Khảo sát chợ nổi Cái Bè và các điểm du lịch lân cận

(THTG)  Ngày 28/3, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ  tịch  Ủy ban  nhân dân tỉnh  cùng Ban  Giám đốc Sở Văn  hóa Thể thao  Du  lịch  Tiền Giang tổ chức chuyến khảo  sát  chợ  nổi  Cái  Bè  và các điểm du  lịch  lân cận kết  nối  với  chợ nổi Cái  Bè.

1

          Trước  đây  do  điều  kiện giao thông  đường  bộ còn nhiều  hạn chế,  giao  thông ở đồng  bằng  sông  Cửu  Long  chủ yếu  bằng  đường   thủy.  từ đó  hình  thành  nên những chợ nổi  trên sông. Chợ nổi  Cái  Bè  của tỉnh  Tiền Giang  là một  trong những chợ nổi  được hình  thành  sớm và có tiếng về thương hiệu.  Chợ nổi  Cái Bè cũng là điểm đến  hấp dẫn của nhiều  du  khách  phương  xa.  Tuy  nhiên  ngày  nay xã hội  phát  triển,  chợ nổi trên sông dần dần đánh  mất  vai  trò của mình trong  việc buôn bán, cung  ứng hàng  hóa  cho  nhân dân. Do đó  du  lịch với  điểm đến  chợ nổi  trên sông  gặp  nhiều  hạn chế.  Nhằm phát triển  du  lịch tỉnh Tiền  Giang  và  của huyện Cái  Bè trong  thời  gian tới,  huyện Cái Bè đang  xây  dựng đề án “  Bảo  tồn và phát  huy chợ nổi  Cái  Bè”  nhằm  tạo  điểm nhấn  cho  các tua du lịch tại  Tiền Giang .

Chuyển khảo  sát  này nhằm mục đích  giúp  cho  Ủy ban  nhân dân  tỉnh  và Sở Văn  hóa Thể thao  Du  lịch  Tiền Giang có  những đánh giá  khách  quan về  việc “  Bảo  tồn và phát  huy  chợ  nổi   Cái  Bè” ,  với  việc kết nổi  các điểm du   lịch  sinh   thái  trong  vùng,  để  nơi  đây  trở thành  điểm đến  hấp  dẫn của du  khách .

Bài và ảnh: Công Luận