CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 10/2018

KHUNG GIỜ THỨ 2 01/10/2018 THỨ 3 02/10/2018 THỨ 4 03/10/2018 THỨ 5 04/10/2018 THỨ 6 05/10/2018 THỨ 7 06/10/2018 CHỦ NHẬT 07/10/2018
7:05 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T33 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T34 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T35 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T36 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T37 Lich phim QTang Lich phim QTang
8:30 PNN – Người tình kim cương T19 PNN – Người tình kim cương T20 PNN – Người tình kim cương T21 PNN – Người tình kim cương T22 PNN – Người tình kim cương T23 Lich phim QTang Lich phim QTang
12:00 PTQ Mẫu đơn đình T4,5 PTQ Mẫu đơn đình T6,7 PTQ Mẫu đơn đình T8,9 PTQ Mẫu đơn đình T10,11 PTQ Mẫu đơn đình T12,13 Lich phim QTang Lich phim QTang
14:00 PVN – Góc khuất số phận T26 PVN – Góc khuất số phận T27 PVN – Góc khuất số phận T28 PVN – Góc khuất số phận T29 PVN – Góc khuất số phận T30 (Hết) Lich phim QTang Lich phim QTang
16:25 PTL – Linh hồn đáng yêu T2 PTL – Linh hồn đáng yêu T3 PTL – Linh hồn đáng yêu T4 PTL – Linh hồn đáng yêu T5 PTL – Linh hồn đáng yêu T6 Lich phim QTang Lich phim QTang
17:30 PTQ – Hổ sơn hành T24 PTQ – Hổ sơn hành T25 PTQ – Hổ sơn hành T26 PTQ – Hổ sơn hành T27 PTQ – Hổ sơn hành T28 Lich phim QTang Lich phim QTang
19:47 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T34 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T35 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T36 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T37 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T38 Lich phim QTang Lich phim QTang
20:50 PVN – Thề không gục ngã T16 PVN – Thề không gục ngã T17 PVN – Thề không gục ngã T18 PVN – Thề không gục ngã T19 PVN – Thề không gục ngã T20 Lich phim QTang Lich phim QTang
21:35 PTQ – Hạnh phúc trở về T45 PTQ – Hạnh phúc trở về T46 PTQ – Hạnh phúc trở về T47 PTQ – Hạnh phúc trở về T48 (Hết) PTQ – Thập cửu muội T1 Lich phim QTang Lich phim QTang
22:45 PVN – Góc khuất số phận T26 PVN – Góc khuất số phận T27 PVN – Góc khuất số phận T28 PVN – Góc khuất số phận T29 PVN – Góc khuất số phận T30 (Hết) Lich phim QTang Lich phim QTang
0:00 PNN – Người tình kim cương T19 PNN – Người tình kim cương T20 PNN – Người tình kim cương T21 PNN – Người tình kim cương T22 PNN – Người tình kim cương T23 Lich phim QTang Lich phim QTang
1:00 PTL – Linh hồn đáng yêu T2 PTL – Linh hồn đáng yêu T3 PTL – Linh hồn đáng yêu T4 PTL – Linh hồn đáng yêu T5 PTL – Linh hồn đáng yêu T6 Lich phim QTang Lich phim QTang
