Lễ giải ngân gói thưởng dự án Cải thiện vệ sinh cộng đồng CHOBA.

( THTG) Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP Mỹ Tho phối hợp Ban quản  lý dự án Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa vào kết quả đầu ra gọi tắt là CHOBA vừa tổ chức lễ giải ngân gói thưởng dự án cho các hộ hưởng lợi xây nhà vệ sinh tự hoại trên địa bàn xã.

Có 17/50 hộ được hưởng lợi từ việc xây dựng nhà vệ sinh tự hoại thuộc dự án CHOBA trên địa bàn xã Tân Mỹ Chánh, với mức hưởng lợi đối với mỗi hộ gia đình là 560.000 đồng. Đây là lần giải ngân đầu tiên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói chung, xã Tân Mỹ Chánh nói riêng trong việc triển khai thực hiện dự án CHOBA. Đặc biệt điểm mới là cấp phiếu thưởng thay trao tiền mặt cho các hộ gia đình.

1

CHOBA là dự án do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ với mục đích cải thiện vệ sinh môi trường, giảm các bệnh lây nhiễm qua các nguồn nước, thay đổi thói quen hành vi vệ sinh, hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và vòi nước rửa tay bằng xà phòng của người dân nghèo tại 8 tỉnh: Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Tỉnh, Hải Dương và Ninh Bình. Riêng tỉnh Tiền Giang đến nay có 83 xã của 11 huyện, thị, thành được hưởng lợi từ dự án.

 TRỌNG HIẾU