Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(THTG) Ngày 13/5,  Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp mặt tổng kết, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong  4 năm 2011 – 2014.

03

Ảnh: Minh Trí

Qua 4 năm, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang đã tập trung lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và đã tạo được sự lan tỏa rộng khắp thu hút đông đảo Đảng viên và quần chúng trong khối Đảng bộ tham gia. Kết quả đã có nhiều cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác gắn nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn qua đó có nhiều tập thể cá nhân đã cụ thể hóa bằng hành động, việc làm thiết thực: thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; rèn luyện đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân nhân; quy chế dân chủ ngày càng được mở rộng, đoàn kết nội bộ này càng được tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ sở Đảng góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết của cơ quan, đơn vị.

Dịp này, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho 37 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 4 năm 2011 -2014./.

 Trọng Hiếu