CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 09/2018

KHUNG GIỜ THỨ 2 27/08/2018 THỨ 3 28/08/2018 THỨ 4 29/08/2018 THỨ 5 30/08/2018 THỨ 6 31/08/2018 THỨ 7 01/09/2018 CHỦ NHẬT 02/09/2018
7:05 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T5 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T6
8:30 PTL – Bắt lấy thiên thần T26 PTL – Bắt lấy thiên thần T27
12:00 PTL – Hàng rào tình yêu T21,22 PTL – Hàng rào tình yêu T23,24
14:00 PVN Khúc tương tư T30 (Hết) PVN Hà Nội mùa đông 1946 T1
16:25 PTL Anh là trăng, em là sao T2 PTL Anh là trăng, em là sao T3
17:30 PTQ- Đại binh tiểu tướng T28 PTQ- Đại binh tiểu tướng T29
19:47 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T6 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T7
20:50 PVN – Đặc vụ Macao T22 PVN – Đặc vụ Macao T23
21:35 PTQ – Hạnh phúc trở về T17 PTQ – Hạnh phúc trở về T18
22:45 PVN Sao tháng 8 Phần cuối T2 PVN Tiếng quốc đêm mưa T1
0:00 PTL – Bắt lấy thiên thần T26 PTL – Bắt lấy thiên thần T27
1:00 PTL Anh là trăng, em là sao T2 PTL Anh là trăng, em là sao T3
PTQ- Đại binh tiểu tướng T28 PTQ- Đại binh tiểu tướng T29
3:15 PTL – Hàng rào tình yêu T21,22 PTL – Hàng rào tình yêu T23,24
KHUNG GIỜ THỨ 2 03/09/2018 THỨ 3 04/09/2018 THỨ 4 05/09/2018 THỨ 5 06/09/2018 THỨ 6 07/09/2018 THỨ 7 08/09/2018 CHỦ NHẬT 09/09/2018
7:05 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T7 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T8 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T9 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T10 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T11 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T12 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T13
8:30 PTL – Bắt lấy thiên thần 28 PTL – Bắt lấy thiên thần 29 PTL – Bắt lấy thiên thần 30 PTL – Bắt lấy thiên thần T31 PTL – Bắt lấy thiên thần T32 PTL – Bắt lấy thiên thần T33 PTL – Bắt lấy thiên thần T34
12:00 PTL – Hàng rào tình yêu T25,26 PTL – Hàng rào tình yêu T27,28 (Hết) PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T1,2 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T3,4 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T5,6 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T7,8 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T9,10
14:00 PVN Hà Nội mùa đông 1946 T2(Hết) PVN – Góc khuất số phận T1 PVN – Góc khuất số phận T2 PVN – Góc khuất số phận T3 PVN – Góc khuất số phận T4 PVN – Góc khuất số phận T5 PVN – Góc khuất số phận T6
16:25 PTL Anh là trăng, em là sao T4 PTL Anh là trăng, em là sao T5 PTL Anh là trăng, em là sao T6 PTL Anh là trăng, em là sao T7 PTL Anh là trăng, em là sao T8 PTL Anh là trăng, em là sao T9 PTL Anh là trăng, em là sao T10
17:30 PTQ- Đại binh tiểu tướng T30 PTQ- Đại binh tiểu tướng T31 PTQ- Đại binh tiểu tướng T32 (Hết) PTQ – Hổ sơn hành T1 PTQ – Hổ sơn hành T2 PTQ – Hổ sơn hành T3 PTQ – Hổ sơn hành T4
19:47 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T8 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T9 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T10 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T11 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T12 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T13 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T14
20:50 PVN – Đặc vụ Macao T24 PVN – Đặc vụ Macao T25 PVN – Đặc vụ Macao T26 PVN – Đặc vụ Macao T27 PVN – Đặc vụ Macao T28 PVN – Đặc vụ Macao T29 PVN – Đặc vụ Macao T30
21:35 PTQ – Hạnh phúc trở về T19 PTQ – Hạnh phúc trở về T20 PTQ – Hạnh phúc trở về T21 PTQ – Hạnh phúc trở về T22 PTQ – Hạnh phúc trở về T23 PTQ – Hạnh phúc trở về T24 PTQ – Hạnh phúc trở về T25
22:45 PVN Tiếng quốc đêm mưa T2(Hết) PVN – Góc khuất số phận T1 PVN – Góc khuất số phận T2 PVN – Góc khuất số phận T3 PVN – Góc khuất số phận T4 PVN – Góc khuất số phận T5 PVN – Góc khuất số phận T6
