LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 10/2019

KHUNG GIỜ THỨ 2 30/09/2018 THỨ 3 01/10/2019 THỨ 4 02/10/2019 THỨ 5 03/10/2019 THỨ 6 04/10/2019 THỨ 7 05/10/2019 CHỦ NHẬT 06/10/2019
7:05 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T17 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T18 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T19 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T20 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T21 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T22
8:30 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T4 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T5 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T6 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T7 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T8 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T9 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T10
12:00 PTQ – Bà nội trợ hành động T37,38 PTQ – Bà nội trợ hành động T39,40 PTQ – Bà nội trợ hành động T41 (Hết); PSGP – Nữ hoàng báo thù T1 PSGP – Nữ hoàng báo thù T2,3 PSGP – Nữ hoàng báo thù T4,5 PSGP – Nữ hoàng báo thù T6,7 PSGP – Nữ hoàng báo thù T8,9
14:00 PVN – Tình và lý T11 PVN – Tình và lý T12 PVN – Tình và lý T13 PVN – Tình và lý T14 PVN – Tình và lý T15 PVN – Tình và lý T16 PVN – Tình và lý T17
16:25 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T17 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T18 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T19 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T20 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T21 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T22 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T23
17:30 PTQ – Tinh võ Trần Chân T18 PTQ – Tinh võ Trần Chân T19 PTQ – Tinh võ Trần Chân T20 PTQ – Tinh võ Trần Chân T21 PTQ – Tinh võ Trần Chân T22 PTQ – Tinh võ Trần Chân T23 PTQ – Tinh võ Trần Chân T24
19:47 PTQ – Phù dao hoàng hậu T52 PTQ – Phù dao hoàng hậu T53 PTQ – Phù dao hoàng hậu T54 PTQ – Phù dao hoàng hậu T55 PTQ – Phù dao hoàng hậu T56 PTQ – Phù dao hoàng hậu T57 PTQ – Phù dao hoàng hậu T58
20:50 PVN – Tình thù hai mặt T30 PVN – Tình thù hai mặt T31 (Hết) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T1 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T2 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T3 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T4 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T5
21:35 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T18 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T19 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T20 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T21 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T22 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T40 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T23
22:45 PVN – Tình và lý T11 PVN – Tình và lý T12 PVN – Tình và lý T13 PVN – Tình và lý T14 PVN – Tình và lý T15 PVN – Tình và lý T16 PVN – Tình và lý T17
0:00 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T4 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T5 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T6 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T7 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T8 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T9 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T10
1:00 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T17 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T18 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T19 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T20 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T21 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T22 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T23
PTQ – Tinh võ Trần Chân T18 PTQ – Tinh võ Trần Chân T19 PTQ – Tinh võ Trần Chân T20 PTQ – Tinh võ Trần Chân T21 PTQ – Tinh võ Trần Chân T22 PTQ – Tinh võ Trần Chân T23 PTQ – Tinh võ Trần Chân T24
3:15 PTQ – Bà nội trợ hành động T37,38 PTQ – Bà nội trợ hành động T39,40 PTQ – Bà nội trợ hành động T41 (Hết); PSGP – Nữ hoàng báo thù T1 PSGP – Nữ hoàng báo thù T2,3 PSGP – Nữ hoàng báo thù T4,5 PSGP – Nữ hoàng báo thù T6,7 PSGP – Nữ hoàng báo thù T8,9
KHUNG GIỜ THỨ 2 07/10/2018 THỨ 3 08/10/2019 THỨ 4 9/10/2019 THỨ 5 10/10/2019 THỨ 6 11/10/2019 THỨ 7 12/10/2019 CHỦ NHẬT 13/10/2019
7:05 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T23 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T24 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T25 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T26 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T27 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T28
8:30 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T11 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T12 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T13 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T14 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T15 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T16 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T17
