LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 02/2019

KHUNG GIỜ  THỨ 2 28/01/2018 THỨ 3 29/01/2019 THỨ 4 30/01/2019 THỨ 5 31/01/2019 THỨ 6 01/02//2019 THỨ 7 02/02/2019 CHỦ NHẬT 03/02/2019
7:05 PTQ – Tình yêu và thù hận T31 PTQ – Tình yêu và thù hận T32 PTQ – Tình yêu và thù hận T33 PTQ – Tình yêu và thù hận T34 PTQ – Tình yêu và thù hận T35 (Hết) Chương trình hài
8:30 PHQ – Canh bạc hoàng gia T24 PHQ – Canh bạc hoàng gia T25 PHQ – Canh bạc hoàng gia T26 PHQ – Canh bạc hoàng gia T27 PHQ – Canh bạc hoàng gia T28 PHQ – Canh bạc hoàng gia T29 PHQ – Canh bạc hoàng gia T30
12:00 PTL – Nàng dâu hoàng gia T9,10 PTL – Nàng dâu hoàng gia T11,12 PTL – Nàng dâu hoàng gia T13,14 PTL – Nàng dâu hoàng gia T15,16 PTL – Nàng dâu hoàng gia T17,18 PTL – Nàng dâu hoàng gia T19,20 PTL – Nàng dâu hoàng gia T21,22
14:00 PVN – Đặc vụ ở Macao T30 PVN – Đặc vụ ở Macao T31 PVN – Đặc vụ ở Macao T32 PVN – Đặc vụ ở Macao T33 PVN – Đặc vụ ở Macao T34 PVN – Đặc vụ ở Macao T35 (Hết) Phim cơn lốc biển T1
16:25 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T24 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T25 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T26 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T27 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T28 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T29 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T30
17:30 PTQ – Tây du ký T24 PTQ – Tây du ký T25 PTQ – Tây du ký T26 PTQ – Tây du ký T26 PTQ – Tây du ký T27 PTQ – Tây du ký T28 PTQ – Tây du ký T29
19:47 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T35 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T36 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T37 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T38 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T39 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T40 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T41
20:50 Táo quân PVN – Hợp đồng định mệnh T23 PVN – Hợp đồng định mệnh T24 PVN – Hợp đồng định mệnh T25 PVN – Hợp đồng định mệnh T26 ĐĐVQ Chương trình hài và ca nhạc Tết
21:35 PTQ – Tình yêu và thù hận T32 PTQ – Tình yêu và thù hận T33 PTQ – Tình yêu và thù hận T34 PTQ – Tình yêu và thù hận T35 (Hết) Chương trình hài CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T5 Chương trình hài và ca nhạc Tết
22:45 PVN – Đặc vụ ở Macao T30 PVN – Đặc vụ ở Macao T31 PVN – Đặc vụ ở Macao T32 PVN – Đặc vụ ở Macao T33 PVN – Đặc vụ ở Macao T34 PVN – Đặc vụ ở Macao T35 (Hết) PVN Bến vạn hoa T1+T2
0:00 PHQ – Canh bạc hoàng gia T24 PHQ – Canh bạc hoàng gia T25 PHQ – Canh bạc hoàng gia T26 PHQ – Canh bạc hoàng gia T27 PHQ – Canh bạc hoàng gia T28 PHQ – Canh bạc hoàng gia T29 PHQ – Canh bạc hoàng gia T30
1:00 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T24 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T25 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T26 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T27 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T28 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T29 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T30
PTQ – Tây du ký T24 PTQ – Tây du ký T25 PTQ – Tây du ký T26 PTQ – Tây du ký T26 PTQ – Tây du ký T27 PTQ – Tây du ký T28 PTQ – Tây du ký T29
3:15 PTL – Nàng dâu hoàng gia T9,10 PTL – Nàng dâu hoàng gia T11,12 PTL – Nàng dâu hoàng gia T13,14 PTL – Nàng dâu hoàng gia T15,16 PTL – Nàng dâu hoàng gia T17,18 PTL – Nàng dâu hoàng gia T19,20 PTL – Nàng dâu hoàng gia T21,22
