Lãnh đạo Quốc hội gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III

Chiều ngày 9/8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã gặp các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam lần thứ III.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III – Ảnh: Minh Châu

Chúc mừng những thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 các cấp Hội Phụ nữ và hội viên, phụ nữ cả nước đã đạt được mà các tập thể, cá nhân về dự Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III là những đại diện tiêu biểu nhất, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, đây chính là những minh chứng cụ thể, sinh động thể hiện sự phát triển lớn mạnh của phong trào thi đua ở mọi thành phần, đối tượng, mọi vùng miền, địa phương, đơn vị.

Khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và đã có nhiều chính sách cụ thể để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành; chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em; tạo điều kiện để chị em thực hiện tốt thiên chức của người mẹ, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lưu ý hiện nay công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vẫn còn hạn chế nhất là với đối tượng phụ nữ người dân tộc thiểu số, phụ nữ nông thôn, sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái, mặt trái của hôn nhân có yếu tố nước ngoài chưa có chiều hướng giảm. Phụ nữ còn chịu nhiều thiệt thòi, cần được sẻ chia, hỗ trợ nhiều hơn, tạo điều kiện để học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn Hội LHPN Việt Nam và hội viên, phụ nữ cả nước tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Phong trào thi đua yêu nước phải đa dạng, thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ; chú trọng biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến ngay từ cấp cơ sở, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng để mỗi chị em là một bông hoa đẹp, đầy hương sắc của phụ nữ Việt Nam.

Nguồn ĐCSVN