12:00 PSGP – Nữ hoàng báo thù T10,11 PSGP – Nữ hoàng báo thù T12,13 PSGP – Nữ hoàng báo thù T14,15 PSGP – Nữ hoàng báo thù T16,17 PSGP – Nữ hoàng báo thù T18,19 PSGP – Nữ hoàng báo thù T20 (Hết); PSGP – Vụ án bí ẩn T1 PSGP – Vụ án bí ẩn T2,3
14:00 PVN – Tình và lý T18 PVN – Tình và lý T19 PVN – Tình và lý T20 PVN – Tình và lý T21 PVN – Tình và lý T22 PVN – Tình và lý T23 PVN – Tình và lý T24
16:25 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T24 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T25 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T26 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T27 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T28 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T29 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T30
17:30 PTQ – Tinh võ Trần Chân T25 PTQ – Tinh võ Trần Chân T26 PTQ – Tinh võ Trần Chân T27 PTQ – Tinh võ Trần Chân T28 PTQ – Tinh võ Trần Chân T29 PTQ – Tinh võ Trần Chân T30 (Hết) PTQ – Long môn phi giáp T1
19:47 PTQ – Phù dao hoàng hậu T59 PTQ – Phù dao hoàng hậu T60 PTQ – Phù dao hoàng hậu T61 PTQ – Phù dao hoàng hậu T62 PTQ – Phù dao hoàng hậu T63 PTQ – Phù dao hoàng hậu T64 PTQ – Phù dao hoàng hậu T65
20:50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T6 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T7 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T8 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T9 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T10 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T11 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T12
21:35 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T24 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T25 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T26 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T27 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T28 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T41 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T29
22:45 PVN – Tình và lý T18 PVN – Tình và lý T19 PVN – Tình và lý T20 PVN – Tình và lý T21 PVN – Tình và lý T22 PVN – Tình và lý T23 PVN – Tình và lý T24
0:00 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T11 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T12 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T13 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T14 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T15 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T16 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T17
1:00 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T24 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T25 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T26 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T27 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T28 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T29 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T30
PTQ – Tinh võ Trần Chân T25 PTQ – Tinh võ Trần Chân T26 PTQ – Tinh võ Trần Chân T27 PTQ – Tinh võ Trần Chân T28 PTQ – Tinh võ Trần Chân T29 PTQ – Tinh võ Trần Chân T30 (Hết) PTQ – Long môn phi giáp T1
3:15 PSGP – Nữ hoàng báo thù T10,11 PSGP – Nữ hoàng báo thù T12,13 PSGP – Nữ hoàng báo thù T14,15 PSGP – Nữ hoàng báo thù T16,17 PSGP – Nữ hoàng báo thù T18,19 PSGP – Nữ hoàng báo thù T20 (Hết); PSGP – Vụ án bí ẩn T1 PSGP – Vụ án bí ẩn T2,3
KHUNG GIỜ THỨ 2 14/10/2018 THỨ 3 15/10/2019 THỨ 4 16/10/2019 THỨ 5 17/10/2019 THỨ 6 18/10/2019 THỨ 7 19/10/2019 CHỦ NHẬT 20/10/2019
7:05 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T29 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T30 (Hết) PTQ – Tình bạn tri kỷ T1 PTQ – Tình bạn tri kỷ T2 PTQ – Tình bạn tri kỷ T3 PTQ – Tình bạn tri kỷ T4
8:30 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T18 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T19 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T20 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T21 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T22 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T23 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T24
12:00 PSGP – Vụ án bí ẩn T4,5 PSGP – Vụ án bí ẩn T6,7 PSGP – Vụ án bí ẩn T8,9 PSGP – Vụ án bí ẩn T10,11 PSGP – Vụ án bí ẩn T12,13 PSGP – Vụ án bí ẩn T14,15 PSGP – Vụ án bí ẩn T16,17
14:00 PVN – Tình và lý T25 PVN – Tình và lý T26 PVN – Tình và lý T27 PVN – Tình và lý T28 PVN – Tình và lý T29 PVN – Tình và lý T30 PVN – Tình và lý T31
16:25 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T31 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T32 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T33 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T34 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T35 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T36 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T37
17:30 PTQ – Long môn phi giáp T2 PTQ – Long môn phi giáp T3 PTQ – Long môn phi giáp T4 PTQ – Long môn phi giáp T5 PTQ – Long môn phi giáp T6 PTQ – Long môn phi giáp T7 PTQ – Long môn phi giáp T8
19:47 PTQ – Phù dao hoàng hậu T66 (Hết) PTQ – Hiệp khách hành  T1 PTQ – Hiệp khách hành  T2 PTQ – Hiệp khách hành  T3 PTQ – Hiệp khách hành  T4 PTQ – Hiệp khách hành  T5 PTQ – Hiệp khách hành  T6
