Lặng lẽ thu vàng nước Nga

       Những con đường, những hàng cây, mặt hồ trở nên tĩnh lặng hơn trong mùa thu, lặng im để lắng nghe từng tiếng lá thu rơi lặng lẽ.

Những con đường ở Pavlosk, Saint Petersburg.
Nhà thờ thánh Isak.
Pushkin, Saint Petersburg.