LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 02/2020

KHUNG GIỜ THỨ 2 27/01/2020 (M3) THỨ 3 28/01/2020 (M4) THỨ 4 29/01/2020 (M5) THỨ 5 30/01/2020 THỨ 6 31/01/2020 THỨ 7 01/02/2020 CHỦ NHẬT 02/02/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T20 PTQ – Thanh Vân Chí T21 PTQ – Thanh Vân Chí T22 PTQ – Thanh Vân Chí T23 PTQ – Thanh Vân Chí T24 PTQ – Thanh Vân Chí T25 PTQ – Thanh Vân Chí T26
7:05 (PL 21:35) Thần tài thổ địa du xuân T4, Thằng bờm thời hiện đại T3,4
(TC 50 ph)
Thần tài thổ địa du xuân T5, Thằng bờm thời hiện đại T5,6
(TC 50 ph)
Thần tài thổ địa du xuân T6, Thằng bờm thời hiện đại T7,8
(TC 50 ph)
PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T1 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T2
8:35 PTQ – 16 mùa hạ T26 (Hết) PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T1 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T2 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T3 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T4 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T5 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T6
12:00 PVN: Tết ơi xuân à T8; PHQ – Cái giá của tham vọng  T9 PVN: Tết ơi xuân à T9; PHQ: Cái giá của tham vọng T10 PVN: Tết ơi xuân àT10; PHQ: Cái giá của tham vọng T11 PVN: Tết ơi xuân à T11 (Hết); PHQ: Cái giá của tham vọng T12 PVN: Về đất Thăng Long T1; PHQ: Cái giá của tham vọng T13 PVN: Về đất Thăng Long T2; PHQ: Cái giá của tham vọng T14 PVN: Về đất Thăng Long T3; PHQ: Cái giá của tham vọng T15
14:00 PVN – Khi người đàn ông trở lại T25 PVN – Khi người đàn ông trở lại T26 PVN – Khi người đàn ông trở lại T27 PVN – Khi người đàn ông trở lại T28 PVN – Khi người đàn ông trở lại T29 PVN – Khi người đàn ông trở lại T30 PVN – Khi người đàn ông trở lại T31
16:25 PTQ – Hiệp khách hành T24 PTQ – Hiệp khách hành T25 PTQ – Hiệp khách hành T26 PTQ – Hiệp khách hành T27 PTQ – Hiệp khách hành T28 PTQ – Hiệp khách hành T29 PTQ – Hiệp khách hành T30
17:30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T27 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T28 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T29 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T31 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T32 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T33
19:48 PTQ – Thanh Vân Chí T21 PTQ – Thanh Vân Chí T22 PTQ – Thanh Vân Chí T23 PTQ – Thanh Vân Chí T24 PTQ – Thanh Vân Chí T25 PTQ – Thanh Vân Chí T26 PTQ – Thanh Vân Chí T27
20:50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T102 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T103 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T104 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T105 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T106 ĐĐVQ PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T107
21:35 Thần tài thổ địa du xuân T4, Thằng bờm thời hiện đại T3,4
(TC 50 ph)
Thần tài thổ địa du xuân T5, Thằng bờm thời hiện đại T5,6
(TC 50 ph)
Thần tài thổ địa du xuân T6, Thằng bờm thời hiện đại T7,8
(TC 50 ph)
PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T1 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T2 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T3
22:45 (PL 14:00) PVN – Khi người đàn ông trở lại T25 PVN – Khi người đàn ông trở lại T26 PVN – Khi người đàn ông trở lại T27 PVN – Khi người đàn ông trở lại T28 PVN – Khi người đàn ông trở lại T29 PVN – Khi người đàn ông trở lại T30 PVN – Khi người đàn ông trở lại T31
23:30 (PL 8:35) PTQ – 16 mùa hạ T26 (Hết) PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T1 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T2 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T3 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T4 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T5 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T6
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hiệp khách hành T24 PTQ – Hiệp khách hành T25 PTQ – Hiệp khách hành T26 PTQ – Hiệp khách hành T27 PTQ – Hiệp khách hành T28 PTQ – Hiệp khách hành T29 PTQ – Hiệp khách hành T30
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T27 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T28 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T29 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T31 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T32 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T33
2:15 (PL 20:50) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T102 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T103 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T104 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T105 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T106 ĐĐVQ PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T107
3:30 (PL 12:00) PVN: Tết ơi xuân à T8; PHQ – Cái giá của tham vọng  T9 PVN: Tết ơi xuân à T9; PHQ: Cái giá của tham vọng T10 PVN: Tết ơi xuân àT10; PHQ: Cái giá của tham vọng T11 PVN: Tết ơi xuân à T11 (Hết); PHQ: Cái giá của tham vọng T12 PVN: Về đất Thăng Long T1; PHQ: Cái giá của tham vọng T13 PVN: Về đất Thăng Long T2; PHQ: Cái giá của tham vọng T14 PVN: Về đất Thăng Long T3; PHQ: Cái giá của tham vọng T15