20:50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T13 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T14 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T15 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T16 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T17 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T18 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T19
21:35 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T30 (Hết) PTQ – Tình bạn tri kỷ T1 PTQ – Tình bạn tri kỷ T2 PTQ – Tình bạn tri kỷ T3 PTQ – Tình bạn tri kỷ T4 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T42 PTQ – Tình bạn tri kỷ T5
22:45 PVN – Tình và lý T25 PVN – Tình và lý T26 PVN – Tình và lý T27 PVN – Tình và lý T28 PVN – Tình và lý T29 PVN – Tình và lý T30 PVN – Tình và lý T31
0:00 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T18 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T19 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T20 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T21 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T22 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T23 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T24
1:00 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T31 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T32 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T33 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T34 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T35 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T36 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T37
PTQ – Long môn phi giáp T2 PTQ – Long môn phi giáp T3 PTQ – Long môn phi giáp T4 PTQ – Long môn phi giáp T5 PTQ – Long môn phi giáp T6 PTQ – Long môn phi giáp T7 PTQ – Long môn phi giáp T8
3:15 PSGP – Vụ án bí ẩn T4,5 PSGP – Vụ án bí ẩn T6,7 PSGP – Vụ án bí ẩn T8,9 PSGP – Vụ án bí ẩn T10,11 PSGP – Vụ án bí ẩn T12,13 PSGP – Vụ án bí ẩn T14,15 PSGP – Vụ án bí ẩn T16,17
KHUNG GIỜ THỨ 2 21/10/2018 THỨ 3 22/10/2019 THỨ 4 23/10/2019 THỨ 5 24/10/2019 THỨ 6 25/10/2019 THỨ 7 26/10/2019 CHỦ NHẬT 27/10/2019
7:05 PTQ – Tình bạn tri kỷ T5 PTQ – Tình bạn tri kỷ T6 PTQ – Tình bạn tri kỷ T7 PTQ – Tình bạn tri kỷ T8 PTQ – Tình bạn tri kỷ T9 PTQ – Tình bạn tri kỷ T10
8:30 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T25 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T26 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T27 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T28 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T29 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T30 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T31
12:00 PSGP – Vụ án bí ẩn T18,19 PSGP – Vụ án bí ẩn T20,21 PSGP – Vụ án bí ẩn T22,23 (Hết) PHQ – Nỗi lòng mẹ kế P1 T1,2 PHQ – Nỗi lòng mẹ kế P1 T3,4 PHQ – Nỗi lòng mẹ kế P1 T5,6 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P1 T7,8
14:00 PVN – Tình và lý T32 PVN – Tình và lý T33 (Hết) PVN – Chào buổi sáng em yêu T1 PVN – Chào buổi sáng em yêu T2 PVN – Chào buổi sáng em yêu T3 PVN – Chào buổi sáng em yêu T4 PVN – Chào buổi sáng em yêu T5
16:25 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T38 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T39 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T40 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T41 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T42 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T43 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T44
17:30 PTQ – Long môn phi giáp T9 PTQ – Long môn phi giáp T10 PTQ – Long môn phi giáp T11 PTQ – Long môn phi giáp T12 PTQ – Long môn phi giáp T13 PTQ – Long môn phi giáp T14 PTQ – Long môn phi giáp T15
19:47 PTQ – Hiệp khách hành  T7 PTQ – Hiệp khách hành  T8 PTQ – Hiệp khách hành  T9 PTQ – Hiệp khách hành  T10 PTQ – Hiệp khách hành  T11 PTQ – Hiệp khách hành  T12 PTQ – Hiệp khách hành  T13
20:50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T20 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T21 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T22 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T23 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T24 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T25 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T26
21:35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T6 PTQ – Tình bạn tri kỷ T7 PTQ – Tình bạn tri kỷ T8 PTQ – Tình bạn tri kỷ T9 PTQ – Tình bạn tri kỷ T10 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T43 PTQ – Tình bạn tri kỷ T11
22:45 PVN – Tình và lý T32 PVN – Tình và lý T33 (Hết) PVN – Chào buổi sáng em yêu T1 PVN – Chào buổi sáng em yêu T2 PVN – Chào buổi sáng em yêu T3 PVN – Chào buổi sáng em yêu T4 PVN – Chào buổi sáng em yêu T5
0:00 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T25 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T26 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T27 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T28 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T29 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T30 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T31
