Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang viếng, đặt tràng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ .

      (THTG) Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, ngày 31/8, Đoàn cán bộ quân dân chính đảng tỉnh Tiền Giang do ông Trần Thế Ngọc, UV BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến viếng, đặt tràng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

      Tại đây, các vị đại biểu đã ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, trong đó khắc họa đậm nét qua Cách mạng mùa thu Tháng Tám năm 1945 và Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Từ đó đến nay, toàn đảng, toàn quân và  toàn dân ta đã thực hiện được ước vọng độc lập, tự do, đã giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

      Ngay sau đó, các vị đại biểu đã dành một phút mặc niệm, và thắp hương trên từng ngôi mộ để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dành độc lập tự do cho dân tộc, góp phần khẳng định chân lý mà Bác Hồ đã dạy là Không có gì quý hơn độc lập tự do.