KHUNG GIỜ THỨ 2 03/02/2020 THỨ 3 04/02/2020 THỨ 4 05/02/2020 THỨ 5 06/02/2020 THỨ 6 07/02/2020 THỨ 7 08/02/2020 CHỦ NHẬT 09/02/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T27 PTQ – Thanh Vân Chí T28 PTQ – Thanh Vân Chí T29 PTQ – Thanh Vân Chí T30 PTQ – Thanh Vân Chí T31 PTQ – Thanh Vân Chí T32 PTQ – Thanh Vân Chí T33
7:05 (PL 21:35) PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T3 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T4 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T5 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T6 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T7 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T8
8:35 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T7 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T8 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T9 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T10 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T11 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T12 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T13
12:00 PVN: Về đất Thăng Long T4; PHQ: Cái giá của tham vọng T16 PVN: Về đất Thăng Long T5; PHQ: Cái giá của tham vọng T17 PVN: Về đất Thăng Long T6; PHQ: Cái giá của tham vọng T18 PVN: Về đất Thăng Long T7; PHQ: Cái giá của tham vọng T19 PVN: Về đất Thăng Long T8; PHQ: Cái giá của tham vọng T20 PVN: Về đất Thăng Long T9; PHQ: Cái giá của tham vọng T21 PVN: Về đất Thăng Long T10; PHQ: Cái giá của tham vọng T22
14:00 PVN – Khi người đàn ông trở lại T32 PVN – Khi người đàn ông trở lại T33 (Hết) PVN – Tổ quốc tiếng gà trưa T1 PVN – Tổ quốc tiếng gà trưa T2 (Hết) PVN – Thần tài thổ địa du xuân T1 (60ph) PVN – Thần tài thổ địa du xuân T2 (30ph) PVN – Thần tài thổ địa du xuân T3 (30ph)
16:25 PTQ – Hiệp khách hành T31 PTQ – Hiệp khách hành T32 (Hết) PTQ – Phù dao hoàng hậu T1 PTQ – Phù dao hoàng hậu T2 PTQ – Phù dao hoàng hậu T3 PTQ – Phù dao hoàng hậu T4 PTQ – Phù dao hoàng hậu T5
17:30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T34 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T35 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T36 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T37 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T38 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T39 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T40
19:48 PTQ – Thanh Vân Chí T28 PTQ – Thanh Vân Chí T29 PTQ – Thanh Vân Chí T30 PTQ – Thanh Vân Chí T31 PTQ – Thanh Vân Chí T32 PTQ – Thanh Vân Chí T33 PTQ – Thanh Vân Chí T34
20:50 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T108 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T109 (Hết) PVN – Thằng bờm thời hiện đại T1,2,3,4 PVN – Thằng bờm thời hiện đại T5,6,7,8 (Hết) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T1 ĐĐVQ PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T2
21:35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T4 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T5 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T6 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T7 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T8 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T9
22:45 (PL 14:00) PVN – Khi người đàn ông trở lại T32 PVN – Khi người đàn ông trở lại T33 (Hết) PVN – Tổ quốc tiếng gà trưa T1 PVN – Tổ quốc tiếng gà trưa T2 (Hết) PVN – Thần tài thổ địa du xuân T1 (60ph) PVN – Thần tài thổ địa du xuân T2 (30ph) PVN – Thần tài thổ địa du xuân T3 (30ph)
23:30 (PL 8:35) PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T7 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T8 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T9 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T10 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T11 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T12 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T13
0:30 (PL 16:25) PTQ – Hiệp khách hành T31 PTQ – Hiệp khách hành T32 (Hết) PTQ – Phù dao hoàng hậu T1 PTQ – Phù dao hoàng hậu T2 PTQ – Phù dao hoàng hậu T3 PTQ – Phù dao hoàng hậu T4 PTQ – Phù dao hoàng hậu T5
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T34 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T35 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T36 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T37 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T38 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T39 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T40
2:15 (PL 20:50) PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T108 PVN – Những nàng công chúa nổi tiếng T109 (Hết) PVN – Thằng bờm thời hiện đại T1,2,3,4 PVN – Thằng bờm thời hiện đại T5,6,7,8 (Hết) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T1 ĐĐVQ PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T2
3:30 (PL 12:00) PVN: Về đất Thăng Long T4; PHQ: Cái giá của tham vọng T16 PVN: Về đất Thăng Long T5; PHQ: Cái giá của tham vọng T17 PVN: Về đất Thăng Long T6; PHQ: Cái giá của tham vọng T18 PVN: Về đất Thăng Long T7; PHQ: Cái giá của tham vọng T19 PVN: Về đất Thăng Long T8; PHQ: Cái giá của tham vọng T20 PVN: Về đất Thăng Long T9; PHQ: Cái giá của tham vọng T21 PVN: Về đất Thăng Long T10; PHQ: Cái giá của tham vọng T22