PTQ – Hổ sơn hành T24 PTQ – Hổ sơn hành T25 PTQ – Hổ sơn hành T26 PTQ – Hổ sơn hành T27 PTQ – Hổ sơn hành T28 Lich phim QTang Lich phim QTang
3:15 PTQ Mẫu đơn đình T4,5 PTQ Mẫu đơn đình T6,7 PTQ Mẫu đơn đình T8,9 PTQ Mẫu đơn đình T10,11 PTQ Mẫu đơn đình T12,13 Lich phim QTang Lich phim QTang
KHUNG GIỜ THỨ 2 08/10/2018 THỨ 3 09/10/2018 THỨ 4 10/10/2018 THỨ 5 11/10/2018 THỨ 6 12/10/2018 THỨ 7 13/10/2018 CHỦ NHẬT 14/10/2018
7:05 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T38 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T39 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T40 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T41 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T42 (Hết) PTNK – Mặt trời mùa đông T1 PTNK – Mặt trời mùa đông T2
8:30 PNN – Người tình kim cương T24 PNN – Người tình kim cương T25 PNN – Người tình kim cương T26 PNN – Người tình kim cương T27 PNN – Người tình kim cương T28 PNN – Người tình kim cương T29 PNN – Người tình kim cương T30
12:00 PTQ Mẫu đơn đình T14,15 PTQ Mẫu đơn đình T16,17 PTQ Mẫu đơn đình T18,19 PTQ Mẫu đơn đình T20,21 PTQ Mẫu đơn đình T22,23 PTQ Mẫu đơn đình T24,25 PTQ Mẫu đơn đình T26,27
14:00 PVN – Vẫn có em bên đời T1 PVN – Vẫn có em bên đời T2 PVN – Vẫn có em bên đời T3 PVN – Vẫn có em bên đời T4 PVN – Vẫn có em bên đời T5 PVN – Vẫn có em bên đời T6 PVN – Vẫn có em bên đời T7
16:25 PTL – Linh hồn đáng yêu T7 PTL – Linh hồn đáng yêu T8 PTL – Linh hồn đáng yêu T9 PTL – Linh hồn đáng yêu T10 PTL – Linh hồn đáng yêu T11 PTL – Linh hồn đáng yêu T12 PTL – Linh hồn đáng yêu T13
17:30 PTQ – Hổ sơn hành T29 PTQ – Hổ sơn hành T30 PTQ – Hổ sơn hành T31 PTQ – Hổ sơn hành T32 PTQ – Hổ sơn hành T33 PTQ – Hổ sơn hành T34 PTQ – Hổ sơn hành T35 (Hết)
19:47 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T39 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T40 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T41 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T42 (Hết) PTNK – Mặt trời mùa đông T1 PTNK – Mặt trời mùa đông T2 PTNK – Mặt trời mùa đông T3
20:50 PVN – Thề không gục ngã T21 PVN – Thề không gục ngã T22 PVN – Thề không gục ngã T23 PVN – Thề không gục ngã T24 THTT PVN – Thề không gục ngã T25 PVN – Thề không gục ngã T26
21:35 PTQ – Thập cửu muội T2 PTQ – Thập cửu muội T3 PTQ – Thập cửu muội T4 PTQ – Thập cửu muội T5 PTQ – Thập cửu muội T6 PTQ – Thập cửu muội T7 PTQ – Thập cửu muội T8
22:45 PVN – Vẫn có em bên đời T1 PVN – Vẫn có em bên đời T2 PVN – Vẫn có em bên đời T3 PVN – Vẫn có em bên đời T4 PVN – Vẫn có em bên đời T5 PVN – Vẫn có em bên đời T6 PVN – Vẫn có em bên đời T7