KHUNG GIỜ THỨ 2 04/02/2018 THỨ 3 05/02/2019 THỨ 4 06/02/2019 THỨ 5 07/02/2019 THỨ 6 08/02/2019 THỨ 7 09/02/2019 CHỦ NHẬT 10/02/2019
7:05 Chương trình hài Tết Chương trình hài Tết Chương trình hài Tết Chương trình hài Tết Chương trình hài Tết Chương trình hài Tết
8:30 PHQ – Canh bạc hoàng gia T31 PHQ – Canh bạc hoàng gia T32 PHQ – Canh bạc hoàng gia T33 (Hết) PTNK – Mặt trời mùa đông T1 PTNK – Mặt trời mùa đông T2 PTNK – Mặt trời mùa đông T3 PTNK – Mặt trời mùa đông T4
12:00 PTL – Nàng dâu hoàng gia T23,24 PTL – Nàng dâu hoàng gia T25,26 PTL – Nàng dâu hoàng gia T27,28 PTL – Nàng dâu hoàng gia T29,30 PTL – Nàng dâu hoàng gia T31,32 PTL – Nàng dâu hoàng gia T33,34 PTL – Nàng dâu hoàng gia T35,36
14:00 PVN – Cơn lốc biển T2 (Hết) PVN – Thề không gục ngã T1 PVN – Thề không gục ngã T2 PVN – Thề không gục ngã T3 PVN – Thề không gục ngã T4 PVN – Thề không gục ngã T5 PVN – Thề không gục ngã T6
16:25 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T31 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T32 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T33 (Hết) PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T34 (Hết) PTQ – Hạnh phúc trở về T1 PTQ – Hạnh phúc trở về T2 PTQ – Hạnh phúc trở về T3
17:30 PTQ – Tây du ký T31 PTQ – Tây du ký T32 PTQ – Tây du ký T33 PTQ – Tây du ký T34 PTQ – Tây du ký T35 PTQ – Tây du ký T36 PTQ – Tây du ký T37
19:47 THTT PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T42 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T43 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T44 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T45 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T46 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T47
20:50 THTT Chương trình hài và ca nhạc Tết Chương trình hài và ca nhạc Tết Chương trình hài và ca nhạc Tết Chương trình hài và ca nhạc Tết ĐĐVQ Chương trình hài và ca nhạc Tết
21:35 THTT Chương trình hài và ca nhạc Tết Chương trình hài và ca nhạc Tết Chương trình hài và ca nhạc Tết Chương trình hài và ca nhạc Tết CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T6 Chương trình hài và ca nhạc Tết
22:45 THTT PVN – Thề không gục ngã T1 PVN – Thề không gục ngã T2 PVN – Thề không gục ngã T3 PVN – Thề không gục ngã T4 PVN – Thề không gục ngã T5 PVN – Thề không gục ngã T6
0:00 PHQ – Canh bạc hoàng gia T31 PHQ – Canh bạc hoàng gia T32 PHQ – Canh bạc hoàng gia T33 (Hết) PTNK – Mặt trời mùa đông T1 PTNK – Mặt trời mùa đông T2 PTNK – Mặt trời mùa đông T3 PTNK – Mặt trời mùa đông T4
1:00 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T31 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T32 PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T33 (Hết) PTQ – Đẳng cấp quý cô (P2) T34 (Hết) PTQ – Hạnh phúc trở về T1 PTQ – Hạnh phúc trở về T2 PTQ – Hạnh phúc trở về T3
PTQ – Tây du ký T31 PTQ – Tây du ký T32 PTQ – Tây du ký T33 PTQ – Tây du ký T34 PTQ – Tây du ký T35 PTQ – Tây du ký T36 PTQ – Tây du ký T37
3:15 PTL – Nàng dâu hoàng gia T23,24 PTL – Nàng dâu hoàng gia T25,26 PTL – Nàng dâu hoàng gia T27,28 PTL – Nàng dâu hoàng gia T29,30 PTL – Nàng dâu hoàng gia T31,32 PTL – Nàng dâu hoàng gia T33,34 PTL – Nàng dâu hoàng gia T35,36
KHUNG GIỜ THỨ 2 11/02/2018 THỨ 3 12/02/2019 THỨ 4 13/02/2019 THỨ 5 14/02/2019 THỨ 6 15/02/2019 THỨ 7 16/02/2019 CHỦ NHẬT 17/02/2019
7:05 Chương trình hài PHQ – Cú chốt T1 PHQ – Cú chốt T2 PHQ – Cú chốt T3 PHQ – Cú chốt T4 PHQ – Cú chốt T5
