Khảo sát điều chỉnh vị trí đầu tư công trình phòng chống xói lở tại cù lao Tân Phong

(THTG) Ngày 28-4, Đoàn công tác Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang và UBND huyện Cai Lậy đã có buổi khảo sát thống nhất, điều chỉnh vị trí đầu tư công trình phòng chống xói lở tại cù lao Tân Phong. Cùng đi với đoàn còn có đại diện đơn vị tổ chức tư vấn là Viện khoa học thủy lợi miền Nam, chính quyền xã Tân Phong.

vlcsnap-2020-04-28-15h04m08s157

vlcsnap-2020-04-28-15h05m00s406

Đoàn khảo sát thực tế điểm xói lở tại cù lao Tân Phong. Ảnh: Hồng Linh

Đoàn đã đến khảo sát thực tế hiện trường, lắng nghe ý kiến, cùng những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, từ đó đi đến thống nhất đối với đoạn kè 250 m tiếp theo, thuộc dự án đầu tư công trình phòng chống xói lở tại cù lao Tân Phong. Sau buổi khảo sát, chính quyền địa phương sẽ họp dân đối với các vị trí bị ảnh hưởng của tuyến kè, nhằm thực hiện đồng bộ tuyến về tổng thể. Về phía Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, trên cơ sở kết quả khảo sát sẽ tổng hợp báo cáo và trình UBND tỉnh Tiền Giang xem xét, quyết định.

Việc thực hiện dự án đầu tư công trình phòng chống xói lở tại cù lao Tân Phong nhằm đảm bảo ổn định đời sống dân cư, sản xuất, giao thông thủy bộ trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

 Hồng Linh