Lãnh đạo tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

(THTG) Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9, sáng 29/8, đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Đoàn do ông Trần Thế Ngọc, UVTW Đảng- Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

1

Trong không khí trang nghiêm, trước lễ đài, các đại biểu đã đặt tràng hoa, thắp hương, mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong xây dựng và Bảo vệ Tổ Quốc

2

Cách đây 69 năm, nhân dân Việt Nam từ chỗ chịu xích xiềng nô lệ dưới ách thống trị của phong kiến, thực dân dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam đã vùng lên nắm lấy chính quyền giành quyền độc lập, làm chủ đất nước, mở ra trang sử mới vẻ vang cho dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; triệu triệu lớp người đã không tiếc máu xương, đấu tranh anh dũng và hy sinh để đất nước được độc lập và hai tiếng Việt Nam tỏa sáng trên trường quốc tế như ngày nay.

Ngay sau đó, các đại biểu đã đến thắp hương từng phần mộ liệt sĩ, nguyện với lòng sẽ sống chiến đấu, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các bậc anh hùng liệt sĩ. 

Kim Nữ