Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

* Ông Phạm Văn Bảy được bầu là Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Trong 3 ngày từ 9 -11/7/2014, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa VIII đã tiến hành Kỳ họp thứ 11. Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Ngọc; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang. Chủ tọa kỳ họp là Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Danh, Phó Chủ tịch HĐND Trần Kim Trát và Ủy viên Thường trực Châu Mỹ Phương.

Sau phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp đã nghe báo cáo của HĐND tỉnh, kết quả giám sát về tình hình đấu giá, cho thuê và sử dụng đất công, các ban của HĐND báo cáo hoạt động và kết quả giám sát trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; nghe UBND tỉnh và các ngành báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, thu – chi ngân sách, công tác xây dựng cơ bản, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thi hành án dân sự, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, những ý kiến, kiến nghị của cử tri,…

UBND tỉnh đã trình các Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2014; Nghị quyết về điều chỉnh Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Sửa đồi, bồ sung qui định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Qui định chế độ chi, đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện; Thông qua Đề án thành lập quĩ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Qui định bổ sung một số giá dịch vụ khám chữa bệnh; Qui định mức thù lao của Đội công tác xã hội tình nguyện,…

Ngày 10/7, các tổ đại biểu HĐND tỉnh thảo luận nhiều nội dung như: Cần đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, có giải pháp nâng cao thu nhập của nông dân, thủ tục đầu tư còn chậm, tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm, cần mở rộng đối tượng và hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học cho viên chức, chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ thầy thuốc, quan tâm đầu tư xây dựng trường mầm non, nghiên cứu đặt, đổi tên một số tuyến đường, cầu, cần xử lý nghiêm tình trạng gây ô nhiễm môi trường, hạn chế khai thác cát trên sông, đặc biệt là nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của HĐND,…

 
Các đại biểu dự họp.

Ngày 11/7, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đại biểu ở các tổ thảo luận; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn của các đại biểu; thông qua các nghị quyết kỳ họp.

Trong phần giải trình, ông Nguyễn Hồng Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã  trả lời về thực trạng và giải pháp giáo dục mầm non ở tỉnh; tình trạng sinh viên tốt nghiệp đại học, trung cấp ra trường không có việc làm, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Ông Đoàn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nội vụ giải trình những bất cập trong việc thi tuyển công chức hiện nay; kết quả thực hiện Đề án bố trí 100 sinh viên làm Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chánh Thanh tra tỉnh giải trình về tình hình khiếu kiện đông người trên địa bàn tỉnh, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giải quyết vấn đề trong thời gian tới. Ông Nguyễn Thanh Cẩn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vì sao cho đến nay Dự án vùng đệm sinh thái Đồng Tháp Mười chưa được thực hiện.

 
Đại biểu chất vấn tại kỳ họp.

Trong phần chất vấn, đại biểu Huỳnh Ngọc Trai đề nghị UBND tỉnh cho biết về tình trạng xâm thực tuyến đê biển Gò Công và giải pháp khắc phục. Đại biểu Lê Dũng chất vấn tình trạng thu thuế đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, có tình trạng doanh nghiệp không đóng thuế, đất bỏ hoang nhưng không bị xử phạt; tình trạng khai thác cát trên sông Tiền gây bức xúc dư luận và biện pháp khắc phục; ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục xảy ra ở Khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Cụm công nghiệp Sông Thuận; về 800 ha đất ở Nông trường Tân Lập hiện đang bị bỏ hoang; dự án Hoàng Cường, khu sân golf chậm được triển khai.

Đại biểu Phương Châu đề nghị trong thực hiện chủ trương không cho chăn nuôi ở các thị trấn, phường, cần có lộ trình cụ thể giúp người dân chuyển đổi sản xuất và tránh gây thiệt hại đột ngột. Đại biểu Huỳnh Thừa Bảo chất vấn vì sao UBND tỉnh chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa (ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) ở những nơi đã được Chính phủ phê duyệt.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường chất vấn vì sao UBND tỉnh chậm thực hiện Nghị quyết 55 của HĐND tỉnh về chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên thành tích cao, biện pháp khắc phục. Đại biểu Huỳnh Ngọc Thành chất vấn tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội hiện nay  lớn, trách nhiệm thuộc về ai và biện pháp khắc phục.

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Kim Mai trả lời chất vấn.

Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu ở các Tổ trong ngày 10/7 và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND. Ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận xét phần chất vấn của đại biểu  đã đi thẳng vào những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Phần trả lời chất vấn đã tập trung làm rõ thực trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục những phản ánh, kiến nghị của đại biểu và cử tri.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết chấp thuận cho bà Châu Thị Mỹ Phương thôi giữ chức Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh để nhận nhiệm vụ mới và bầu cử bổ sung ông Phạm Văn Bảy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến 2030; Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011 của tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 61/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012 của tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 60/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về dự toán và phân bổ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014; Nghị quyết về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết quy định bổ sung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; sửa đổi bổ sung điều 1, Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 12/10/2012 của HĐND tỉnh quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết quy định mức thù lao cho đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết đặt, đổi tên công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè; Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế  công chức năm 2014 trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Danh tặng hoa cho ông Phạm Văn Bảy v
bà Châu Mỹ Phương.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu về những giải pháp tập trung điều hành của UBND tỉnh, để thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh cũng như những kiến nghị của cử tri và đại biểu, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2014. Sau cùng, ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc kỳ họp.

Nguồn tiengiang.gov.vn