Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật căn cước công dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

(THTG) Chiều ngày 27/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp của đại diện các sở, ngành liên quan đối với dự thảo Luật căn cước công dân.

Dự thảo Luật Căn cước công dân có 7 chương 42 điều. Luật quy định về căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hầu hết các đại biểu đều tán thành việc cần thiết ban hành Luật căn cước công dân. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng nên giao cho công an huyện, thành, thị đăng ký quản lý dữ liệu về dân cư để quản lý chặt chẽ. Bên cạnh đó những vấn đề kết hôn, ly hôn, khai tử chưa thấy đề cập, nên bổ sung đưa vào dữ liệu dân cư của Luật. Cần thu thập thông tin nhóm máu để bắt buộc đưa vào thẻ căn cước; đề nghị bỏ nội dung nguyên quán trong thẻ căn cước và bỏ việc cấp thẻ cho người dưới 14 tuổi vì không cần thiết trong thực tế.

0

Ngoài ra các đại biểu còn đóng góp thêm 1 số ý kiến trong việc điều chỉnh tên gọi, thuật ngữ, từ ngữ tại một số chương điều của dự thảo luật.

Trước đó, ngày 26/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang cũng tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến đối với dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) gồm 11 Chương, 91 Điều. Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến xoay quanh các nội dung cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực; về nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án quân sự; về ngạch Thẩm phán; về tiêu chuẩn, điều kiện, cơ chế, thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán; về quản lý hội thẩm nhân dân… Qua đó, đề xuất, bổ sung những điểm mới để kịp thời điều chỉnh.

Dự án Luật Tổ chức Tòa án  nhân dân (sửa đổi) sẽ được  Quốc hội xem xét thông qua vào kỳ  họp thứ VIII, Quốc hội khóa XIII, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2014.
3

Cũng trong ngày 26/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang còn tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến đối với dự án Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).

Dự thảo Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân gồm 7 Chương, 13 Mục, 101 Điều. Các đại biểu tham quan tâm đóng góp ý kiến về chức năng, nhiệm vụ của VKSND; và tổ chức bộ máy nhân sự của VKSND; đổi mới mô hình VKSND cấp huyện; vai trò của Ủy ban kiểm sát; nhiệm kỳ của kiểm sát viên… Qua đó, đề xuất bổ sung những quy định mới để kịp thời điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn mà chưa được Luật hiện hành quy định hoặc quy định chưa cụ thể.

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tổng hợp gửi đến cơ quan soạn thảo nghiên cứu xem xét chỉnh sửa cho phù hợp.

Nhóm phóng viên thời sự