0:00 PNN – Người tình kim cương T24 PNN – Người tình kim cương T25 PNN – Người tình kim cương T26 PNN – Người tình kim cương T27 PNN – Người tình kim cương T28 PNN – Người tình kim cương T29 PNN – Người tình kim cương T30
1:00 PTL – Linh hồn đáng yêu T7 PTL – Linh hồn đáng yêu T8 PTL – Linh hồn đáng yêu T9 PTL – Linh hồn đáng yêu T10 PTL – Linh hồn đáng yêu T11 PTL – Linh hồn đáng yêu T12 PTL – Linh hồn đáng yêu T13
PTQ – Hổ sơn hành T29 PTQ – Hổ sơn hành T30 PTQ – Hổ sơn hành T31 PTQ – Hổ sơn hành T32 PTQ – Hổ sơn hành T33 PTQ – Hổ sơn hành T34 PTQ – Hổ sơn hành T35 (Hết)
3:15 PTQ Mẫu đơn đình T14,15 PTQ Mẫu đơn đình T16,17 PTQ Mẫu đơn đình T18,19 PTQ Mẫu đơn đình T20,21 PTQ Mẫu đơn đình T22,23 PTQ Mẫu đơn đình T24,25 PTQ Mẫu đơn đình T26,27
KHUNG GIỜ THỨ 2 15/10/2018 THỨ 3 16/10/2018 THỨ 4 17/10/2018 THỨ 5 18/10/2018 THỨ 6 19/10/2018 THỨ 7 20/10/2018 CHỦ NHẬT 21/10/2018
7:05 PTNK – Mặt trời mùa đông T3 PTNK – Mặt trời mùa đông T4 PTNK – Mặt trời mùa đông T5 PTNK – Mặt trời mùa đông T6 PTNK – Mặt trời mùa đông T7 PTNK – Mặt trời mùa đông T8 PTNK – Mặt trời mùa đông T9
8:30 PNN – Người tình kim cương T31 PNN – Người tình kim cương T32 PNN – Người tình kim cương T33 PNN – Người tình kim cương T34 PNN – Người tình kim cương T35 PNN – Người tình kim cương T36 PNN – Người tình kim cương T37
12:00 PTQ Mẫu đơn đình T28,29 PTQ Mẫu đơn đình T30,31 PTQ Mẫu đơn đình T32,33 PTQ Mẫu đơn đình T34,35 PTQ Mẫu đơn đình T36 (Hết) PAD Trái tim mỹ nhân (P3) T1 Trái tim mỹ nhân (P3) T2,3 Trái tim mỹ nhân (P3) T4,5
14:00 PVN – Vẫn có em bên đời T8 PVN – Vẫn có em bên đời T9 PVN – Vẫn có em bên đời T10 PVN – Vẫn có em bên đời T11 PVN – Vẫn có em bên đời T12 PVN – Vẫn có em bên đời T13 PVN – Vẫn có em bên đời T14
16:25 PTL – Linh hồn đáng yêu T14 PTL – Linh hồn đáng yêu T15 PTL – Linh hồn đáng yêu T16 PTL – Linh hồn đáng yêu T17 PTL – Linh hồn đáng yêu T18 PTL – Linh hồn đáng yêu T19 PTL – Linh hồn đáng yêu T20
17:30 PTQ – Thiên địa tình duyên T1 PTQ – Thiên địa tình duyên T2 PTQ – Thiên địa tình duyên T3 PTQ – Thiên địa tình duyên T4 PTQ – Thiên địa tình duyên T5 PTQ – Thiên địa tình duyên T6 PTQ – Thiên địa tình duyên T7
19:47 PTNK – Mặt trời mùa đông T4 PTNK – Mặt trời mùa đông T5 PTNK – Mặt trời mùa đông T6 PTNK – Mặt trời mùa đông T7 PTNK – Mặt trời mùa đông T8 PTNK – Mặt trời mùa đông T9 PTNK – Mặt trời mùa đông T10
20:50 PVN – Thề không gục ngã T27 PVN – Thề không gục ngã T28 PVN – Thề không gục ngã T29 PVN – Thề không gục ngã T30 THTT PVN – Thề không gục ngã T31 PVN – Thề không gục ngã T32 (Hết)