0:00 PTL – Bắt lấy thiên thần 28 PTL – Bắt lấy thiên thần 29 PTL – Bắt lấy thiên thần 30 PTL – Bắt lấy thiên thần T31 PTL – Bắt lấy thiên thần T32 PTL – Bắt lấy thiên thần T33 PTL – Bắt lấy thiên thần T34
1:00 PTL Anh là trăng, em là sao T4 PTL Anh là trăng, em là sao T5 PTL Anh là trăng, em là sao T6 PTL Anh là trăng, em là sao T7 PTL Anh là trăng, em là sao T8 PTL Anh là trăng, em là sao T9 PTL Anh là trăng, em là sao T10
PTQ- Đại binh tiểu tướng T30 PTQ- Đại binh tiểu tướng T31 PTQ- Đại binh tiểu tướng T32 (Hết) PTQ – Hổ sơn hành T1 PTQ – Hổ sơn hành T2 PTQ – Hổ sơn hành T3 PTQ – Hổ sơn hành T4
3:15 PTL – Hàng rào tình yêu T25,26 PTL – Hàng rào tình yêu T27,28 (Hết) PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T1,2 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T3,4 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T5,6 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T7,8 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T9,10
KHUNG GIỜ THỨ 2 10/09/2018 THỨ 3 11/09/2018 THỨ 4 12/09/2018 THỨ 5 13/09/2018 THỨ 6 14/09/2018 THỨ 7 15/09/2018 CHỦ NHẬT 16/09/2018
7:05 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T14 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T15 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T16 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T17 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T18 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T19 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T20
8:30 PTL – Bắt lấy thiên thần T35 (Hết) PNN – Người tình kim cương T1 PNN – Người tình kim cương T2 PNN – Người tình kim cương T3 PNN – Người tình kim cương T4 PNN – Người tình kim cương T5 PNN – Người tình kim cương T6
12:00 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T11,12 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T13,14 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T15,16 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T17,18 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T19,20 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T21,22 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T23,24
14:00 PVN – Góc khuất số phận T7 PVN – Góc khuất số phận T8 PVN – Góc khuất số phận T9 PVN – Góc khuất số phận T10 PVN – Góc khuất số phận T11 PVN – Góc khuất số phận T12 PVN – Góc khuất số phận T13
16:25 PTL Anh là trăng, em là sao T11 PTL Anh là trăng, em là sao T12 PTL Anh là trăng, em là sao T13 PTL Anh là trăng, em là sao T14 PTL Anh là trăng, em là sao T15 PTL Anh là trăng, em là sao T16 PTL Anh là trăng, em là sao T17
17:30 PTQ – Hổ sơn hành T5 PTQ – Hổ sơn hành T6 PTQ – Hổ sơn hành T7 PTQ – Hổ sơn hành T8 PTQ – Hổ sơn hành T9 PTQ – Hổ sơn hành T10 PTQ – Hổ sơn hành T11
19:47 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T15 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T16 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T17 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T18 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T19 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T20 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T21
20:50 PVN – Đặc vụ Macao T31 PVN – Đặc vụ Macao T32 PVN – Đặc vụ Macao T33 PVN – Đặc vụ Macao T34 (Hết) PVN – Thề không gục ngã T1 PVN – Thề không gục ngã T2 PVN – Thề không gục ngã T3
21:35 PTQ – Hạnh phúc trở về T26 PTQ – Hạnh phúc trở về T27 PTQ – Hạnh phúc trở về T28 PTQ – Hạnh phúc trở về T29 PTQ – Hạnh phúc trở về T30 PTQ – Hạnh phúc trở về T31 PTQ – Hạnh phúc trở về T32
22:45 PVN – Góc khuất số phận T7 PVN – Góc khuất số phận T8 PVN – Góc khuất số phận T9 PVN – Góc khuất số phận T10 PVN – Góc khuất số phận T11 PVN – Góc khuất số phận T12 PVN – Góc khuất số phận T13
0:00 PTL – Bắt lấy thiên thần T35 (Hết) PNN – Người tình kim cương T1 PNN – Người tình kim cương T2 PNN – Người tình kim cương T3 PNN – Người tình kim cương T4 PNN – Người tình kim cương T5 PNN – Người tình kim cương T6