8:30 PTNK – Mặt trời mùa đông T5 PTNK – Mặt trời mùa đông T6 PTNK – Mặt trời mùa đông T7 PTNK – Mặt trời mùa đông T8 PTNK – Mặt trời mùa đông T9 PTNK – Mặt trời mùa đông T10 PTNK – Mặt trời mùa đông T11
12:00 PTL – Nàng dâu hoàng gia T37,38 PTL – Nàng dâu hoàng gia T39,40 PTL – Nàng dâu hoàng gia T41,42 PTL – Nàng dâu hoàng gia T43 (Hết) PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T1 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T2,3 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T4,5 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T6,7
14:00 PVN – Thề không gục ngã T7 PVN – Thề không gục ngã T8 PVN – Thề không gục ngã T9 PVN – Thề không gục ngã T10 PVN – Thề không gục ngã T11 PVN – Thề không gục ngã T12 PVN – Thề không gục ngã T13
16:25 PTQ – Hạnh phúc trở về T4 PTQ – Hạnh phúc trở về T5 PTQ – Hạnh phúc trở về T6 PTQ – Hạnh phúc trở về T7 PTQ – Hạnh phúc trở về T8 PTQ – Hạnh phúc trở về T9 PTQ – Hạnh phúc trở về T10
17:30 PTQ – Tây du ký T38 PTQ – Tây du ký T39 PTQ – Tây du ký T40 PTQ – Tây du ký T41 PTQ – Tây du ký T42 PTQ – Tây du ký T43 PTQ – Tây du ký T44
19:47 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T48 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T49 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T50 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T51 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T52 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T53 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T54
20:50 PVN – Hợp đồng định mệnh T27 PVN – Hợp đồng định mệnh T28 PVN – Hợp đồng định mệnh T29 PVN – Hợp đồng định mệnh T30 PVN – Hợp đồng định mệnh T31 ĐĐVQ PVN – Hợp đồng định mệnh T32
21:35 PHQ – Cú chốt T1 PHQ – Cú chốt T2 PHQ – Cú chốt T3 PHQ – Cú chốt T4 PHQ – Cú chốt T5 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T7 PHQ – Cú chốt T6
22:45 PVN – Thề không gục ngã T7 PVN – Thề không gục ngã T8 PVN – Thề không gục ngã T9 PVN – Thề không gục ngã T10 PVN – Thề không gục ngã T11 PVN – Thề không gục ngã T12 PVN – Thề không gục ngã T13
0:00 PTNK – Mặt trời mùa đông T5 PTNK – Mặt trời mùa đông T6 PTNK – Mặt trời mùa đông T7 PTNK – Mặt trời mùa đông T8 PTNK – Mặt trời mùa đông T9 PTNK – Mặt trời mùa đông T10 PTNK – Mặt trời mùa đông T11
1:00 PTQ – Hạnh phúc trở về T4 PTQ – Hạnh phúc trở về T5 PTQ – Hạnh phúc trở về T6 PTQ – Hạnh phúc trở về T7 PTQ – Hạnh phúc trở về T8 PTQ – Hạnh phúc trở về T9 PTQ – Hạnh phúc trở về T10
PTQ – Tây du ký T38 PTQ – Tây du ký T39 PTQ – Tây du ký T40 PTQ – Tây du ký T41 PTQ – Tây du ký T42 PTQ – Tây du ký T43 PTQ – Tây du ký T44
3:15 PTL – Nàng dâu hoàng gia T37,38 PTL – Nàng dâu hoàng gia T39,40 PTL – Nàng dâu hoàng gia T41,42 PTL – Nàng dâu hoàng gia T43 (Hết) PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T1 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T2,3 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T4,5 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T6,7
KHUNG GIỜ THỨ 2 18/02/2018 THỨ 3 19/02/2019 THỨ 4 20/02/2019 THỨ 5 21/02/2019 THỨ 6 22/02/2019 THỨ 7 23/02/2019 CHỦ NHẬT 24/02/2019
7:05 PHQ – Cú chốt T6 PHQ – Cú chốt T7 PHQ – Cú chốt T8 PHQ – Cú chốt T9 PHQ – Cú chốt T10 PHQ – Cú chốt T11
8:30 PTNK – Mặt trời mùa đông T12 PTNK – Mặt trời mùa đông T13 PTNK – Mặt trời mùa đông T14 PTNK – Mặt trời mùa đông T15 PTNK – Mặt trời mùa đông T16 PTNK – Mặt trời mùa đông T17 PTNK – Mặt trời mùa đông T18
