Lai Châu: Tổ chức bầu cử sớm ở ba xã đặc biệt khó khăn

Ông Nguyễn Tiến Tăng – Giám đốc sở Nội vụ, Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu cho biết, tỉnh sẽ có ba xã được bầu cử sớm là Mù Cả, Tá Bạ và Tà Tổng.


Cử tri xã Ka Lăng, huyện Mường Tè bỏ phiếu bầu cử sớm Quốc hội, HĐND các cấp tại kỳ bầu cử 2011 – bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII.

Vấn đề này đã được Ủy ban Bầu cử Quốc gia chấp thuận. Theo đó, thời gian bầu cử ở các xã này được tổ chức vào ngày 15-5-2015, trước ngày toàn quốc bầu cử bảy ngày. Đây không phải kỳ bầu cử đầu tiên Lai Châu có các địa phương tổ chức bầu cử sớm. Lý do là bởi các địa phương được chọn tổ chức bầu cử sớm là địa bàn cư trú của các dân tộc La Hủ, Mông, Hà Nhì và đều thuộc diện đặc biệt khó khăn; diện tích rộng, địa hình chia cắt có nhiều cụm dân cư sống rải rác xa trung tâm và thiếu hệ thống thông tin liên lạc.

Được biết, ba địa phương được bầu cử sớm này có trên 6.000 cử tri; đến nay, công tác chuẩn bị đang được thực hiện đúng quy trình, tiến độ, đặc biệt công tác chuẩn bị nhân sự đã được bảo đảm đúng số lượng, chất lượng theo yêu cầu.

Nguồn Báo Nhân Dân Online