Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác, chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 30/9, Đoàn giám sát UBQG về người cao tuổi Việt Nam đã kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác, chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đoàn do bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn.

Trong những năm qua, Tiền Giang rất quan tâm và chú trọng công tác điều hành và chính sách người cao tuổi. Bên cạnh việc thực hiện chính sách Nhà nước về trợ cấp xã hội, chăm sóc sức khỏe, các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, tỉnh còn đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi về vật chất, tinh thần và sức khỏe.

2

Toàn tỉnh có 169/173 xã phường thị trấn có Hội người cao tuổi với 1.043 chi hội và 3.576 tổ hội. Năm 2014, có 162.997 người cao tuổi chiếm 9,4% tổng dân số toàn tỉnh. Qua 2 năm thực hiện chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012 – 2020, công tác tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và chăm sóc đời sống vật chất, bảo trợ xã hội  đã đạt những kết quả khả quan. Cụ thể, số người cao tuổi được khám bệnh là 5.090 người, điều trị bệnh mắt cho 689 người, trong đó có 265 người được điều trị miễn phí. Từ năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 đã vận động các tổ chức cá nhân xây dựng được 333 căn nhà cho người cao tuổi khó khăn về nhà ở.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát của UBQG về người cao tuổi Việt Nam. Đồng thời, từ nay đến cuối năm 2014, UBND tỉnh sẽ tổ chức công tác kiểm tra toàn diện về chính sách chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh theo đúng luật quy định cho người cao tuổi để có giải pháp chấn chỉnh và tháo gỡ cho năm 2015.