Lễ ký kết quy trình Hợp tác thu thuế

(THTG) Ngày 27/3, Vietcombank chi nhánh Tiền Giang tổ chức lễ ký kết quy trình Hợp tác thu thuế giữa Kho bạc Nhà nước Cái Bè, Chi cục thuế Cái Bè và Vietcombank Tiền Giang.

1

Ảnh: Việt Bình

Theo ký kết, Kho bạc Nhà nước huyện Cái Bè, Chi cục Thuế huyện Cái Bè và Vietcombank Tiền Giang có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng theo các văn bản Quy phạm pháp luật hướng dẫn về công tác tổ chức thu, quản lý, phối hợp thu nộp ngân sách Nhà nước hiện hành. Tổ chức thực hiện kết nối và trao đổi thông tin, dữ liệu để phối hợp triển khai thực hiện thu ngân sách Nhà nước qua Vietcombank Tiền Giang và các phòng giao dịch của Vietcombank Tiền Giang, thực hiện đúng các điều khoản đã được quy định tại thỏa thuận liên tịch và Quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách Nhà nước, trên cơ sở đó các bên chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp, người nộp thuế theo hình thức mới. Đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ theo đúng quy trình, phối hợp xử lý các vấn đề sai sót phát sinh liên quan đến vấn đề nộp, thu ngân sách Nhà nước.

Đây là một trong những hoạt động nhằm mở rộng hình thức thu nộp ngân sách Nhà nước, tăng quy mô và ủy nhiệm thu qua ngân hàng, tăng cường thanh toán không qua tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ công tác thu, nộp ngân sách Nhà nước và các khoản thu khác của cơ quan thuế, tạo điều kiện cho việc xác định số nợ thuế, phí, lệ phí nhanh chóng, chính xác.

MinhToàn