Lãi suất cho vay tối thiểu năm 2014 của Quỹ ĐTPT tỉnh là 8,4%/năm

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND về mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2014 của Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT) tỉnh Tiền Giang.

Ảnh minh họa. Ảnh: Vân Anh
Ảnh minh họa. Ảnh: Vân Anh

     Theo đó, Quỹ ĐTPT Tiền Giang quyết định mức lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể thuộc lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo quy định tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP và Nghị định 37/2013/NĐ-CP, nhưng không được thấp hơn mức cho vay tối thiểu là 8,4%/năm.

Trường hợp UBND tỉnh chỉ định cho vay các dự án khác hoặc quyết định cho vay các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo quy định tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP và Nghị định 37/2013/NĐ-CP với lãi suất thấp hơn mức cho vay tối thiểu là 8,4%/năm, UBND tỉnh xem xét quyết định việc cấp bù phần chênh lệch giữa mức cho vay tối thiểu của Quỹ ĐTPT và lãi suất chỉ định cho vay đối với dự án đó.

Thời gian áp dụng mức cho vay tối thiểu là 8,4%/năm kể từ ngày 1-1-2014. Đối với các dự án đầu tư vay vốn đã ký kết hợp đồng tín dụng trước ngày 1-1-2014 thì tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay theo hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Nguồn Tiền Giang