12:00 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T8,9 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T10,11 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T12,13 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T14,15 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T16,17 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T18,19 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T20,21
14:00 PVN – Thề không gục ngã T14 PVN – Thề không gục ngã T15 PVN – Thề không gục ngã T16 PVN – Thề không gục ngã T17 PVN – Thề không gục ngã T18 PVN – Thề không gục ngã T19 PVN – Thề không gục ngã T20
16:25 PTQ – Hạnh phúc trở về T11 PTQ – Hạnh phúc trở về T12 PTQ – Hạnh phúc trở về T13 PTQ – Hạnh phúc trở về T14 PTQ – Hạnh phúc trở về T15 PTQ – Hạnh phúc trở về T16 PTQ – Hạnh phúc trở về T17
17:30 PTQ – Tây du ký T45 PTQ – Tây du ký T47 PTQ – Tây du ký T48 (Hết) PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T1 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T2 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T3 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T4
19:47 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T55 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T56 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T57 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T58 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T59 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T60 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T61
20:50 PVN – Hợp đồng định mệnh T33 (Hết) PVN – Tình và lý T1 PVN – Tình và lý T2 PVN – Tình và lý T3 PVN – Tình và lý T4 ĐĐVQ PVN – Tình và lý T5
21:35 PHQ – Cú chốt T7 PHQ – Cú chốt T8 PHQ – Cú chốt T9 PHQ – Cú chốt T10 PHQ – Cú chốt T11 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T8 PHQ – Cú chốt T12
22:45 PVN – Thề không gục ngã T14 PVN – Thề không gục ngã T15 PVN – Thề không gục ngã T16 PVN – Thề không gục ngã T17 PVN – Thề không gục ngã T18 PVN – Thề không gục ngã T19 PVN – Thề không gục ngã T20
0:00 PTNK – Mặt trời mùa đông T12 PTNK – Mặt trời mùa đông T13 PTNK – Mặt trời mùa đông T14 PTNK – Mặt trời mùa đông T15 PTNK – Mặt trời mùa đông T16 PTNK – Mặt trời mùa đông T17 PTNK – Mặt trời mùa đông T18
1:00 PTQ – Hạnh phúc trở về T11 PTQ – Hạnh phúc trở về T12 PTQ – Hạnh phúc trở về T13 PTQ – Hạnh phúc trở về T14 PTQ – Hạnh phúc trở về T15 PTQ – Hạnh phúc trở về T16 PTQ – Hạnh phúc trở về T17
PTQ – Tây du ký T45 PTQ – Tây du ký T47 PTQ – Tây du ký T48 (Hết) PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T1 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T2 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T3 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T4
3:15 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T8,9 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T10,11 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T12,13 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T14,15 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T16,17 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T18,19 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T20,21
KHUNG GIỜ THỨ 2 25/02/2018 THỨ 3 26/02/2019 THỨ 4 27/02/2019 THỨ 5 28/02/2019 THỨ 6 01/03/2019 THỨ 7 02/03/2019 CHỦ NHẬT 03/03/2019
7:05 PHQ – Cú chốt T12 PHQ – Cú chốt T13 PHQ – Cú chốt T14 PHQ – Cú chốt T15 PHQ – Cú chốt T16 PHQ – Cú chốt T17
