Kiểm tra công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 20 / 4, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do ông Nguyễn Trọng Đàm – Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Tiền Giang. Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh đón tiếp và làm việc với đoàn.

01

Ảnh: Anh Tuấn

Đại diện Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Tiền Giang đã báo cáo với đoàn về hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp trong giai đoạn 2015 – 2020 có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ nữ tham gia cấp tỉnh 07/50 đồng chí, chiếm tỷ lệ 14%; cấp huyện 78/450 đồng chí, chiếm tỷ lệ 17,33%. Số lượng nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ các cấp 620/2970 đồng chí, chiếm tỷ lệ 20,81%, tăng 4,41% so với giai đoạn 2011 – 2015;  Tỷ lệ nữ lãnh đạo ở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trên toàn tỉnh chiếm tỷ lệ 24,87%. Sau hiệp thương lần thứ 2 có từ 35 đến 40% tỷ lệ nữ tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021…Ngoài ra, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã xây dựng được một số mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới, đi vào hoạt động hiệu quả…

Đại diện UBND tỉnh Tiền Giang, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, lồng ghép chỉ tiêu về giới với các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương; Tiếp tục chỉ đạo, phân công các thành viên thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ đưa hoạt động ngày đi vào hiệu quả; Có chính sách ưu tiên, tạo điều kiện để phụ nữ đứng vào hàng ngũ lãnh đạo…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Đàm – Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá cao những kết quả, sự nỗ lực của tỉnh Tiền Giang trong công tác bình đẳng giới và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ. Ông cũng nhấn mạnh: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ bằng nhiều hình thức để nâng cao hiểu biết của người dân trong công tác bình đẳng giới; Cần kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện bình đẳng giới của từng địa phương, qua đó có thể nhân rộng hoặc có hướng điều chỉnh cho phù hợp với từng địa phương để công tác bình đẳng giới được thực hiện ngày càng tốt hơn.

 

MINH TOÀN