Kiểm tra việc thực hiện thí điểm công tác thừa phát lại tại tỉnh Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 13/5, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại Trung ương đã có buổi kiểm tra việc thực hiện thí điểm công tác thừa phát lại tại tỉnh Tiền Giang.

Thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại về xã hội hóa hoạt động tư pháp và thi hành án, đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 4 văn phòng thừa phát lại, gồm: Mỹ Tho, Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Gò Công. Sau thời gian thực hiện thí điểm, các văn phòng thừa phát lại đã tống đạt gần 12 ngàn 300 văn bản, giấy tờ của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh; lập và đăng ký 41 vi bằng; xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự được 45 vụ việc; tuy nhiên, trực tiếp thi hành các văn bản quyết định của tòa án theo yêu cầu đương sự chỉ mới có 2 việc. Thông qua hoạt động của các văn phòng thừa phát lại bước đầu đã góp phần tích cực hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện hoạt động tư pháp và thi hành án, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

03

Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại Trung ương đánh giá cao kết quả bước đầu thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại ở tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, đề nghị tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về chế định thừa phát lại đến các tầng lớp nhân dân; chú trọng công tác tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ làm thừa phát lại; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thừa phát lại; Ban chỉ đạo cần tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện cho các văn phòng thừa phát lại hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

An Phước