21:35 PTQ – Thập cửu muội T9 PTQ – Thập cửu muội T10 PTQ – Thập cửu muội T11 PTQ – Thập cửu muội T12 PTQ – Thập cửu muội T13 PTQ – Thập cửu muội T14 PTQ – Thập cửu muội T15
22:45 PVN – Vẫn có em bên đời T8 PVN – Vẫn có em bên đời T9 PVN – Vẫn có em bên đời T10 PVN – Vẫn có em bên đời T11 PVN – Vẫn có em bên đời T12 PVN – Vẫn có em bên đời T13 PVN – Vẫn có em bên đời T14
0:00 PNN – Người tình kim cương T31 PNN – Người tình kim cương T32 PNN – Người tình kim cương T33 PNN – Người tình kim cương T34 PNN – Người tình kim cương T35 PNN – Người tình kim cương T36 PNN – Người tình kim cương T37
1:00 PTL – Linh hồn đáng yêu T14 PTL – Linh hồn đáng yêu T15 PTL – Linh hồn đáng yêu T16 PTL – Linh hồn đáng yêu T17 PTL – Linh hồn đáng yêu T18 PTL – Linh hồn đáng yêu T19 PTL – Linh hồn đáng yêu T20
PTQ – Thiên địa tình duyên T1 PTQ – Thiên địa tình duyên T2 PTQ – Thiên địa tình duyên T3 PTQ – Thiên địa tình duyên T4 PTQ – Thiên địa tình duyên T5 PTQ – Thiên địa tình duyên T6 PTQ – Thiên địa tình duyên T7
3:15 PTQ Mẫu đơn đình T28,29 PTQ Mẫu đơn đình T30,31 PTQ Mẫu đơn đình T32,33 PTQ Mẫu đơn đình T34,35 PTQ Mẫu đơn đình T36 (Hết) PAD Trái tim mỹ nhân (P3) T1 Trái tim mỹ nhân (P3) T2,3 Trái tim mỹ nhân (P3) T4,5
KHUNG GIỜ THỨ 2 22/10/2018 THỨ 3 23/10/2018 THỨ 4 24/10/2018 THỨ 5 25/10/2018 THỨ 6 26/10/2018 THỨ 7 27/10/2018 CHỦ NHẬT 28/10/2018
7:05 PTNK – Mặt trời mùa đông T10 PTNK – Mặt trời mùa đông T11 PTNK – Mặt trời mùa đông T12 PTNK – Mặt trời mùa đông T13 PTNK – Mặt trời mùa đông T14 PTNK – Mặt trời mùa đông T15 PTNK – Mặt trời mùa đông T16
8:30 PNN – Người tình kim cương T38 PNN – Người tình kim cương T39 PNN – Người tình kim cương T40 PNN – Người tình kim cương T41 PNN – Người tình kim cương T42 PNN – Người tình kim cương T43 PNN – Người tình kim cương T44
12:00 Trái tim mỹ nhân (P3) T6,7 Trái tim mỹ nhân (P3) T8,9 Trái tim mỹ nhân (P3) T10,11 Trái tim mỹ nhân (P3) T12,13 Trái tim mỹ nhân (P3) T14,15 Trái tim mỹ nhân (P3) T16,17 Trái tim mỹ nhân (P3) T18,19
14:00 PVN – Huyền thoại về người mẹ T1 PVN – Huyền thoại về người mẹ T2 (Hết) PVN – Chị Dậu T1 PVN – Chị Dậu T2 (Hết) PVN – Vẫn có em bên đời T15 PVN – Vẫn có em bên đời T16 PVN – Vẫn có em bên đời T17
16:25 PTL – Linh hồn đáng yêu T21 PTL – Linh hồn đáng yêu T22 PTL – Linh hồn đáng yêu T23 PTL – Linh hồn đáng yêu T24 PTL – Linh hồn đáng yêu T25 PTL – Linh hồn đáng yêu T26 PTL – Linh hồn đáng yêu T27
17:30 PTQ – Thiên địa tình duyên T8 PTQ – Thiên địa tình duyên T9 PTQ – Thiên địa tình duyên T10 PTQ – Thiên địa tình duyên T11 PTQ – Thiên địa tình duyên T12 PTQ – Thiên địa tình duyên T13 PTQ – Thiên địa tình duyên T14