1:00 PTL Anh là trăng, em là sao T11 PTL Anh là trăng, em là sao T12 PTL Anh là trăng, em là sao T13 PTL Anh là trăng, em là sao T14 PTL Anh là trăng, em là sao T15 PTL Anh là trăng, em là sao T16 PTL Anh là trăng, em là sao T17
PTQ – Hổ sơn hành T5 PTQ – Hổ sơn hành T6 PTQ – Hổ sơn hành T7 PTQ – Hổ sơn hành T8 PTQ – Hổ sơn hành T9 PTQ – Hổ sơn hành T10 PTQ – Hổ sơn hành T11
3:15 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T11,12 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T13,14 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T15,16 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T17,18 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T19,20 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T21,22 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T23,24
KHUNG GIỜ THỨ 2 17/09/2018 THỨ 3 18/09/2018 THỨ 4 19/09/2018 THỨ 5 20/09/2018 THỨ 6 21/09/2018 THỨ 7 22/09/2018 CHỦ NHẬT 23/09/2018
7:05 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T21 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T22 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T23 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T24 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T25 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T26 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T27
8:30 PNN – Người tình kim cương T7 PNN – Người tình kim cương T8 PNN – Người tình kim cương T9 PNN – Người tình kim cương T10 PNN – Người tình kim cương T11 PNN – Người tình kim cương T12 PNN – Người tình kim cương T13
12:00 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T25,26 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T27,28 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T29,30 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T31,32 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T33,34 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T35,36 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T37,38
14:00 PVN – Góc khuất số phận T14 PVN – Góc khuất số phận T15 PVN – Góc khuất số phận T16 PVN – Góc khuất số phận T17 PVN – Góc khuất số phận T18 PVN – Góc khuất số phận T19 PVN – Góc khuất số phận T20
16:25 PTL Anh là trăng, em là sao T18 PTL Anh là trăng, em là sao T19 PTL Anh là trăng, em là sao T20 PTL Anh là trăng, em là sao T21 PTL Anh là trăng, em là sao T22 PTL Anh là trăng, em là sao T23 PTL Anh là trăng, em là sao T24
17:30 PTQ – Hổ sơn hành T12 PTQ – Hổ sơn hành T13 PTQ – Hổ sơn hành T14 PTQ – Hổ sơn hành T15 PTQ – Hổ sơn hành T16 PTQ – Hổ sơn hành T17 PTQ – Hổ sơn hành T18
19:47 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T22 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T23 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T24 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T25 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T26 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T27 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T28
20:50 PVN – Thề không gục ngã T4 PVN – Thề không gục ngã T5 PVN – Thề không gục ngã T6 PVN – Thề không gục ngã T7 PVN – Thề không gục ngã T8 PVN – Thề không gục ngã T9 PVN – Thề không gục ngã T10
21:35 PTQ – Hạnh phúc trở về T33 PTQ – Hạnh phúc trở về T34 PTQ – Hạnh phúc trở về T35 PTQ – Hạnh phúc trở về T36 PTQ – Hạnh phúc trở về T37 PTQ – Hạnh phúc trở về T38 PTQ – Hạnh phúc trở về T39
22:45 PVN – Góc khuất số phận T14 PVN – Góc khuất số phận T15 PVN – Góc khuất số phận T16 PVN – Góc khuất số phận T17 PVN – Góc khuất số phận T18 PVN – Góc khuất số phận T19 PVN – Góc khuất số phận T20
0:00 PNN – Người tình kim cương T7 PNN – Người tình kim cương T8 PNN – Người tình kim cương T9 PNN – Người tình kim cương T10 PNN – Người tình kim cương T11 PNN – Người tình kim cương T12 PNN – Người tình kim cương T13
