Lấy ý kiến về phát triển 3 vùng kinh tế – đô thị tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020

(THTG) Chiều ngày 2/3, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp lấy ý kiến về phát triển 3 vùng kinh tế – đô thị tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang. Tham dự cuộc họp có ông Lê Văn Nghĩa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

1

Ảnh: Đoàn Vũ

Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó có định hướng quan trọng là “Tập trung xác định thế mạnh kinh tế đặc thù của từng vùng trong tỉnh theo cụm liên kết huyện, thành phố, thị xã để phát huy tiềm năng kinh tế và nguồn nhân lực sẵn có, tạo thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển mỗi vùng trong tỉnh, bao gồm: Vùng kinh tế – đô thị trung tâm; Vùng kinh tế – đô thị phía Đông; Vùng kinh tế- Đô thị phía Tây”.

Tại buổi họp, sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày những quan điểm, mục tiêu phát triển, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển 3 vùng, các đại biểu đã có nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề như: tên Nghị quyết, cấu trúc, thuật ngữ dùng trong Nghị quyết, giải pháp liên kết vùng, căn cứ và tính khả thi các chỉ tiêu phát triển cụ thể như: giá trị sản xuất, dân số, giá trị tăng thêm, thu hút vốn đầu tư, thu ngân sách, tỷ lệ đô thị hóa và tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh cũng như của từng vùng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến về giải pháp để phát triển kinh tế đô thị của 3 vùng.

Phát biểu tại  buổi họp, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho rằng, nên thay đổi theo hướng 1, Nghị quyết bao hàm cả 3 vùng, tuy nhiên các sở, ngành cần tính toán xây dựng cấu trúc phù hợp, những giải pháp chính, nhiệm vụ trọng tâm  nhằm phát huy thế mạnh của từng vùng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Thùy Trang