19:47 PTNK – Mặt trời mùa đông T11 PTNK – Mặt trời mùa đông T12 PTNK – Mặt trời mùa đông T13 PTNK – Mặt trời mùa đông T14 PTNK – Mặt trời mùa đông T15 PTNK – Mặt trời mùa đông T16 PTNK – Mặt trời mùa đông T17
20:50 PVN – Đò dọc T1 PVN – Đò dọc T2 PVN – Đò dọc T3 PVN – Đò dọc T4 PVN – Đò dọc T5 PVN – Đò dọc T6 PVN – Đò dọc T7
21:35 PTQ – Thập cửu muội T16 PTQ – Thập cửu muội T17 PTQ – Thập cửu muội T18 PTQ – Thập cửu muội T19 PTQ – Thập cửu muội T20 PTQ – Thập cửu muội T21 PTQ – Thập cửu muội T22
22:45 PVN – Huyền thoại về người mẹ T1 PVN – Huyền thoại về người mẹ T2 (Hết) PVN – Chị Dậu T1 PVN – Chị Dậu T2 (Hết) PVN – Vẫn có em bên đời T15 PVN – Vẫn có em bên đời T16 PVN – Vẫn có em bên đời T17
0:00 PNN – Người tình kim cương T38 PNN – Người tình kim cương T39 PNN – Người tình kim cương T40 PNN – Người tình kim cương T41 PNN – Người tình kim cương T42 PNN – Người tình kim cương T43 PNN – Người tình kim cương T44
1:00 PTL – Linh hồn đáng yêu T21 PTL – Linh hồn đáng yêu T22 PTL – Linh hồn đáng yêu T23 PTL – Linh hồn đáng yêu T24 PTL – Linh hồn đáng yêu T25 PTL – Linh hồn đáng yêu T26 PTL – Linh hồn đáng yêu T27
PTQ – Thiên địa tình duyên T8 PTQ – Thiên địa tình duyên T9 PTQ – Thiên địa tình duyên T10 PTQ – Thiên địa tình duyên T11 PTQ – Thiên địa tình duyên T12 PTQ – Thiên địa tình duyên T13 PTQ – Thiên địa tình duyên T14
3:15 Trái tim mỹ nhân (P3) T6,7 Trái tim mỹ nhân (P3) T8,9 Trái tim mỹ nhân (P3) T10,11 Trái tim mỹ nhân (P3) T12,13 Trái tim mỹ nhân (P3) T14,15 Trái tim mỹ nhân (P3) T16,17 Trái tim mỹ nhân (P3) T18,19
KHUNG GIỜ THỨ 2 29/10/2018 THỨ 3 30/10/2018 THỨ 4 31/10/2018 THỨ 5 01/11/2018 THỨ 6 02/11/2018 THỨ 7 03/11/2018 CHỦ NHẬT 04/11/2018
7:05 PTNK – Mặt trời mùa đông T17 PTNK – Mặt trời mùa đông T18 PTNK – Mặt trời mùa đông T19 PTNK – Mặt trời mùa đông T20 PTNK – Mặt trời mùa đông T21 PTNK – Mặt trời mùa đông T22 PTNK – Mặt trời mùa đông T23 PTNK – Mặt trời mùa đông T24 PTNK – Mặt trời mùa đông T25
8:30 PNN – Người tình kim cương T45 PNN – Người tình kim cương T46 PNN – Người tình kim cương T47 PNN – Người tình kim cương T48 PNN – Người tình kim cương T49 PNN – Người tình kim cương T50 PNN – Người tình kim cương T51 PNN – Người tình kim cương T52 PNN – Người tình kim cương T53
12:00 Trái tim mỹ nhân (P3) T20,21 Trái tim mỹ nhân (P3) T22,23 Trái tim mỹ nhân (P3) T24,25 Trái tim mỹ nhân (P3) T26,27 Trái tim mỹ nhân (P3) T28,29 Trái tim mỹ nhân (P3) T30,31 Trái tim mỹ nhân (P3) T32,33 Trái tim mỹ nhân (P3) T34,35 Trái tim mỹ nhân (P3) T36,37