KHUNG GIỜ THỨ 2 10/02/2020 THỨ 3 11/02/2020 THỨ 4 12/02/2020 THỨ 5 13/02/2020 THỨ 6 14/02/2020 THỨ 7 15/02/2020 CHỦ NHẬT 16/02/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T34 PTQ – Thanh Vân Chí T35 PTQ – Thanh Vân Chí T36 PTQ – Thanh Vân Chí T37 PTQ – Thanh Vân Chí T38 PTQ – Thanh Vân Chí T39 PTQ – Thanh Vân Chí T40
7:05 (PL 21:35) PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T9 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T10 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T11 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T12 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T13 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T14
8:35 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T14 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T15 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T16 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T17 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T18 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T19 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T20
12:00 PVN: Về đất Thăng Long T5; PHQ: Cái giá của tham vọng T23 PVN: Về đất Thăng Long T6; PHQ: Cái giá của tham vọng T24 PVN: Về đất Thăng Long T7; PHQ: Cái giá của tham vọng T25 PVN: Về đất Thăng Long T8; PHQ: Cái giá của tham vọng T26 PVN: Về đất Thăng Long T9; PHQ: Cái giá của tham vọng T27 PVN: Về đất Thăng Long T10; PHQ: Cái giá của tham vọng T28 PVN: Về đất Thăng Long T11; PHQ: Cái giá của tham vọng T29
14:00 PVN – Thần tài thổ địa du xuân T4 (30ph) PVN – Thần tài thổ địa du xuân T5 (30ph) PVN – Thần tài thổ địa du xuân T6 (30ph) Hết PVN – Tình thù hai mặt T1 PVN – Tình thù hai mặt T2 PVN – Tình thù hai mặt T3 PVN – Tình thù hai mặt T4
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T6 PTQ – Phù dao hoàng hậu T7 PTQ – Phù dao hoàng hậu T8 PTQ – Phù dao hoàng hậu T9 PTQ – Phù dao hoàng hậu T10 PTQ – Phù dao hoàng hậu T11 PTQ – Phù dao hoàng hậu T12
17:30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T41 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T42 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T43 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T44 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T45 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T46 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T47 (Hết)
19:48 PTQ – Thanh Vân Chí T35 PTQ – Thanh Vân Chí T36 PTQ – Thanh Vân Chí T37 PTQ – Thanh Vân Chí T38 PTQ – Thanh Vân Chí T39 PTQ – Thanh Vân Chí T40 PTQ – Thanh Vân Chí T41
20:50 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T3 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T4 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T5 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T6 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T7 ĐĐVQ PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T8
21:35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T10 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T11 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T12 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T13 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T14 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T15
22:45 (PL 14:00) PVN – Thần tài thổ địa du xuân T4 (30ph) PVN – Thần tài thổ địa du xuân T5 (30ph) PVN – Thần tài thổ địa du xuân T6 (30ph) Hết PVN – Tình thù hai mặt T1 PVN – Tình thù hai mặt T2 PVN – Tình thù hai mặt T3 PVN – Tình thù hai mặt T4
23:30 (PL 8:35) PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T14 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T15 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T16 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T17 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T18 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T19 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T20
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T6 PTQ – Phù dao hoàng hậu T7 PTQ – Phù dao hoàng hậu T8 PTQ – Phù dao hoàng hậu T9 PTQ – Phù dao hoàng hậu T10 PTQ – Phù dao hoàng hậu T11 PTQ – Phù dao hoàng hậu T12
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T41 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T42 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T43 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T44 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T45 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T46 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P1, T47 (Hết)
2:15 (PL 20:50) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T3 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T4 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T5 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T6 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T7 ĐĐVQ PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T8
3:30 (PL 12:00) PVN: Về đất Thăng Long T5; PHQ: Cái giá của tham vọng T23 PVN: Về đất Thăng Long T6; PHQ: Cái giá của tham vọng T24 PVN: Về đất Thăng Long T7; PHQ: Cái giá của tham vọng T25 PVN: Về đất Thăng Long T8; PHQ: Cái giá của tham vọng T26 PVN: Về đất Thăng Long T9; PHQ: Cái giá của tham vọng T27 PVN: Về đất Thăng Long T10; PHQ: Cái giá của tham vọng T28 PVN: Về đất Thăng Long T11; PHQ: Cái giá của tham vọng T29
