Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định về chính sách thu hút nhân tài

Chính phủ đang lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nhằm thu hút, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

 

 Ảnh minh họa. (Nguồn: KS)

Theo dự thảo Nghị định, chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ là để tạo nguồn cán bộ cho các cơ quan, tổ chức sau: cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; lực lượng vũ trang.

Dự thảo Nghị định hướng tới những sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ở các cơ sở đào tạo đại học trong nước hoặc cơ sở đào tạo đại học có uy tín ở nước ngoài được các tạp chí thế giới công bố hàng năm; những người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y dược đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong nước hoặc ở nước ngoài.

Về tiêu chuẩn của đối tượng áp dụng chính sách, ngoài các quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Điều 22 Luật Viên chức năm 2010, Điều 12 Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và Điều 21 Luật Công an nhân dân, những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ muốn được tuyển dụng phải có đủ các tiêu chuẩn khác. Cụ thể, đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc phải dưới 25 tuổi; đạt giải ba cá nhân trở lên trong kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế bậc Trung học phổ thông thuộc các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lí, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý).

Đối với cán bộ khoa học trẻ phải dưới 28 tuổi đối với người có trình độ thạc sĩ và dưới 32 tuổi đối với người có trình độ tiến sĩ; tốt nghiệp đại học từ loại giỏi trở lên; đạt giải ba cá nhân trở lên trong kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế bậc Trung học phổ thông thuộc các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lí, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý).

Đối với bác sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y dược thì qui định về tuổi đời được cộng thêm 03 năm.

Theo Dự thảo Nghị định, sau thời hạn 03 năm kể từ khi được tuyển dụng, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng có trách nhiệm đánh giá kết quả công tác để làm căn cứ tiếp tục thực hiện chính sách theo quy định. Trường hợp sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi được thu hút không đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng đưa ra khỏi diện hưởng chính sách và thực hiện chính sách như đối với các đối tượng tuyển dụng khác theo quy định của pháp luật, nhưng không phải bồi hoàn các khoản chi phí đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi khác đã được hưởng sau khi được tuyển chọn.

Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp nhà nước vận dụng quy đinh chính sách thu hút đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại doanh nghiệp theo nguyên tắc gắn kết quả làm việc của người được thu hút với hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Dự thảo Nghị định này được lấy ý kiến đến ngày 21/7/2015./.

Nguồn ĐCSVN