhất hoàng tử T27 PSGP- Thập nhất hoàng tử T28 PSGP- Thập nhất hoàng tử T29 PSGP- Thập nhất hoàng tử T30
2:15 (PL 20:50) PVN – Cho yêu thương quay về T22 PVN – Cho yêu thương quay về T23 PVN – Cho yêu thương quay về T24 PVN – Cho yêu thương quay về T25 PVN – Cho yêu thương quay về T26 ĐĐVQ PVN – Cho yêu thương quay về T27
3:30 (PL 12:00) PTQ – Cô nàng hoàn hảo T35 PTQ – Cô nàng hoàn hảo T36 (Hết) PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T1 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T2 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T3 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T4 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T5
4:15 (PL 12:45) PAD – Chuyện tình lọ lem T42 PAD – Chuyện tình lọ lem T43 PAD – Chuyện tình lọ lem T44 PAD – Chuyện tình lọ lem T45 (Hết) PDL – Những cô nàng thời đại T1 PDL – Những cô nàng thời đại T2 PDL – Những cô nàng thời đại T3
KHUNG GIỜ THỨ 2 08/11/2021 THỨ 3 09/11/2021 THỨ 4 10/11/2021 THỨ 5 11/11/2021 THỨ 6 12/11/2021 THỨ 7 13/11/2021 CHỦ NHẬT 14/11/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Diên hy công lược T59 PTQ – Diên hy công lược T60 PTQ – Diên hy công lược T61 PTQ – Diên hy công lược T62 PTQ – Diên hy công lược T63 PTQ – Diên hy công lược T64 PTQ – Diên hy công lược T65
7:05 (PL 21:35) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T30 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T31 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T32 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T33
8:35 PVN – Vụ án viên đạn lạc P2 (Hết) PVN – Tiếng bom hoà bình T1 PVN – Tiếng bom hoà bình T2 (Hết) PVN – Con thuyền bị đắm T1 PVN – Con thuyền bị đắm T2 (Hết) PVN – Hồi chuông màu da cam T1 PVN – Hồi chuông màu da cam T2 (Hết)
12:00 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T6 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T7 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T8 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T9 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T10 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T11 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T12
12:45 PDL – Những cô nàng thời đại T4 PDL – Những cô nàng thời đại T5 PDL – Những cô nàng thời đại T6 PDL – Những cô nàng thời đại T7 PDL – Những cô nàng thời đại T8 PDL – Những cô nàng thời đại T9 PDL – Những cô nàng thời đại T10
14:00 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T18 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T19 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T20 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T21 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T22 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T23 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T24
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T17 PTQ – Phù dao hoàng hậu T18 PTQ – Phù dao hoàng hậu T19 PTQ – Phù dao hoàng hậu T20 PTQ – Phù dao hoàng hậu T21 PTQ – Phù dao hoàng hậu T22 PTQ – Phù dao hoàng hậu T23
17:30 PSGP- Thập nhất hoàng tử T31 PSGP- Thập nhất hoàng tử T32 PSGP- Thập nhất hoàng tử T33 PSGP- Thập nhất hoàng tử T34 PSGP- Thập nhất hoàng tử T35 PSGP- Thập nhất hoàng tử T36 PSGP- Thập nhất hoàng tử T37
19:48 PTQ – Diên hy công lược T60 PTQ – Diên hy công lược T61 PTQ – Diên hy công lược T62 PTQ – Diên hy công lược T63 PTQ – Diên hy công lược T64 PTQ – Diên hy công lược T65 PTQ – Diên hy công lược T66
20:50 PVN – Cho yêu thương quay về T28 PVN – Cho yêu thương quay về T29 PVN – Cho yêu thương quay về T30 PVN – Cho yêu thương quay về T31 PVN – Cho yêu thương quay về T32 ĐĐVQ PVN – Cho yêu thương quay về T33
21:35 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T30 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T31 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T32 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T33
22:45 (PL 14:00) PVN – Em chưa muốn lấy chồng T18 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T19 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T20 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T21 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T22 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T23 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T24
23:30 (PL 8:35) PVN – Vụ án viên đạn lạc P2 (Hết) PVN – Tiếng bom hoà bình T1 PVN – Tiếng bom hoà bình T2 (Hết) PVN – Con thuyền bị đắm T1 PVN – Con thuyền bị đắm T2 (Hết) PVN – Hồi chuông màu da cam T1 PVN – Hồi chuông màu da cam T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T17 PTQ – Phù dao hoàng hậu T18 PTQ – Phù dao hoàng hậu T19 PTQ – Phù dao hoàng hậu T20 PTQ – Phù dao hoàng hậu T21 PTQ – Phù dao hoàng hậu T22 PTQ – Phù dao hoàng hậu T23
1:30  (PL17:30) PSGP- Thập nhất hoàng tử T31 PSGP- Thập nhất hoàng tử T32 PSGP- Thập nhất hoàng tử T33 PSGP- Thập nhất hoàng tử T34 PSGP- Thập nhất hoàng tử T35 PSGP- Thập nhất hoàng tử T36 PSGP- Thập nhất hoàng tử T37
2:15 (PL 20:50) PVN – Cho yêu thương quay về T28 PVN – Cho yêu thương quay về T29 PVN – Cho yêu thương quay về T30 PVN – Cho yêu thương quay về T31 PVN – Cho yêu thương quay về T32 ĐĐVQ PVN – Cho yêu thương quay về T33