KHUNG GIỜ THỨ 2 17/02/2020 THỨ 3 18/02/2020 THỨ 4 19/02/2020 THỨ 5 20/02/2020 THỨ 6 21/02/2020 THỨ 7 22/02/2020 CHỦ NHẬT 23/02/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T41 PTQ – Thanh Vân Chí T42 PTQ – Thanh Vân Chí T43 PTQ – Thanh Vân Chí T44 PTQ – Thanh Vân Chí T45 PTQ – Thanh Vân Chí T46 PTQ – Thanh Vân Chí T47
7:05 (PL 21:35) PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T15 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T16 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T17 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T18 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T19 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T20
8:35 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T21 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T22 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T23 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T24 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T25 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T26 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T27
12:00 PVN: Về đất Thăng Long T12; PHQ: Cái giá của tham vọng T30 PVN: Về đất Thăng Long T13; PHQ: Cái giá của tham vọng T31 PVN: Về đất Thăng Long T14; PHQ: Cái giá của tham vọng T32 PVN: Về đất Thăng Long T15; PHQ: Cái giá của tham vọng T33 PVN: Về đất Thăng Long T16; PHQ: Cái giá của tham vọng T34 (Hết) PVN: Về đất Thăng Long T17; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T1 PVN: Về đất Thăng Long T18; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T2
14:00 PVN – Tình thù hai mặt T5 PVN – Tình thù hai mặt T6 PVN – Tình thù hai mặt T7 PVN – Tình thù hai mặt T8 PVN – Tình thù hai mặt T9 PVN – Tình thù hai mặt T10 PVN – Tình thù hai mặt T11
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T13 PTQ – Phù dao hoàng hậu T14 PTQ – Phù dao hoàng hậu T15 PTQ – Phù dao hoàng hậu T16 PTQ – Phù dao hoàng hậu T17 PTQ – Phù dao hoàng hậu T18 PTQ – Phù dao hoàng hậu T19
17:30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T1 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T2 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T3 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T4 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T5 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T6 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T7
19:48 PTQ – Thanh Vân Chí T42 PTQ – Thanh Vân Chí T43 PTQ – Thanh Vân Chí T44 PTQ – Thanh Vân Chí T45 PTQ – Thanh Vân Chí T46 PTQ – Thanh Vân Chí T47 PTQ – Thanh Vân Chí T48
20:50 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T9 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T10 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T11 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T12 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T13 ĐĐVQ PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T14
21:35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T16 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T17 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T18 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T19 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T20 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T21
22:45 (PL 14:00) PVN – Tình thù hai mặt T5 PVN – Tình thù hai mặt T6 PVN – Tình thù hai mặt T7 PVN – Tình thù hai mặt T8 PVN – Tình thù hai mặt T9 PVN – Tình thù hai mặt T10 PVN – Tình thù hai mặt T11
23:30 (PL 8:35) PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T21 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T22 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T23 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T24 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T25 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T26 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T27
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T13 PTQ – Phù dao hoàng hậu T14 PTQ – Phù dao hoàng hậu T15 PTQ – Phù dao hoàng hậu T16 PTQ – Phù dao hoàng hậu T17 PTQ – Phù dao hoàng hậu T18 PTQ – Phù dao hoàng hậu T19
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T1 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T2 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T3 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T4 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T5 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T6 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T7
2:15 (PL 20:50) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T9 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T10 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T11 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T12 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T13 ĐĐVQ PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T14
3:30 (PL 12:00) PVN: Về đất Thăng Long T12; PHQ: Cái giá của tham vọng T30 PVN: Về đất Thăng Long T13; PHQ: Cái giá của tham vọng T31 PVN: Về đất Thăng Long T14; PHQ: Cái giá của tham vọng T32 PVN: Về đất Thăng Long T15; PHQ: Cái giá của tham vọng T33 PVN: Về đất Thăng Long T16; PHQ: Cái giá của tham vọng T34 (Hết) PVN: Về đất Thăng Long T17; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T1 PVN: Về đất Thăng Long T18; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T2