14:00 PVN – Vẫn có em bên đời T18 PVN – Vẫn có em bên đời T19 PVN – Vẫn có em bên đời T20 PVN – Vẫn có em bên đời T21 PVN – Vẫn có em bên đời T22 PVN – Vẫn có em bên đời T23 PVN – Vẫn có em bên đời T24 PVN – Vẫn có em bên đời T25 PVN – Vẫn có em bên đời T26
16:25 PTL – Linh hồn đáng yêu T28 PTL – Linh hồn đáng yêu T29 PTL – Linh hồn đáng yêu T30 (Hết) PSGP – Ngược dòng T1 PSGP – Ngược dòng T2 PSGP – Ngược dòng T3 PSGP – Ngược dòng T4 PSGP – Ngược dòng T5 PSGP – Ngược dòng T6
17:30 PTQ – Thiên địa tình duyên T15 PTQ – Thiên địa tình duyên T16 PTQ – Thiên địa tình duyên T17 PTQ – Thiên địa tình duyên T18 PTQ – Thiên địa tình duyên T19 PTQ – Thiên địa tình duyên T20 PTQ – Thiên địa tình duyên T21 PTQ – Thiên địa tình duyên T22 PTQ – Thiên địa tình duyên T23
19:47 PTNK – Mặt trời mùa đông T18 PTNK – Mặt trời mùa đông T19 PTNK – Mặt trời mùa đông T20 PTNK – Mặt trời mùa đông T21 PTNK – Mặt trời mùa đông T22 PTNK – Mặt trời mùa đông T23 PTNK – Mặt trời mùa đông T24 PTNK – Mặt trời mùa đông T25 PTNK – Mặt trời mùa đông T26
20:50 PVN – Đò dọc T8 PVN – Đò dọc T9 PVN – Đò dọc T10 PVN – Đò dọc T11 PVN – Đò dọc T12 PVN – Đò dọc T13 PVN – Đò dọc T14 PVN – Đò dọc T15 PVN – Đò dọc T16
21:35 PTQ – Thập cửu muội T23 PTQ – Thập cửu muội T24 PTQ – Thập cửu muội T25 PTQ – Thập cửu muội T26 PTQ – Thập cửu muội T27 PTQ – Thập cửu muội T28 PTQ – Thập cửu muội T29 PTQ – Thập cửu muội T30
22:45 PVN – Vẫn có em bên đời T18 PVN – Vẫn có em bên đời T19 PVN – Vẫn có em bên đời T20 PVN – Vẫn có em bên đời T21 PVN – Vẫn có em bên đời T22 PVN – Vẫn có em bên đời T23 PVN – Vẫn có em bên đời T24 PVN – Vẫn có em bên đời T25 PVN – Vẫn có em bên đời T26
0:00 PNN – Người tình kim cương T45 PNN – Người tình kim cương T46 PNN – Người tình kim cương T47 PNN – Người tình kim cương T48 PNN – Người tình kim cương T49 PNN – Người tình kim cương T50 PNN – Người tình kim cương T51 PNN – Người tình kim cương T52 PNN – Người tình kim cương T53
1:00 PTL – Linh hồn đáng yêu T28 PTL – Linh hồn đáng yêu T29 PTL – Linh hồn đáng yêu T30 (Hết) PSGP – Ngược dòng T1 PSGP – Ngược dòng T2 PSGP – Ngược dòng T3 PSGP – Ngược dòng T4 PSGP – Ngược dòng T5 PSGP – Ngược dòng T6
PTQ – Thiên địa tình duyên T15 PTQ – Thiên địa tình duyên T16 PTQ – Thiên địa tình duyên T17 PTQ – Thiên địa tình duyên T18 PTQ – Thiên địa tình duyên T19 PTQ – Thiên địa tình duyên T20 PTQ – Thiên địa tình duyên T21 PTQ – Thiên địa tình duyên T22 PTQ – Thiên địa tình duyên T23
3:15 Trái tim mỹ nhân (P3) T20,21 Trái tim mỹ nhân (P3) T22,23 Trái tim mỹ nhân (P3) T24,25 Trái tim mỹ nhân (P3) T26,27 Trái tim mỹ nhân (P3) T28,29 Trái tim mỹ nhân (P3) T30,31 Trái tim mỹ nhân (P3) T32,33 Trái tim mỹ nhân (P3) T34,35 Trái tim mỹ nhân (P3) T36,37