3:30 (PL 12:00) PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T6 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T7 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T8 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T9 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T10 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T11 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T12
4:15 (PL 12:45) PDL – Những cô nàng thời đại T4 PDL – Những cô nàng thời đại T5 PDL – Những cô nàng thời đại T6 PDL – Những cô nàng thời đại T7 PDL – Những cô nàng thời đại T8 PDL – Những cô nàng thời đại T9 PDL – Những cô nàng thời đại T10
KHUNG GIỜ THỨ 2 15/11/2021 THỨ 3 16/11/2021 THỨ 4 17/11/2021 THỨ 5 18/11/2021 THỨ 6 19/11/2021 THỨ 7 20/11/2021 CHỦ NHẬT 21/11/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Diên hy công lược T66 PTQ – Diên hy công lược T67 PTQ – Diên hy công lược T68 PTQ – Diên hy công lược T69 PTQ – Diên hy công lược T70 (Hết) PVN – Hiệp khách hành T1 PVN – Hiệp khách hành T2
7:05 (PL 21:35) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T34 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T35 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T36 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T37
8:35 PVN – Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh T1 PVN – Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh T2 (Hết) PVN – Huyền thoại về người mẹ T1 PVN – Huyền thoại về người mẹ T2 (Hết) PVN – Tự thú trước bình minh T1 PVN – Tự thú trước bình minh T2 (Hết) PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T1
12:00 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T13 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T14 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T15 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T16 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T17 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T18 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T19
12:45 PDL – Những cô nàng thời đại T11 PDL – Những cô nàng thời đại T12 PDL – Những cô nàng thời đại T13 PDL – Những cô nàng thời đại T14 PDL – Những cô nàng thời đại T15 PDL – Những cô nàng thời đại T16 PDL – Những cô nàng thời đại T17
14:00 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T25 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T26 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T27 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T28 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T29 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T30 (Hết) PVN – Biệt đội tất tần tật T1
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T24 PTQ – Phù dao hoàng hậu T25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T26 PTQ – Phù dao hoàng hậu T27 PTQ – Phù dao hoàng hậu T28 PTQ – Phù dao hoàng hậu T29 PTQ – Phù dao hoàng hậu T30
17:30 PSGP- Thập nhất hoàng tử T38 PSGP- Thập nhất hoàng tử T39 PSGP- Thập nhất hoàng tử T40 PSGP- Thập nhất hoàng tử T41 PSGP- Thập nhất hoàng tử T42 (Hết) PHQ – Ngược dòng P1 T1 PHQ – Ngược dòng P1 T2
19:48 PTQ – Diên hy công lược T67 PTQ – Diên hy công lược T68 PTQ – Diên hy công lược T69 PTQ – Diên hy công lược T70 (Hết) PVN – Hiệp khách hành T1 PVN – Hiệp khách hành T2 PVN – Hiệp khách hành T3
20:50 PVN – Cho yêu thương quay về T34 PVN – Cho yêu thương quay về T35 PVN – Cho yêu thương quay về T36 PVN – Cho yêu thương quay về T37 PVN – Cho yêu thương quay về T38 (Hết) ĐĐVQ PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T1
21:35 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T34 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T35 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T36 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T37
22:45 (PL 14:00) PVN – Em chưa muốn lấy chồng T25 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T26 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T27 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T28 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T29 PVN – Em chưa muốn lấy chồng T30 (Hết) PVN – Biệt đội tất tần tật T1
23:30 (PL 8:35) PVN – Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh T1 PVN – Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh T2 (Hết) PVN – Huyền thoại về người mẹ T1 PVN – Huyền thoại về người mẹ T2 (Hết) PVN – Tự thú trước bình minh T1 PVN – Tự thú trước bình minh T2 (Hết) PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T1
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T24 PTQ – Phù dao hoàng hậu T25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T26 PTQ – Phù dao hoàng hậu T27 PTQ – Phù dao hoàng hậu T28 PTQ – Phù dao hoàng hậu T29 PTQ – Phù dao hoàng hậu T30
1:30  (PL17:30) PSGP- Thập nhất hoàng tử T38 PSGP- Thập nhất hoàng tử T39 PSGP- Thập nhất hoàng tử T40 PSGP- Thập nhất hoàng tử T41 PSGP- Thập nhất hoàng tử T42 (Hết) PHQ – Ngược dòng P1 T1 PHQ – Ngược dòng P1 T2
2:15 (PL 20:50) PVN – Cho yêu thương quay về T34 PVN – Cho yêu thương quay về T35 PVN – Cho yêu thương quay về T36 PVN – Cho yêu thương quay về T37 PVN – Cho yêu thương quay về T38 (Hết) ĐĐVQ PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T1