KHUNG GIỜ THỨ 2 24/02/2020 THỨ 3 25/02/2020 THỨ 4 26/02/2020 THỨ 5 27/02/2020 THỨ 6 28/02/2020 THỨ 7 29/02/2020 CHỦ NHẬT 01/03/2020
5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T48 PTQ – Thanh Vân Chí T49 PTQ – Thanh Vân Chí T50 PTQ – Thanh Vân Chí T51 PTQ – Thanh Vân Chí T52 PTQ – Thanh Vân Chí T53 PTQ – Thanh Vân Chí T54
7:05 (PL 21:35) PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T21 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T22 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T23 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T24 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T25 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T26
8:35 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T28 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T29 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T30 (Hết) PTQ – Tình bạn tri kỷ T1 PTQ – Tình bạn tri kỷ T2 PTQ – Tình bạn tri kỷ T3 PTQ – Tình bạn tri kỷ T4
12:00 PVN: Về đất Thăng Long T19; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T3 PVN: Về đất Thăng Long T20; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T4 PVN: Về đất Thăng Long T21; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T5 PVN: Về đất Thăng Long T22; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T6 PVN: Về đất Thăng Long T23; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T7 PVN: Về đất Thăng Long T24; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T8 PVN: Về đất Thăng Long T25; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T9
14:00 PVN – Tình thù hai mặt T12 PVN – Tình thù hai mặt T13 PVN – Tình thù hai mặt T14 PVN – Tình thù hai mặt T15 PVN – Tình thù hai mặt T16 PVN – Tình thù hai mặt T17 PVN – Tình thù hai mặt T18
16:25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T20 PTQ – Phù dao hoàng hậu T21 PTQ – Phù dao hoàng hậu T22 PTQ – Phù dao hoàng hậu T23 PTQ – Phù dao hoàng hậu T24 PTQ – Phù dao hoàng hậu T25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T26
17:30 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T8 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T9 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T10 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T11 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T12 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T13 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T14
19:48 PTQ – Thanh Vân Chí T49 PTQ – Thanh Vân Chí T50 PTQ – Thanh Vân Chí T51 PTQ – Thanh Vân Chí T52 PTQ – Thanh Vân Chí T53 PTQ – Thanh Vân Chí T54 PTQ – Thanh Vân Chí T55
20:50 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T15 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T16 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T17 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T18 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T19 ĐĐVQ PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T20
21:35 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T22 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T23 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T24 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T25 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T26 PHQ – Siêu đầu bếp P1 – T27
22:45 (PL 14:00) PVN – Tình thù hai mặt T12 PVN – Tình thù hai mặt T13 PVN – Tình thù hai mặt T14 PVN – Tình thù hai mặt T15 PVN – Tình thù hai mặt T16 PVN – Tình thù hai mặt T17 PVN – Tình thù hai mặt T18
23:30 (PL 8:35) PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T28 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T29 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T30 (Hết) PTQ – Tình bạn tri kỷ T1 PTQ – Tình bạn tri kỷ T2 PTQ – Tình bạn tri kỷ T3 PTQ – Tình bạn tri kỷ T4
0:30 (PL 16:25) PTQ – Phù dao hoàng hậu T20 PTQ – Phù dao hoàng hậu T21 PTQ – Phù dao hoàng hậu T22 PTQ – Phù dao hoàng hậu T23 PTQ – Phù dao hoàng hậu T24 PTQ – Phù dao hoàng hậu T25 PTQ – Phù dao hoàng hậu T26
1:30  (PL17:30) PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T8 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T9 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T10 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T11 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T12 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T13 PTQ – Tam quốc diễn nghĩa P2, T14
2:15 (PL 20:50) PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T15 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T16 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T17 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T18 PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T19 ĐĐVQ PVN – Mẹ hổ dạy con dâu T20
3:30 (PL 12:00) PVN: Về đất Thăng Long T19; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T3 PVN: Về đất Thăng Long T20; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T4 PVN: Về đất Thăng Long T21; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T5 PVN: Về đất Thăng Long T22; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T6 PVN: Về đất Thăng Long T23; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T7 PVN: Về đất Thăng Long T24; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T8 PVN: Về đất Thăng Long T25; PTQ: Nấc thang danh vọng P1 T9