Không tăng giá xăng dầu ngày Tết

Ngày 8-2, Bộ Tài chính gửi công văn số 2152/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối (KDXD) về việc điều hành giá kinh doanh xăng, dầu.

 Theo đó, căn cứ diễn biến giá xăng, dầu thế giới trong thời gian gần đây và đăng ký giá của các doanh nghiệp KDXD đầu mối, sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định hiện hành, Bộ Tài chính xác định: sau khi đã sử dụng quỹ bình ổn giá, giá bán hiện hành tính trên một lít/kg của mặt hàng xăng RON 92 thấp hơn giá cơ sở là 475 đồng; dầu đi-ê-den 0,05S thấp hơn 257 đồng; dầu hỏa thấp hơn 373 đồng; dầu ma-dút thấp hơn 260 đồng.

Với tính toán như trên, Liên Bộ Tài chính – Công thương thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:

1. Không tăng giá các chủng loại xăng dầu như hiện hành, đồng thời giữ ổn định giá bán cũng như mức trích Quỹ Bình ổn giá.

2. Cho phép các doanh nghiệp KDXD đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu cụ thể như sau:

- Xăng: tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 500 đồng/lít (từ 500 đồng/lít lên 1.000 đồng/lít);

- Dầu đi-ê-den: tăng mức sử dụng Quỹ thêm 200 đồng/lít (từ 200 đồng/lít lên 400 đồng/lít);

- Dầu hỏa: tăng mức sử dụng Quỹ thêm 300 đồng/lít (từ 400 đồng/lít lên 700 đồng/lít);

- Dầu madut: tăng mức sử dụng Quỹ thêm 200 đồng/kg (Từ 400 đồng/kg lên 600 đồng/kg).

Thời điểm thực hiện từ 11giờ ngày 8 – 2.