3:30 (PL 12:00) PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T13 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T14 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T15 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T16 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T17 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T18 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T19
4:15 (PL 12:45) PDL – Những cô nàng thời đại T11 PDL – Những cô nàng thời đại T12 PDL – Những cô nàng thời đại T13 PDL – Những cô nàng thời đại T14 PDL – Những cô nàng thời đại T15 PDL – Những cô nàng thời đại T16 PDL – Những cô nàng thời đại T17
KHUNG GIỜ THỨ 2 22/11/2021 THỨ 3 23/11/2021 THỨ 4 24/11/2021 THỨ 5 25/11/2021 THỨ 6 26/11/2021 THỨ 7 27/11/2021 CHỦ NHẬT 28/11/2021
5:30 (PL 19:45) PVN – Hiệp khách hành T3 PVN – Hiệp khách hành T4 PVN – Hiệp khách hành T5 PVN – Hiệp khách hành T6 PVN – Hiệp khách hành T7 PVN – Hiệp khách hành T8 PVN – Hiệp khách hành T9
7:05 (PL 21:35) PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T38 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T39 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T40 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T41
8:35 PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T2 (Hết) PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết)
12:00 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T20 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T21 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T22 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T23 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T24 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T25 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T26
12:45 PDL – Những cô nàng thời đại T18 PDL – Những cô nàng thời đại T19 PDL – Những cô nàng thời đại T20 PDL – Những cô nàng thời đại T21 (Hết) PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T1 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T2 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T3
14:00 PVN – Biệt đội tất tần tật T2 PVN – Biệt đội tất tần tật T3 PVN – Biệt đội tất tần tật T4 PVN – Biệt đội tất tần tật T5 PVN – Biệt đội tất tần tật T6 PVN – Biệt đội tất tần tật T7 PVN – Biệt đội tất tần tật T8
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T31 PTQ – Phù dao hoàng hậu T32 PTQ – Phù dao hoàng hậu T33 PTQ – Phù dao hoàng hậu T34 PTQ – Phù dao hoàng hậu T35 PTQ – Phù dao hoàng hậu T36 PTQ – Phù dao hoàng hậu T37
17:30 PHQ – Ngược dòng P1 T3 PHQ – Ngược dòng P1 T4 PHQ – Ngược dòng P1 T5 PHQ – Ngược dòng P1 T6 PHQ – Ngược dòng P1 T7 PHQ – Ngược dòng P1 T8 PHQ – Ngược dòng P1 T9
19:48 PVN – Hiệp khách hành T4 PVN – Hiệp khách hành T5 PVN – Hiệp khách hành T6 PVN – Hiệp khách hành T7 PVN – Hiệp khách hành T8 PVN – Hiệp khách hành T9 PVN – Hiệp khách hành T10
20:50 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T2 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T3 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T4 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T5 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T6 ĐĐVQ PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T7
21:35 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T38 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T39 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T40 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T41
22:45 (PL 14:00) PVN – Biệt đội tất tần tật T2 PVN – Biệt đội tất tần tật T3 PVN – Biệt đội tất tần tật T4 PVN – Biệt đội tất tần tật T5 PVN – Biệt đội tất tần tật T6 PVN – Biệt đội tất tần tật T7 PVN – Biệt đội tất tần tật T8
23:30 (PL 8:35) PVN – Hà Nội mùa đông 1946 T2 (Hết) PVN – Đường thư T1 PVN – Đường thư T2 (Hết) PVN – Dòng sông khát vọng T1 PVN – Dòng sông khát vọng T2 (Hết) PVN – Cơn lốc biển T1 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T31 PTQ – Phù dao hoàng hậu T32 PTQ – Phù dao hoàng hậu T33 PTQ – Phù dao hoàng hậu T34 PTQ – Phù dao hoàng hậu T35 PTQ – Phù dao hoàng hậu T36 PTQ – Phù dao hoàng hậu T37
1:30  (PL17:30) PHQ – Ngược dòng P1 T3 PHQ – Ngược dòng P1 T4 PHQ – Ngược dòng P1 T5 PHQ – Ngược dòng P1 T6 PHQ – Ngược dòng P1 T7 PHQ – Ngược dòng P1 T8 PHQ – Ngược dòng P1 T9
2:15 (PL 20:50) PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T2 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T3 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T4 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T5 PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T6 ĐĐVQ PVN – Nhạc phụ lắm chiêu T7
3:30 (PL 12:00) PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T20 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T21 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T22 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T23 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T24 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T25 PTQ – Dành cả thanh xuân để yêu em T26
4:15 (PL 12:45) PDL – Những cô nàng thời đại T18 PDL – Những cô nàng thời đại T19 PDL – Những cô nàng thời đại T20 PDL – Những cô nàng thời đại T21 (Hết) PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T1 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T2 PPLP – Những đứa con ngoài giá thú T3