Lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

(THTG)  Ngày 15/9, Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị  có đông đảo cán bộ hưu trí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ.

1

Ảnh: Trần Liêm

Ông Trần Thế Ngọc thông tin với đại biểu về công tác chuẩn bị văn kiện của tỉnh. Đến nay đã qua 6 lần chỉnh sửa và đã thông qua BCH tỉnh ủy, lấy ý kiến các Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ cấp huyện và tương đương. Đặc biệt là báo cáo với BCH trung ương Đảng, Bộ Chính trị đánh giá cao văn kiện của tỉnh, đủ điều kiện đi vào đại hội. Bộ Chính trị đóng góp 7 vấn đề cho văn kiện của  tỉnh. Trong đó xác định chủ đề đại hội là làm thế nào tăng cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.

Từ chủ đề đại hội sẽ đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế, giải pháp, mục tiêu, phương hướng cho văn kiện. Các ý kiến đóng góp đã có những góc nhìn sâu sắc cho định hướng phát triển tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020: Phát triển nông nghiệp chưa ngang tầm lợi thế, phát triển công nghiệp dù sớm ở khu vực nhưng đến nay còn manh mún nhỏ lẻ, ô nhiễm môi trường; kết cấu hạ tầng không đồng bộ; nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.
Vấn đề phát triển bền vững được ông Huỳnh Văn Niềm, nguyên Bí thư tỉnh ủy lưu ý để đưa vào nội dung văn kiện, đó là biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới được đại biểu quan tâm, cần tạo sự chuyển biến trong Đảng, sự đồng thuận cao của nhân dân. Cần tháo gỡ những yếu tố dẫn đến khiếu kiện khiếu nại kéo dài.

Ông Trần Văn Mai, nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh ủy chia sẻ kinh nghiệm thành công về xác định các vùng kinh tế trọng điểm và mỗi vùng kinh tế  cần có ban chỉ đạo thực hiện. Xác định nhiệm vụ này đã mang lại thành công của tỉnh trong thời gian qua. Vì vậy văn kiện phải kế thừa xác định quan điểm chỉ đạo thực hiện.

Ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh uỷ ghi nhận những ý kiến quí báu của các đại biểu. Việc lấy ý kiến cho dự thảo văn kiện rất quan trọng, nhất là đội ngũ cán bộ hưu trí của tỉnh.  Qua đó thể hiện tính dân chủ cao và tập hợp được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân đối với những vấn đề phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới 5 năm 2015- 2020.

Thanh Thảo