Kiểm tra công tác tổ chức lễ giỗ lần thứ 150 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết

(THTG) Ngày 7/7, ông  Trần Thanh Đức, phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng  ban tổ chức  các ngày  lễ lớn của tỉnh, cùng  với các thành viên trong  Ban tổ chức các ngày lễ lớn của  tỉnh đến kiểm tra  công tác tổ chức lễ giỗ  lần thứ  150 năm ngày  Anh hùng  dân tộc Trương  Định tuẫn tiết tại thị xã Gò Công và Gò Công Đông  .

Lễ giỗ lần này được tổ chức ở 2 địa điểm: xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông và thị xã Gò Công. Lễ giỗ sẽ diễn ra  trong  3 ngày từ ngày  18 đến 20/8/2014. Với các  nội  dung  như: triển lãm trưng  bày  tư liệu, hiện vật  về cuộc đời  hoạt  động  của Anh  hùng  dân tộc  Trương  Định,  các hoạt  động  văn hóa  –  thể thao nhằm  tạo  không  khí lễ hội… Đặc biệt  sáng ngày  20/8 diễn ra  nghi  thức dâng hương,  đặt  tràng  hoa và mít  tinh  ôn lại  truyền thống  về thân thế sự nghiệp  của Anh  hùng  dân tộc Trương  Định  tại tượng  đài  của ông  ở thị xã Gò Công. Buổi lễ  này  sẽ được trực tiếp  trên  sóng phát thanh, truyền hình và trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử của Đài Phát thanh truyền hình Tiền Giang .

Qua kiểm tra thực tế, nhìn chung  công  tác chuẩn bị  của thị xã Gò  Công, huyện Gò  Công  Đông  và các ngành liên quan  đã diễn ra đúng kế hoạch,  đảm bảo  việc tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm  ngày Anh  hùng  dân tộc Trương Định  tuẫn tiết diễn ra trang  trọng, đáp ứng  được nguyện vọng  của nhân dân 2 tỉnh Tiền Giang  và Quãng  Ngãi.

Công Luận