1:00 PTL Anh là trăng, em là sao T18 PTL Anh là trăng, em là sao T19 PTL Anh là trăng, em là sao T20 PTL Anh là trăng, em là sao T21 PTL Anh là trăng, em là sao T22 PTL Anh là trăng, em là sao T23 PTL Anh là trăng, em là sao T24
PTQ – Hổ sơn hành T12 PTQ – Hổ sơn hành T13 PTQ – Hổ sơn hành T14 PTQ – Hổ sơn hành T15 PTQ – Hổ sơn hành T16 PTQ – Hổ sơn hành T17 PTQ – Hổ sơn hành T18
3:15 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T25,26 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T27,28 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T29,30 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T31,32 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T33,34 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T35,36 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T37,38
KHUNG GIỜ THỨ 2 24/09/2018 THỨ 3 25/09/2018 THỨ 4 26/09/2018 THỨ 5 27/09/2018 THỨ 6 28/09/2018 THỨ 7 29/09/2018 CHỦ NHẬT 30/09/2018
7:05 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T28 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T29 Lịch phim QT Lịch phim QT PTQ – Hồng tửu và giai nhân T30 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T31 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T32
8:30 PNN – Người tình kim cương T14 PNN – Người tình kim cương T15 Lịch phim QT Lịch phim QT PNN – Người tình kim cương T16 PNN – Người tình kim cương T17 PNN – Người tình kim cương T18
12:00 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T39,40 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T41,42 Lịch phim QT Lịch phim QT PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T43,44 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T45 (Hết) PTQ Mẫu đơn đình T1 PTQ Mẫu đơn đình T2,3
14:00 PVN – Góc khuất số phận T21 PVN – Góc khuất số phận T22 Lịch phim QT Lịch phim QT PVN – Góc khuất số phận T23 PVN – Góc khuất số phận T24 PVN – Góc khuất số phận T25
16:25 PTL Anh là trăng, em là sao T25 PTL Anh là trăng, em là sao T26 Lịch phim QT Lịch phim QT PTL Anh là trăng, em là sao T27 PTL Anh là trăng, em là sao T28(Hết) PTL – Linh hồn đáng yêu T1
17:30 PTQ – Hổ sơn hành T19 PTQ – Hổ sơn hành T20 Lịch phim QT Lịch phim QT PTQ – Hổ sơn hành T21 PTQ – Hổ sơn hành T22 PTQ – Hổ sơn hành T23
19:47 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T29 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T30 Lịch phim QT Lịch phim QT PTQ – Hồng tửu và giai nhân T31 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T32 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T33
20:50 PVN – Thề không gục ngã T11 PVN – Thề không gục ngã T12 Lịch phim QT Lịch phim QT PVN – Thề không gục ngã T13 PVN – Thề không gục ngã T14 PVN – Thề không gục ngã T15
21:35 PTQ – Hạnh phúc trở về T40 PTQ – Hạnh phúc trở về T41 Lịch phim QT Lịch phim QT PTQ – Hạnh phúc trở về T42 PTQ – Hạnh phúc trở về T43 PTQ – Hạnh phúc trở về T44
22:45 PVN – Góc khuất số phận T21 PVN – Góc khuất số phận T22 Lịch phim QT Lịch phim QT PVN – Góc khuất số phận T23 PVN – Góc khuất số phận T24 PVN – Góc khuất số phận T25
0:00 PNN – Người tình kim cương T14 PNN – Người tình kim cương T15 Lịch phim QT Lịch phim QT PNN – Người tình kim cương T16 PNN – Người tình kim cương T17 PNN – Người tình kim cương T18
1:00 PTL Anh là trăng, em là sao T25 PTL Anh là trăng, em là sao T26 Lịch phim QT Lịch phim QT PTL Anh là trăng, em là sao T27 PTL Anh là trăng, em là sao T28(Hết) PTL – Linh hồn đáng yêu T1
PTQ – Hổ sơn hành T19 PTQ – Hổ sơn hành T20 Lịch phim QT Lịch phim QT PTQ – Hổ sơn hành T21 PTQ – Hổ sơn hành T22 PTQ – Hổ sơn hành T23
3:15 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T39,40 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T41,42 Lịch phim QT Lịch phim QT PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T43,44 PSGP – Cảnh sát đặc nhiệm T45 (Hết) PTQ Mẫu đơn đình T1 PTQ Mẫu đơn đình T2,3