Khẩn trương hoàn thiện danh mục dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường, Chính phủ mới trình số bổ sung dự toán năm 2022 là 18.349,4 tỷ đồng mà chưa trình UBTVQH danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội nên chưa đầy đủ, chưa kịp thời, thiếu đồng bộ.

quoc-hoi_dosz

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Sáng 13-5, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 11, UBTVQH xem xét việc bổ sung kế hoạch ngân sách Trung ương năm 2022 trong nước phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Qua thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường nhận định, việc Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định bổ sung dự toán vốn đầu tư công năm 2022 cho các dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm mục đích “điều hòa” giữa nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (gọi tắt là Chương trình) là phù hợp về thẩm quyền theo Nghị quyết số 43.

Tuy nhiên, theo Khoản 4 Điều 6 quy định của Nghị quyết số 43, Quốc hội đã giao “Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình, báo cáo UBTVQH cho ý kiến trước khi phân bổ vốn”. Tại tờ trình này, Chính phủ mới trình số bổ sung dự toán năm 2022 là 18.349,4 tỷ đồng, chưa trình UBTVQH danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội là chưa đầy đủ, chưa kịp thời, thiếu đồng bộ.

“Đề nghị Chính phủ cần khẩn trương hoàn thiện, trình UBTVQH xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình”, ông Nguyễn Phú Cường nêu rõ.

Khẩn trương hoàn thiện danh mục dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ảnh 1Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra

Về phương thức thực hiện điều hòa vốn, Ủy ban Tài chính – Ngân sách lưu ý, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 rất chậm. Năm 2021, số giải ngân vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) thanh toán đến 31-1-2022 là 437.963,18 tỷ đồng, nếu so với tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 thì tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 78,74%.

Năm 2022, theo tờ trình của Chính phủ, số vốn NSNN các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đến nay chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 38.686,425 tỷ đồng, bằng 7,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn NSNN năm 2022 ước thanh toán đến 31-3-2022 là 61.536,05 tỷ đồng, đạt 11,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách thẳng thắn cho biết, đa số ý kiến Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, cần tính toán kỹ khả năng hấp thụ vốn, không để tình trạng bổ sung vốn nhưng không bảo đảm tiến độ giải ngân số vốn tăng thêm, phải chuyển nguồn, kéo dài sang năm sau, sử dụng vốn không hiệu quả.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, việc xem xét điều hòa vốn cần được thực hiện đi đôi với xem xét, quyết định danh mục các dự án sử dụng vốn của chương trình, do đó đề nghị Chính phủ trình đồng thời 2 nội dung để UBTVQH có đầy đủ căn cứ xem xét, quyết định.

Có ý kiến cho rằng, việc xem xét bổ sung dự toán đầu tư công tại thời điểm hiện nay là chưa phù hợp do vẫn còn 38.578,6 tỷ đồng chưa phân bổ hết dự toán được giao; 17 bộ, cơ quan Trung ương chưa giải ngân. Trong đó, qua thẩm tra quyết toán NSNN hàng năm, số chuyển nguồn vốn đầu tư công tiếp tục gia tăng rất lớn. Đề nghị Chính phủ xem xét cắt giảm toàn bộ số vốn các bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ, điều chỉnh tăng vốn cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ. Đến hết quý II đánh giá cụ thể khả năng thực hiện giải ngân và sau khi có danh mục cụ thể Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội mới báo cáo UBTVQH xem xét, bổ sung dự toán để bảo đảm tính khả thi và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này.

Nguồn: SGGP