Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017

(THTG) Đêm 25/3, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang (Tỉnh Đoàn) phối hợp với Sở Công thương, Sở Giáo dục- Đào tạo, Công ty Điện lực Tiền Giang tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 thu hút gần 200 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia.

1

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 tại Việt Nam diễn ra với thông điệp “Tắt đèn – Bật tương lai”. Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, tại Tiền Giang đã diễn ra nhiều hoạt động như: tổ chức treo băng rôn, treo pano tuyên truyền; tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch;… Ông Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang cho biết thêm: Từ năm 2011 đến năm 2016, trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất, tỉnh Tiền Giang đã tiết kiệm được  khoảng 50.165 kWh.

Tuy nhiên hiệu quả lâu dài vẫn là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm cho mọi tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chống biến đổi khí hậu.

Thu Thủy