Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(THTG) Ngày 28/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang về Dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

1

Ảnh: Minh Trí

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực từ ngày 1/1/2010. Sau 6 năm triển khai thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật cũng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung. Dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sửa đổi gồm 9 chương, 78 điều quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án.

Tại hội nghị, đại biểu cơ bản thống nhất với Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã được sửa đổi theo hướng toàn diện, bổ sung phạm vi trách nhiệm bồi thường, quy định thêm một số thiệt hại được bồi thường, quy định cụ thể và rõ ràng hơn về trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường, kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả nhằm tăng trách nhiệm hoàn trả và trách nhiệm kỷ luật đối với người thi hành công vụ. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cho rằng, còn một số nội dung chưa phù hợp thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh. Ở phạm vi điều chỉnh cần thay cụm từ cá nhân, tổ chức bị thiệt hại bằng cụm từ người bị thiệt hại cho đầy đủ, cụ thể hơn; xem xét điều chỉnh thời gian xác minh thiệt hại và quy định rõ việc chứng minh thiệt hại là do cá nhân phối hợp cơ quan Nhà nước thực hiện để đảm bảo tính khả thi; xem xét điều chỉnh mức bồi thường thiệt hại cho hợp lý; bỏ cụm từ người bị thiệt hại không vi phạm hành vi vi phạm pháp luật cho phù hợp quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi cao nhất của người bị thiệt hại. Đặc biệt, ở Điều 62, cần nghiên cứu bỏ cụm từ người thi hành cộng vụ gây thiệt hại có trách nhiệm hoàn trả ngân sách Nhà nước 1 phần hoặc toàn bộ số tiền Nhà nước bồi thường cho người bị thiệt hại bằng cụm từ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại vì tiền bồi thường thiệt hại do ngân sách chi trả là tiền của dân và quy định này rất dễ phát sinh tiêu cực./.

Khánh Hồng