8:30 PTNK – Mặt trời mùa đông T19 PTNK – Mặt trời mùa đông T20 PTNK – Mặt trời mùa đông T21 PTNK – Mặt trời mùa đông T22 PTNK – Mặt trời mùa đông T23 PTNK – Mặt trời mùa đông T24 PTNK – Mặt trời mùa đông T24
12:00 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T22,23 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T24,25 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T26,27 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T28,29 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T30,31 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T32,33 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T34,35
14:00 PVN – Thề không gục ngã T21 PVN – Thề không gục ngã T22 PVN – Thề không gục ngã T23 PVN – Thề không gục ngã T24 PVN – Thề không gục ngã T25 PVN – Thề không gục ngã T26 PVN – Thề không gục ngã T27
16:25 PTQ – Hạnh phúc trở về T18 PTQ – Hạnh phúc trở về T19 PTQ – Hạnh phúc trở về T20 PTQ – Hạnh phúc trở về T21 PTQ – Hạnh phúc trở về T22 PTQ – Hạnh phúc trở về T23 PTQ – Hạnh phúc trở về T24
17:30 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T5 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T6 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T7 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T8 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T9 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T10 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T11
19:47 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T62 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T63 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T64 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T65 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T66 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T67 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T68
20:50 PVN – Tình và lý T6 PVN – Tình và lý T7 PVN – Tình và lý T8 PVN – Tình và lý T9 PVN – Tình và lý T10 ĐĐVQ PVN – Tình và lý T11
21:35 PHQ – Cú chốt T13 PHQ – Cú chốt T14 PHQ – Cú chốt T15 PHQ – Cú chốt T16 PHQ – Cú chốt T17 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T9 PHQ – Cú chốt T18
22:45 PVN – Thề không gục ngã T21 PVN – Thề không gục ngã T22 PVN – Thề không gục ngã T23 PVN – Thề không gục ngã T24 PVN – Thề không gục ngã T25 PVN – Thề không gục ngã T26 PVN – Thề không gục ngã T27
0:00 PTNK – Mặt trời mùa đông T19 PTNK – Mặt trời mùa đông T20 PTNK – Mặt trời mùa đông T21 PTNK – Mặt trời mùa đông T22 PTNK – Mặt trời mùa đông T23 PTNK – Mặt trời mùa đông T24 PTNK – Mặt trời mùa đông T24
1:00 PTQ – Hạnh phúc trở về T18 PTQ – Hạnh phúc trở về T19 PTQ – Hạnh phúc trở về T20 PTQ – Hạnh phúc trở về T21 PTQ – Hạnh phúc trở về T22 PTQ – Hạnh phúc trở về T23 PTQ – Hạnh phúc trở về T24
PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T4 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T5 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T6 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T7 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T8 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T9 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T11
3:15 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T22,23 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T24,25 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T26,27 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T28,29 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T30,31 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T32,33 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T34,35