Khảo sát thị trường lao động xuất khẩu tại TP Hồ Chí Minh

(THTG) Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và xã hội các huyện, trường Đại học và các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã có chuyến khảo sát thị trường lao động xuất khẩu tại TP. Hồ Chí Minh.

            Theo các trung tâm xuất khẩu lao động ở TP. Hồ Chí Minh thì nhu cầu tuyển dụng lao động đi nước ngoài trong những năm gần đây tăng rất cao. Trong đó thị trường lao động tại Nhật Bản được xem là thị trường tiềm năng và rất ổn định, có mức lương cao.

1

              Tuy nhiên, yêu cầu xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật rất khắc khe, đòi hỏi người lao động không chỉ có đạo đức mà còn phải có trình độ lao động, kỹ năng tay nghề…..

            Thông qua chuyến khảo sát lần này, đoàn cán bộ tỉnh TG có dịp tìm hiểu thêm qui trình tuyển dụng, đào tạo của các đơn vị, từ đó sẽ đề ra các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác với các trung tâm đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài góp phần giải quyết việc làm cho người dân tỉnh nhà.

Thùy Trang