Kiểm tra xử lý nước thải Công ty ống thép Dầu khí Việt Nam

(THTG) Đoàn khảo sát của Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang vừa đến khảo sát khu vực đề nghị gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tại Công ty Cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam, đặt tại Khu Công nghiệp dịch vụ dầu khí Soài Rạp, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông.

vlcsnap-2017-08-07-10h36m38s235

Đoàn khảo sát của Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra xử lý nước thải Công ty ống thép Dầu khí Việt Nam. Ảnh: Minh Trí

.vlcsnap-2017-08-07-10h38m50s642

Bể xử lý nước thải của công ty. Ảnh: Minh Trí.

 Nội dung kiểm tra bao gồm hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước, tình hình thực hiện các qui định trong giấy phép. Công ty Cổ phần sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam được UBND tỉnh cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tại giấy phép số 103 ngày 30/10/2012, hết hạn ngày 30/10/2017. Tại thời điểm khảo sát, hệ thống xử lý nước thải đang vận hành. Lưu lượng xả nước thải trung bình khoảng 4m3/ ngày đêm ra Sông Soài Rạp. Qui trình xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn Việt Nam theo qui định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công ty có thực hiện quan trắc, giám sát lưu lượng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận, quan trắc chất lượng nước thải trước và sau xử lý, chất lượng nước nguồn tiếp nhận, thực hiện báo cao giám sát xử lý nước thải định kỳ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường.

vlcsnap-2017-08-07-10h39m12s987

vlcsnap-2017-08-07-10h42m02s378

Nguồn nước sau khi được xử lý xả ra mội trường. Ảnh: Minh Trí

Đoàn kiểm tra thống nhất đề nghị Công ty tiếp tục vận hành tốt hệ thống xử lý nước thải đúng theo qui trình thiết kế.

Khánh Hồng