1:00 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T38 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T39 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T40 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T41 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T42 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T43 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T44
PTQ – Long môn phi giáp T9 PTQ – Long môn phi giáp T10 PTQ – Long môn phi giáp T11 PTQ – Long môn phi giáp T12 PTQ – Long môn phi giáp T13 PTQ – Long môn phi giáp T14 PTQ – Long môn phi giáp T15
3:15 PSGP – Vụ án bí ẩn T18,19 PSGP – Vụ án bí ẩn T20,21 PSGP – Vụ án bí ẩn T22,23 (Hết) PHQ – Nỗi lòng mẹ kế P1 T1,2 PHQ – Nỗi lòng mẹ kế P1 T3,4 PHQ – Nỗi lòng mẹ kế P1 T5,6 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P1 T7,8
KHUNG GIỜ THỨ 2 28/10/2018 THỨ 3 29/10/2019 THỨ 4 30/10/2019 THỨ 5 31/10/2019 THỨ 6 01/11/2019 THỨ 7 02/11/2019 CHỦ NHẬT 03/11/2019
7:05 PTQ – Tình bạn tri kỷ T11 PTQ – Tình bạn tri kỷ T12 PTQ – Tình bạn tri kỷ T13 PTQ – Tình bạn tri kỷ T14 PTQ – Tình bạn tri kỷ T15 PTQ – Tình bạn tri kỷ T16
8:30 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T32 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T33 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T34 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T35 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T36 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T37 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T38
12:00 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P1 T9,10 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P1  T10,11 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P1 T12,13 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P1 T13,14 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P1 T15,16 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P1 T17,18 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P1 T19,20
14:00 PVN – Chào buổi sáng em yêu T6 PVN – Chào buổi sáng em yêu T7 PVN – Chào buổi sáng em yêu T8 PVN – Chào buổi sáng em yêu T9 PVN – Chào buổi sáng em yêu T10 PVN – Chào buổi sáng em yêu T11 PVN – Chào buổi sáng em yêu T12
16:25 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T45 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T46 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T47 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T48 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T49 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T50 (Hết) PTQ – Yêu con gái kẻ thù T1
17:30 PTQ – Long môn phi giáp T16 PTQ – Long môn phi giáp T17 PTQ – Long môn phi giáp T18 PTQ – Long môn phi giáp T19 PTQ – Long môn phi giáp T20 PTQ – Long môn phi giáp T21 PTQ – Long môn phi giáp T22
19:47 PTQ – Hiệp khách hành  T14 PTQ – Hiệp khách hành  T15 PTQ – Hiệp khách hành  T16 PTQ – Hiệp khách hành  T17 PTQ – Hiệp khách hành  T18 PTQ – Hiệp khách hành  T19 PTQ – Hiệp khách hành  T20
20:50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T27 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T28 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T29 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T30 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T31 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T32 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T33
21:35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T12 PTQ – Tình bạn tri kỷ T13 PTQ – Tình bạn tri kỷ T14 PTQ – Tình bạn tri kỷ T15 PTQ – Tình bạn tri kỷ T16 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T44 PTQ – Tình bạn tri kỷ T17
22:45 PVN – Chào buổi sáng em yêu T6 PVN – Chào buổi sáng em yêu T7 PVN – Chào buổi sáng em yêu T8 PVN – Chào buổi sáng em yêu T9 PVN – Chào buổi sáng em yêu T10 PVN – Chào buổi sáng em yêu T11 PVN – Chào buổi sáng em yêu T12
0:00 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T32 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T33 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T34 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T35 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T36 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T37 PHQ – Lời hồi đáp 1988 – T38
1:00 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T45 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T46 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T47 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T48 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T49 PTQ – Tân lộc đỉnh ký T50 (Hết) PTQ – Yêu con gái kẻ thù T1
PTQ – Long môn phi giáp T16 PTQ – Long môn phi giáp T17 PTQ – Long môn phi giáp T18 PTQ – Long môn phi giáp T19 PTQ – Long môn phi giáp T20 PTQ – Long môn phi giáp T21 PTQ – Long môn phi giáp T22
3:15 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P1 T9,10 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P1  T10,11 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P1 T12,13 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P1 T13,14 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P1 T15,16 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P1 T17,18 PHQ- Nỗi lòng mẹ kế P1 T19,20