Làng nghề truyền thống của huyện Châu Thành gặp nhiều khó khăn

(THTG) Huyện Châu Thành có 04 làng nghề truyền thống gồm: làng nghề truyền thống thủ công mỹ nghệ xã Tân Lý Tây, làng nghề Bàng Buông xã Tân Lý Đông và Thân Cửu Nghĩa, làng nghề truyền thống dệt chiếu ở xã Long Định, với trên 920 lao động tham gia hoạt động tại các làng nghề.

vlcsnap-2023-08-08-15h55m38s420.png

vlcsnap-2023-08-08-15h55m54s456.png

Các làng nghề tại huyện Châu Thành hoạt động nhỏ lẻ, manh mún, phát triển không tương xứng với tiềm năng của địa phương.

Các làng nghề của huyện có quy mô nhỏ bé, hầu hết các cơ sở sản xuất có vốn ít, trang thiết bị, công nghệ lạc hậu nên chất lượng sản phẩm làm ra chưa cao, chưa có nhiều sản phẩm hàng hoá mới, đa dạng đáp ứng nhu cầu thị trường. Không có nguồn nguyên liệu tại chỗ, việc sản xuất còn manh mún, chưa tạo ra tính chuyên môn hoá để thúc đẩy sản xuất phát triển. Lao động trong các làng nghề chủ yếu là lao động thủ công, chưa được đào tạo kỹ thuật cơ bản nên quá trình sản xuất theo cơ chế thị trường gặp nhiều lúng túng. Thị trường tiêu thụ sản phẩm có nhiều khó khăn do không trực tiếp xuất khẩu được sản phẩm mà phải qua khâu trung gian, mặt khác còn phải chịu sự cạnh tranh của những mặt hàng cùng loại được sản xuất từ các địa phương khác và sản xuất bằng công nghệ tiên tiến

Vì những hạn chế đó mà doanh thu của các làng nghề và thu nhập lao động nghề truyền thống của huyện trong thời gian qua còn thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến khó duy trì và phát triển các làng nghề tương xứng với tiềm năng của địa phương./.

Tin và ảnh: Ngọc Yên