Kiểm tra tiến độ xây dựng NTM xã Tân Thành, Gò Công Đông

(THTG) Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

1

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Viêt Bình

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Tân Thành, đến nay địa phương chỉ đạt 11/19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, các tiêu chí còn lại gồm: Tiêu chí quy hoạch, giao thông, cơ sở vật chất văn hoá, nhà ở dân cư, thu nhập, điện, trường học và tiêu chí y tế. Theo đánh giá chung, việc tiến hành xây dựng NTM tại Tân Thành gặp khá nhiều khó khăn, do nhiều chỉ tiêu cần vốn đầu tư lớn như: Tiêu chí Trường học cần hơn 37 tỷ đồng để hoàn thành, tiêu chí y tế cần 4,2 tỷ và để nâng chất cũng như ra mắt xã đạt chuẩn NTM, xã Tân Thành cần hơn 75 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng và nâng chất các công trình, hạng mục còn lại.

3 2

Các đại biểu góp ý kiến trong buổi làm việc. Ảnh: Việt Bình

Tuy nhiên theo đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Gò Công Đông, các tiêu chí còn lại của xã Tân Thành đang được các cấp, các ngành khẩn trương thực hiện, cơ bản sẽ hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.

4

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Những công trình nào phát huy được sức dân thì địa phương cố gắng vận động người dân cùng tham gia thực hiện. Riêng các công trình nào do huyện Gò Công Đông làm chủ đầu tư thì Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện phải đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng tiến độ. Phải tập trung, đa dạng các hình thức tuyên truyền để sớm hoàn thành tiêu chí y tế, vì đây là một tiêu chí khó; phải gỡ ngay các khó khăn để xã ra mắt xã đạt chuẩn NTM đúng kế hoạch, lộ trình đã đề ra.

Minh Toàn